Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post


Musafir

#25879 Re: Fairsolve.com – eficienţa unui instrument

2014-09-04 17:32

#19905: - Fairsolve.com – eficienţa unui instrument 

 #19904: - Trebuie sa facem ceva! Nu trebuie sa ne mai lasam pacaliti de pacalici.

Iata ce declara Florian Mateita (foto) reprezentantul ROMINSOLV la OLTCHIM:
- stopam, prin vanzare rapida, degradarea activelor
- p
racticianul în insolvenţă  adoptă, cu permisiunea creditorilor, o strategie de vânzare pentru fiecare bun în parte.

Se pregatesc Rominsolv si Fairsolve - respectiv Piperea si Mateita de vanzarea la bucata (la fier vechi) a instalatiilor din OLTCHIM?

http://legalmagazin.ro/

Fairsolve.com – eficienţa unui instrument


Articol de Florian Mateiţă (foto), Partener, RomInsolv

şi Fondator, Fairsolve

“Misiunea echipei Fairsolve.com este să contribuim esenţial la creşterea economică a României prin reinserţia rapidă a activelor în circuitul economic.”

Atunci când diferenţiază nivelul de bogăţie al naţiunilor, marii gânditori ai şcolilor economice contemporane se referă, în esenţă, la productivitatea generală a muncii condiţionată de existenţa bunurilor de capital utilizate din punct de vedere antreprenorial. În anul 2008, profesorul Jesús Huerta de Soto, în cartea sa “Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice”, afirma: “Distincţia fundamentală dintre societăţile bogate şi societăţile sărace nu provine din efortul mai ridicat pe care primele îl dedică muncii, nici măcar din cunoaşterea tehnologică mai amplă pe care o deţin cele dintâi. Dimpotrivă, aceasta este imputabilă în principal faptului că naţiunile bogate deţin o reţea mult mai extinsă de bunuri de capital, investită în mod adecvat din punct de vedere antreprenorial. Aceste bunuri constau în maşini, unelte, computere, clădiri, bunuri semi-fabricate, software etc., ele existând datorită economisirii anterioare efectuate de cetăţenii naţiunii.”

Aşadar, pentru a produce plusvaloare, respectiv, pentru a produce alte bunuri de capital care să constituie fundaţia bogăţiei generaţiilor viitoare, activele pe care le deţinem astăzi, privite din perspectiva unei naţiuni şi mai puţin din postura de proprietari individuali, trebuie conservate şi utilizate. Acest adevăr incontestabil, ne indică direcţia de acţiune pentru sporirea avuţiei naţiunii: dacă fiecare întreprindere viabilă are interesul şi capacitatea să-şi utilizeze eficient patrimoniul, provocarea este să menţinem viabile şi în funcţiune bunurile aflate în proprietatea debitorilor faliţi.

Impulsionăm viteza de circulaţie a capitalului

În acest scop, am creat Fairsolve.com. Pentru că dorim să contribuim semnificativ la creşterea economică a României, am realizat şi îmbunătăţim permanent platforma de licitaţii online care facilitează circulaţia uşoară a activelor către utilizatorul final. Raţionamentul, pe care ne întemeiem demersul, este ştiinţific demonstrat: stopăm, prin vânzarea rapidă, degradarea activelor la nivel naţional, apoi inversăm trendul pierderilor prin reluarea activităţilor şi deblocăm noua creditare, cea sănătoasă, corelată cu economisirea şi creşterea de productivitate. Prin ricoşeu, mijlocim o mai bună şi mai rapidă colectare a creanţelor, deci impulsionăm capilaritatea şi viteza de circulaţie a capitalului.

Practicianul în insolvenţă  adoptă, cu permisiunea creditorilor, o strategie de vânzare pentru fiecare bun în parte. El va asigura “marketingul adecvat” cerut de lege, dar eficienţa măsurilor sale se loveşte de limitele unui sistem de vânzare arhaic, îngrădit din punct de vedere geografic, neutilizat de publicul larg. Consecinţa acestui mod de acţiune, după 5 ani de criză economică, este o sumă imensă ce a rămas blocată ca efect al netranzacţionării acestor bunuri.

Interfaţă securizată şi prietenoasă

În viziunea noastră, bunurile vândute prin procedurile judiciare de insolvenţă şi executare silită trebuie să fie la fel de accesibile publicului larg, cel puţin la fel ca orice alt bun de pe obişnuita piaţă second hand. Din acest motiv, Fairsolve.com oferă potenţialului cumpărător un nivel excepţional al informaţiei despre bunurile ce urmează a fi vândute şi, respectiv, o interfaţă securizată, prietenoasă şi intuitivă prin care oricine poate cumpăra fără efort, la cel mai bun preţ, activul de care are nevoie.

