NoVak: The New Leader of the Free World

284F79AD-66C2-458F-A7C3-D03C91AFE6B0.jpeg11EFE11B-87A9-4D2A-9A24-C1FAC565F19F.jpegNoVak: The New Leader of the Free World

I hereby declare, with your support, people of the world, Mr. Novak “Nole” Djokovic as the New Leader of the Free World, this great, blessed day of January 10th, 2022 for:

  • he is a man of honor, talent and hard work admired by hundreds of millions on a planet Earth of dubious models, weak politicians and enormous opression
  • he has proven generosity towards the needy, talented but less fortunate, pasionately sharing his personal faith and values
  • the man has proven determination and focus in his field of professional activity like no one before him while gain, victory, global celebrity, accumulated wealth have  not diminished but increased his humility, gratitude and recognition to the Almighty God in a world of arogance and hipocrisy
  • while one can continue this list of praise to compose a more comprehensive set of reasons for my declaration may I refrain from continuing it except the last one which is
  • the winner is a man of his word and unshaken character, of deep faith and commitment to it and to Jesus Christ and to the statements he made regarding his body, his liberty, his values, without hipocrisy and hesitation, a lover of truth, honoring his great Serbian ancestors and kings, respecting his parents and his people.

 

With respect to Mr. Djokovic’s above record and then recent position in defense of human rights, civil and personal liberties, counting his incredible personal example and irreverent treatment known to the whole world, in early January 2022, on the Southern Hemisphere continent, being aware of the decision of the Judges on January 10th, a.D. 2022, following himself the way of personal sacrifice and principled life of Saint Sava, his great ancestor, prince (Rastko Nemania) of Serbia and hero of his nation, a founding statesman and bishop for his beloved country of Serbia, I dare to cement my statement hereby with the humble hope some of you will join me by endorsing this declaration-petition with a Signature of it. The declaration-petition will be presented to Mr. Djokovic.


From neighboring Romania, respectfully,

Adrian Ciorna

A citizen of the Free World

 

NoVak: Noul lider mondial al Lumii Libere

Declar aici, cu sprijinul dumneavoastră, cetățeni ai lumii. pe domnul Novak “Nole” Djokovic a Noul Lider al Lumii Libere, în această zininecuvântată de 10 ianuarie 2022 deoarece:

  • Este un om de onoare, talent și muncitor din răsputeri, admirat de sute de milioane de oameni pe o planetă Pământ unde găsim modele dubioase, politicieni slabi și enorm de multă opresiune;
  • El a dovedit generozitate către semenii în nevoie, către cei talentați dar mai puți norocoși;
  • Omul a dovedit determinare și concentrare în domeniul său de activitate ca nimeni altul înaintea sa în timpurile câștigul material, victoria, celebritatea planetară sau bogăția acumulată nu i-au diminuat ci i-au crescut smerenia, recunostința sau recunoașterea față de atotputernicul Dumnezeu într-o lume a aroganței și ipocriziei
  • În vreme ce s-ar putea continua această listă cu laudatio spre a alcătui un și mai complet set de motive pentru declarația mea, dați-mi voie să nu mai continui decât cu un singur punct care este
  • Câștigătorul e un om de cuvânt și caracter nezdruncinat, de o credință adâncă și angajament față de aceasta și de Iisus Hristos; și față de declarațiile sale privitor la corpul său, libertatea sa, valorile sale, fără ipocrizie sau ezitare, un iubitor de adevăr, onorând marii săi strămoși și regi sârbi, respectându-și părinții și poporul.

Privitor la istoricul de mai sus și ținând cont de poziția recentă de apărare a drepturilor omului, a libertăților civile și individuale, luând în considerare exemplul său personal incredibil și tratamentul lipsit de demnitate față de Dl. Djokovic, cunoscut întregii lumi, la debutul lui ianuarie 2022, pe continentul Emisferei Australe, conștient fiind de decizia Judecătorilor australieni din 10 ianuarie, a.D. 2022, urmând domnia sa calea sacrificiului personal și a vieții cu înalte principii a Sfântului Sava, marele său înaintaș, prinț (Rastko Nemania) al Serbiei și erou al națiunii sale, un bărbat de stat, fondator și episcop al țării sale iubite, Serbia, îndrăznesc a întări prin prezenta declarația mea cu speranța smerită că unii dintre Dumneavoastră vă veți alătura mie, subscriind la această declarație-petiție cu o semnătură. În cele din urmă, petiția - declarație va fi înmânată domnului Djokovic personal.

 

Din România vecină, cu respect,

Adrian Ciorna

Cetățean al Lumii libere 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Adrian Ciorna să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...