Modificarea regulamentului de ordine interioară al Colegiului de Servicii in Turism ,,Napoca’’

Buna ziua! In calitate de elev al Colegiului de Servicii in Turism ,,Napoca'', din Cluj-Napoca cer sprijinul tuturor elevilor care sunt de acord cu modificarea regulamentului de ordine interioară a acestuia.

   Doresc ca elevii majori sa aiba posibilitatea de a părăsirii incinta școlii fără acordul conducerii liceului, a profesorilor sau a medicului de familie in intervalul de desfășurare al orelor de curs. 

Regulamentul de ordine interioară al colegiului menționează următoarele: 


  ,, ART.17. Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate, în baza biletului de voie semnat de diriginte/profesor de serviu/director). În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori/cadre didactice.''

  Regula care intra in contradicție cu codul civil deoarece o persoana majora nu poate avea tutore decât in cazuri speciale( persoane fără capacitate de Exercițiu ); asta însemnând ca nici măcar scoala nu deține acest drept asupra noastră.

,,Art. 38. – (1) Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majora.

(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.''

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Tania Muresan să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...