Pentru a creşte şansele vânzării şi a obţine cel mai bun preţ, practicienii în insolvenţă trebuie să fie prezenţi în piaţă pe întreaga durată a regulamentelor de vânzare, în acelaşi timp, în conformitate cu prevederile legale, deţinând controlul deplin asupra acceptării participanţilor la licitaţie. Aşadar, am construit instrumente prin care practicienii actualizează uşor toate modificările, sunt permanent conectaţi cu potenţialii clienţi (primesc alerte pe email la modificările de stare ale fiecărei licitaţii), iar licitaţiile, cele care se închid fără câştigător, sunt repuse, inclusiv de pe telefon, în 30 de secunde, dar şi funcţii care dau posibilitatea vânzătorului să permită accesul la licitaţie exclusiv acelor ofertanţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de regulament.

Practicienii în insolvenţă îşi pot construi o strategie de dezvoltare a propriului business folosind informaţiile din tabloul de bord al contului lor. Au acces la indicatori cantitativi şi de eficienţă ai vânzărilor ce pot fi selectaţi pe intervale de timp, precum şi indicatori actuali care se referă la numărul şi valoarea activelor pe care le au expuse spre vânzare, variaţiile de preţ şi multe alte elemente ce constituie fundaţia deciziilor manageriale.

Creditorii beneficiază de centralizarea tuturor datelor privind licitaţiile în care sunt implicate la nivel naţional. Dacă sunt instituţii financiare care deţin în garanţie un număr important de active ce urmează a fi valorificate prin intermediul Fairsolve.com, au posibilitatea să exporte în format excel (în vederea prelucrării) informaţiile necesare atât adoptării deciziilor privind strategia de vânzare a garanţiilor, cât şi pentru fundamentarea politicilor comerciale, de câştigare de cotă de piaţă sau volum de vânzări credite.

În fond, indiferent de strategia aleasă, testul final este cel al pieţei. Preţul corect, corespondentul valoric al necesităţii şi rarităţii bunului repectiv într-un anumit moment, este semnificativ influenţat de expunerea adecvată a bunului, de calitatea informaţiilor oferite potenţialilor cumpărători şi accesibilitatea procesului de vânzare-cumpărare. Explicaţia este simplă: o procedură de vânzare greoaie, neuzuală, va ţine la distanţă marele public chiar şi în condiţiile unui marketing corespunzător aplicat unei licitaţii transparente. Urmare a acestui fapt, în procesul de vânzare vor fi implicate permanent aceleaşi persoane care, de-a lungul timpului, s-au familiarizat cu procedurile judiciare de vânzare a bunurilor, intermediari interesaţi să obţină, prin reducerea preţului, comision din revânzare.

Piaţa fixează valoarea bunurilor

Un exemplu concret şi edificator al modului în care piaţa fixează astăzi valoarea bunurilor, este găzduit de Fairsolve.com. Mai multe licitaţii, privind vânzarea bunurilor aceluiaşi debitor, au intrat în predeschidere simultan, toate având ca preţ de pornire opinia evaluatorului. Potenţialii cumpărători au solicitat informaţii suplimentare şi, după vizitele la faţa locului, au început să se înscrie la licitaţie. Dintre toate bunurile, o semiremorcă a stârnit interesul în mod deosebit, respectiv şapte ofertanţi s-au înscris la licitaţia online. Practicianul în insolvenţă, verificând îndeplinirea condiţiilor de participare, a admis la licitaţie şase ofertanţi, localizaţi în tot cuprinsul ţării: din Piteşti, Zărneşti, Satu Mare, Topliţa- Harghita şi doi din Bucureşti. În aproximativ două ore de la deschidere, licitaţia a urcat cu 243 de paşi, iar preţul final la care s-a încheiat vânzarea a fost cu 340% mai mare decât cel de pornire.

În afară de problema logistică rezolvată de licitaţia online (aducerea în aceeaşi sală a celor şase competitori şi înregistrarea, într-un proces verbal, a 243 de paşi), evoluţia preţului şi desfăşurarea efectivă a acestei licitaţii, confirmă capacitatea pieţei de a oferi preţul corect pentru fiecare bun în parte, dacă sunt respectate cele trei condiţii enumerate într-un paragraf anterior: marketing adecvat, transparenţă şi modalitate facilă de vânzare.

Regula respectării celor trei condiţii este valabilă şi pentru vânzarea la licitaţie a activelor specializate, de valoare mare. O demonstrează licitaţia petrecută în luna decembrie 2013 când, după o campanie de marketing direcţionată către companiile de transport fluvial, au fost doi ofertanţi acceptaţi în licitaţie care, în opt paşi, au ridicat preţul de adjudecare cu 16%, ceea ce, în valoare absolută, reprezintă un beneficiu pentru creditori de 80.000 euro.

