Nu desființați masterul „Studii vizuale și curatoriale” de la Universitatea Națională de Arte, București

Scrisoare deschisă  

Senatului Universității Naționale de Arte, București

Rectorului Universității Naționale de Arte, București  

Miercuri, 23 martie 2022, Senatul Universității Naționale de Arte a hotărât desființarea masterului „Studii vizuale și curatoriale”, singurul de acest tip din universitate și singurul derulat la acest nivel de studii de către Departamentul de Istoria și Teoria Artei. Programul, care a funcționat mulți ani sub denumirea „Istorie și teorie în cercetarea imaginilor”, este cel mai vechi master de istoria artei din țară și a fost absolvit de mulți actori semnificativi ai scenei culturale de azi.

Desființarea a fost anunțată și votată de pe o zi pe alta, fără propunerea sau solicitarea unor alternative, a unor posibile reforme, și fără să fi fost inclusă explicit pe ordinea de zi. Mai precis, suprimarea programului masteral a ajuns în dezbaterea Senatului ca o solicitare a Rectorului, în concluziile Raportului asupra activității manageriale pe anul 2021. Ca justificare pentru desființarea masterului, au fost invocate imposibilitatea susținerii lui financiare și neadecvarea la standardele administrative cerute pentru astfel de programe. Cu toate acestea, alte programe ale universității care s-au aflat sau se află încă în situații similare nu au beneficiat de un tratament asemănător.

Subfinanțarea învățământului superior atacă în primul rând studiile umaniste, iar masterul de la Istoria și teoria artei este acum una dintre victime. Totuși, regândirea felului în care sunt dirijate puținele resurse financiare, precum și a politicii de personal, ar putea fi puncte de plecare pentru salvarea acestui master. Deși acum el se află într-o situație dificilă, beneficiază încă de cursuri ținute de profesori specialiști și a fost pentru mulți studenți un punct de cotitură în carieră.  

În ultimul deceniu, programul de master a avut de suferit, ca de altfel întreg departamentul, și din cauza pensionărilor, iar această lipsă nu a fost suplinită nici măcar parțial. Totodată, propunerile de reformă ce au fost înaintate de-a lungul vremii, gândite în scopul obținerii unei coerențe a programului de studii, a unei adecvări la cererile studenților și la cele ale pieței muncii, nu au avut susținere, fapt care a dus la scăderea atractivității masterului.

Suprimarea programului de master duce la întreruperea parcursului de studii, de la licență la doctorat, ceea ce poate afecta decizia potențialilor candidați de a alege să studieze istoria și teoria artei la Universitatea Națională de Arte, și poate împuțina drastic numărul de candidați la doctoratul științific oferit de școala noastră. Pe de altă parte, dispariția acestui program de studii afectează direct și grav posibilitatea titularilor și colaboratorilor departamentului de a folosi la maxim potențial specializările lor, în cadrul cursurilor și seminarelor.

Cerem revenirea asupra deciziei și propunerea unor posibile reforme și soluții de salvare, agreate între departament și conducerea Universității, care să redea programului masteral al Departamentului de Istoria și Teoria Artei locul firesc și necesar, de forum teoretic, care garantează dimensiunea academică a învățământului artistic.


Irina Cărăbaș, Ioana Măgureanu, Vlad Bedros, Mihnea Mihail    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Irina Cărăbaș, Ioana Măgureanu, Vlad Bedros, Mihnea Mihail să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...