NU – accesului interzis cu cărucioarele în instituțiile medicale

 NU – accesului interzis cu cărucioarele în instituțiile medicale

Subsemnații, locuitori ai Republicii Moldova, conform listei de semnături anexată prezentei petiții, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, și conform Legii Nr. 121 din 25.05.2012  cu privire la asigurarea egalităţii, formulează prezenta PETIȚIE prin care solicităm, cu respect,

1)                   Respectarea Art. 1 p. (1) al Legii Nr. 121 din 25.05.2012 Scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică,  limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar;

2)                  Întreprinderea unor masuri conf Art. 5 Modalităţile de eliminare a discriminării a) prevenirea oricăror fapte discriminatorii prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri pozitive de protecţie a persoanelor aflate în condiţii dezavantajoase faţă de alte persoane. Măsurile pozitive se vor aplica pînă la instituirea egalităţii şi includerea socială a persoanelor sau grupurilor de persoane aflate într-o poziţie dezavantajată faţă de alte persoane; c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu;

3)                   Respectarea Art. 6 Interzicerea discriminării. Orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici sau efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi a persoanelor trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente şi sancţionată conform legislaţiei.

4)                   Respectarea Art. 8 Interzicerea discriminării privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului. Este interzisă orice formă de discriminare privind accesul persoanelor la:   a) serviciile oferite de autorităţile publice;   b) serviciile de asistenţă medicală şi alte servicii de sănătate;

Conform celor expuse mai sus, menționăm o listă de instituții medicale unde mai multe mămici am avut probleme cu accesul liber cu cărucioarele în instituțiile medicale. Drept motiv invocat al acestui comportament ar fi că se aduce mizerie de afară împreună cu căruciorul.

  • Centrul Consultativ Diagnostic Ciocana – str. Vadul lui Vodă 80
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 1 (CMF-1) – str. Titulescu 37
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 2 (CMF-2) – str. Dacia 5/2
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 7 (CMF-7) – str. V.Docuceaev 11 A
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 10 (CMF-10) – str. Socoleni 19
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 11 (CMF-11) – str. Petru Rareș 30
  • Centrul Medicilor de Familie Nr. 12 (CMF-12) – str. Miron Costin 17/1
  • Institutul Mamei si Copilului 2 – str. Burebista 93

Simion Victoria    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Simion Victoria să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )