Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#37918 DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-05-18 08:07

http://www.mai-dga.ro/

1. HOTARARE nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 - 2015 - detalii

2. OMAI nr 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

3. OMAI 256 din 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului M.A.I. - detalii

4. OMAI 174 din 2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - detalii

6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal al României - detalii

7. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii - detalii

8. Ordinul nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne - detalii

9. Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legea 146/2012 - detalii

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administratiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 - detalii

11. Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie (proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor), aprobată prin Legea nr. 383/2005 - detalii

12. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor - detalii

13. Constituţia României - detalii

14. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi functionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

15. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - detalii

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

17. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

18. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Anticorupţie aprobat prin ordinul MAI nr. 119 din 25 iulie 2014 - detalii

 Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Formular cerere
LISTA documentelor de interes public DGA
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Raspunsuri

CREANTELE SALARIALE OLTCHIM.

#38053 Re: DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA

2015-05-18 22:15:49

#37918: CREANTELE SALARIALE OLTCHIM. - DNA S.O.S. OLTCHIM RAMNICU VALCEA 

 http://www.mai-dga.ro/

1. HOTARARE nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 - 2015 - detalii

2. OMAI nr 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

3. OMAI 256 din 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului M.A.I. - detalii

4. OMAI 174 din 2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 - 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. - detalii

5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală - detalii

6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal al României - detalii

7. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii - detalii

8. Ordinul nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne - detalii

9. Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legea 146/2012 - detalii

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administratiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 - detalii

11. Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie (proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor), aprobată prin Legea nr. 383/2005 - detalii

12. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor - detalii

13. Constituţia României - detalii

14. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi functionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

15. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - detalii

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

17. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare - detalii

18. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Anticorupţie aprobat prin ordinul MAI nr. 119 din 25 iulie 2014 - detalii

 Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Formular cerere
LISTA documentelor de interes public DGA
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013