În acest context, Fairsolve.com este un instrument de lucru, o unealtă modernă care îmblânzeşte informaţia şi valorifică, în interesul profesioniştilor, tendinţele comportamentului uman la nivel mondial, nu doar naţional. Fairsolve.com este singurul instrument care utilizează infrastructura de excepţie a României (internetul) şi conectează business-ul practicienilor în insolvenţă la domeniul cu cea mai rapidă creştere din toate timpurile – vânzările şi marketingul online.

Raspunsuri

HOTIA DE LA OLTCHIM = 9 MILIOANE EURO SI ROSTOGOLIT CONTINUU CATE 18 MILIOANE EURO CREANTE CU_RENTE

#38517 Re: Re: Fairsolve.com – eficienţa unui instrument

2015-05-26 17:18:15

#25879: - Re: Fairsolve.com – eficienţa unui instrument 

  #19904: - Trebuie sa facem ceva! Nu trebuie sa ne mai lasam pacaliti de pacalici.

Iata ce declara Florian Mateita (foto) reprezentantul ROMINSOLV la OLTCHIM:
- stopam, prin vanzare rapida, degradarea activelor
- p
racticianul în insolvenţă  adoptă, cu permisiunea creditorilor, o strategie de vânzare pentru fiecare bun în parte.

Se pregatesc Rominsolv si Fairsolve - respectiv Piperea si Mateita de vanzarea la bucata (la fier vechi) a instalatiilor din OLTCHIM?

http://legalmagazin.ro/

Fairsolve.com – eficienţa unui instrument

Articol de Florian Mateiţă (foto), Partener, RomInsolv

şi Fondator, Fairsolve

“Misiunea echipei Fairsolve.com este să contribuim esenţial la creşterea economică a României prin reinserţia rapidă a activelor în circuitul economic.” 

http://www.rominsolv.ro/cine-i-desemnat-sa-infiga

Cine-i desemnat să înfigă ţăruşul în inimă, să o facă!

Vampirul economic nu este o ficţiune. Este prezent sub forma unui cod fiscal şi acţionează în timpul programului de lucru. Ţi se prezintă sub forma unei persoane agreabile, îţi prezintă planurile, proiecţiile şi te face să visezi nemurirea dinastică, alături de el. 

Semnezi contractul şi colţii lui se înfig în conturile tale de lichidităţi. Este bineştiut, înţepătura vampirului poate să îi contamineze pe cei atacaţi. Muşcătura lui provoacă o sete ancestrală şi, la rândul tău, este posibil să sfârşeşti prin a căuta victime cu lichiditate. După cum arată statisticile, nu sunt rare cazurile în care victimele devin, la rândul lor, vampiri.

În scu_rt timp de la contaminare, observi cum situaţiile financiare se deformează sub apăsarea unui bulgăre de datorii pe care vampirul, hipnotizându-te permanent cu o imagine strălucitoare a viitorului, te îndeamnă să-l rostogoleşti.În tot acest timp, va sta alături de tine şi îţi va sug* sângele. Munca ta, energia ta, banii tăi, vor fi devorate. Tu nu mai ai propriul tău sânge şi propria ta energie pe care să i le oferi, deci va trebui să le găseşti sau să mori lichidat. Din clipa în care alegi să nu mori, eşti şi tu un vampir.

Mediul economic ia măsuri împotriva vampirilor şi a vampirismului. Cu apă sfinţită şi usturoi judiciar, creaturile sunt împinse şi ferecate în cavoul deschis de legea insolvenţei pentru vampiri economici.

Apoi, cântece, descântece, ritualuri. Exorcizare şi proceduri de dat sângele înapoi. Cât sânge, cui, când, de ce, cum? Întrebări concrete, răspunsuri evazive. Să vedem cât sânge mai găsim, cât sânge mai producem, de unde, de la cine?…

Un sobor de practicieni, cu ţăruşul falimentului în mână, supravegheză permanent vampirul. A promis că nu mai sug* sânge, a promis că va trăi pe propriile lui picioare şi va produce plusvaloare. Dar este auzit clefăind tot timpul şi a fost prins mânjit de creanţe cu_rente la gură. Constatăm că exorcizarea a fost un eşec, iar explicaţia ar putea fi că de fapt, la data deschiderii procedurii, vampirul nu mai avea propria lui viaţă, propria lui energie. Se pare că exorcizarea funcţionează doar pentru fiinţele atinse de vampirism, dar care încă trăiesc, au sânge cald şi luptă să trăiască. Statistic sunt foarte puţini: sub 1 la 10.000.
 
Aşadar, unde observăm vampiri economici, trebuie să facem ceea ce au făcut toţi vânătorii de vampiri de-a lungul timpului: să le înfigem ţăruşul în inimă. Să îi radiem de pe faţa pământului! Repede!