Nu tăiați pădurea Țegheș!!!

                    APEL PUBLIC

Stimate domnule primar al com. Domneşti, jud. Ilfov,

În atenţia Direcţiei Silvice Ilfov,

În atenţia ministrului mediului, apelor şi pădurilor

Subsemnaţii, semnatari ai prezentului apel public, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

De ani de zile ne confruntăm cu problema tăierilor de arbori ilegale și abuzive.

De ani de zile ONG-uri, pădurari, presa națională și internațională aduc dovezi că situația în domeniu este scăpată de sub control și prea puțin s-a făcut pentru rezolvarea ei reală. 

În consecinţă, se impune luarea unor măsuri urgente în sensul revigorării preocupărilor pentru împăduriri, reîmpăduriri şi refaceri de arborete, pentru conservarea biodiversităţii şi pentru adaptarea pădurilor la schimbările climatice.

În egală măsură, se impune nu numai sancţionarea defrişărilor ilegale, ci şi stoparea defrişărilor legal aprobate, care însă nu sunt oportune. Soluţia ar fi aşadar 0 % defrişări.

În acest context, cu stupefacţie am luat la cunoştinţă, din mediul online, că pădurea Tegheş, ce aparţine de com. Domneşti, jud. Ilfov, urmează a fi defrişată, cel puţin parţial (inclusiv arborii tineri), deşi această pădure, alături de celelalte administrate de Direcţia Silvică Ilfov, are un rol ecologic deosebit, un rol primordial privind protecția mediului, dat fiind amplasamentul acesteia în imediata apropiere a Capitalei României, ea constituind astfel un adevărat filtru pentru noxele emanate şi o adevărată uzină de oxigen pentru aceasta.         

Pe cale de consecinţă, vă adresăm rugămintea de a face toate demersurile pentru a stopa operaţiunea de defrişare, fie că este una legală sau nu. În orice caz, oportună nu este.

Sperăm că veți găsi argumentele și soluțiile pe care vi le-am oferit cel puțin rezonabile.

Așteptăm cu speranță răspunsul, dar mai ales acțiunea dumneavoastră în regim de urgență.

Cu deosebită considerație,

Semnatarii petitiei


Cetățean satul Țegheș    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cetățean satul Țegheș să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...