Observatiile si propunerile Medicilor de Laborator privind proiectul de act normativ pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății 1301/2007

Către Ministerul Sănătății.  

În privința Proiectului de Ordin pentru completarea și modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale,

Transmitem în termen observațiile și propunerile privind acest act normativ, după cum urmează  

Art.5 Alin. (4)

- În curicula specialității Medicină de laborator există obligativitatea efectuării unui stagiu de 10 luni în Microbiologie medicală, cu posibilitatea de prelungire (prin stagiul de perfecționare) până la 17 luni. În practică, medicii rezidenți de Medicină de laborator optează de cele mai multe ori pentru perfecționarea în Microbiologie medicală, cumulând până la finalul specialității un număr total considerabil de 17 luni de instruire în Microbiologie medicală (35% din durata specialității).

- Subliniem că medicii rezidenți în Medicină de laborator sunt îndrumați, pe parcursul stagiului de Microbiologie (de bază + perfecționare), de către aceiași coordonatori ca cei pentru specialitatea Microbiologie medicală și beneficiază de aceleași condiții și de același nivel de instruire ca medicii rezidenți în specialitatea Microbiologie medicală. Prin urmare, NU există diferențe teoretice sau practice între pregătirea în stagiul de bază și pregătirea în stagiul de perfecționare. De aceea, considerăm că NU se justifică obligativitatea ca cele 15 luni de pregătire în Microbiologie clinică să fie exclusiv parte din stagiile de bază, nefiind creditate lunile de pregătire de tip perfecționare.

- aceste observații se aplică și Art. 5 alin. (5) unde se folosește din nou criteriul pregătirii în stagiile de bază în Microbiologie medicală (fără creditarea stagiului de perfecționare); de asemenea se aplică și pentru Art. 7 alin. (1)b.  

 

În virtutea celor menționate mai sus, considerăm că forma actuală propusă a Art. 5, alineatele (4) și (5) și a Art. 7, alin. (1)b, au următoarele efecte negative asupra medicilor de laborator:

-        Medicilor de laborator nu le este recunoscută practic competența în Microbiolgie medicală în ciuda efectuării a până la 17 luni de instruire (35% din durata rezidențiatului) în Microbiologie medicală. Această modificare afectează mai multe generații de rezidenți deoarece schimbă "regulile" în timpul "jocului".

-        Nu se oferă egalitate de șanse deoarece medicilor de laborator li se refuză dreptul la concursuri/posturi în compartimentele și/sau laboratoarele de Microbiologie medicală, deși au competență în Microbiologie medicală și pot îndeplini, prin stagiul de perfecționare, minimul de 15 luni de instruire în Microbiologie medicală

-        Se reduc la minim beneficiile post-rezidențiat ale studierii Microbiologiei medicale în specialitatea Medicină de laborator.

 

De aceea, propunem ca Art. 5, alineatele (4) și (5), dar și Art. 7, alin. (1)b să fie modificate astfel încât, din motive evident raționale, în cazul Microbiologiei, să nu se facă arbitrar diferența între pregătirea din stagiul de bază și pregătirea din stagiul de perfecționare. Sugestie de modificare:

Art.5

4) Laboratoarele de microbiologie și compartimentele de microbiologie trebuie să aibă angajat obligatoriu medic cu specialitatea Microbiologie medicală sau medici cu specialitatea Medicină de laborator, care au experiența de cel puțin 3 ani în domeniul microbiologiei sau care sunt formați conform curriculei de medicină de laborator, care a conținut cel puțin 15 luni de stagii de microbiologie.

(5) Pentru posturile scoase la concurs în laboratoarele și compartimentele de microbiologie se pot înscrie medici specialiști în Microbiologie medicală sau medici de altă specialitate de laborator, Medicină de laborator cu cel puțin 15 luni de stagii de pregătire în domeniul microbiologie, pe baza unui examen cu tematica examenului de specialitate de microbiologie medicală.

Art. 7

b) Consultanța poate fi acordată numai de către medici cu specialitatea Medicină de laborator, Microbiologie medicală. Pentru analizele de microbiologie consultanța poate fi acordată numai de către medic cu specialitatea Microbiologie medicală sau de Medicină de laborator, care au experiența de cel puțin 3 ani în domeniul microbiologiei sau care sunt formați conform curriculei care a conținut cel puțin 15 luni de stagii de microbiologie.


Medicii de laborator    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Medicii de laborator să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...