Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

BREAKING NEWS:

/ #33471 Re: Război cu plângeri la DNA la CET Govora

2015-02-08 19:56

#33470: BREAKING NEWS: - Război cu plângeri la DNA la CET Govora 

 Acuzaţiile aduse membrilor revocaţi

(...) Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea sub presiunea decidenţilor de la Consiliul Judeţean Vâlcea (Preşedinte şi alţii...), deciziile din (şi pentru) raţiuni economice au fost luate foarte greu, a trebuit să fie înlăturate multe piedici.
În data de 14 octombrie a.c., Consiliul de Administraţie a fost chemat la sediul OLTCHIM pentru «judecată», în faţa dlui. Ministru al Economiei, dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea – Administrator judiciar şi special al OLTCHIM, Conducerea executivă a OLTCHIM, Sindicate OLTCHIM şi întreaga conducere a CET Govora (împreună cu Sindicatele).
Am fost ameninţaţi direct că vom fi judecaţi pentru subminarea economiei naţionale.
După această întâlnire, s-a stabilit că trebuie semnat un protocol, iniţiat de CET Govora. Fără să ne întrunim într-o şedinţă a Consiliului de Administraţie, pentru a discuta, analiza şi aproba clauzele Protocolului, cum era legal, membrii CA au fost chemaţi pe rând în biroul Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea pentru a fi determinaţi să semneze.
A ajuns pentru semnare nu protocolul iniţial de CET, care avea clauze ce susţineau interesele CET, ci o altă variantă, nediscutată şi cu alte clauze şi termene (fără nici o legătură cu prima variantă a Protocolului).
În final, Protocolul a fost semnat de numai 3 membri CA (inclusiv Directorul General) din totalul de 7 membri.
Noi, cei patru (şi numai noi !!) revocaţi, suntem acuzaţi de:
• «încălcarea criteriilor de performanţă impuse prin Contractele de mandat ale administratorilor»
• «adoptarea unor decizii dramatice pentru societate (Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 58/18.08.2014» - eroare, decizia este din data de 02.09.2014, şi nu din data de 18.08.2014, o dovadă de minciună şi dezinformare!!!
• «ingerinţă nepermisă în Conducerea executivă şi operaţională a societăţii (Decizia Consiliului de Administraţie al CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 57/18.08.2014)»
• «neimplicarea activă în viaţa societăţii, precum şi neînţelegerea complexităţii activităţii S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, cu încălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute de art. 144 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator».
(...) Toate şedinţele CA au fost înregistrate cu un reportofon, şi toate discuţiile au fost transcrise într-un Registru cu Şedinţe CA. Reponsabil de înregistrări şi transcrieri a fost şi este juristul Constantin Doru – responsabil cu Secretariatul Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

De potopul de injurii din partea conducerii CJ eram scăpaţi de ceilalţi colegi din CA şi de liderii de sindicat

Consilierii Oteşanu Daniela şi Predescu Iustin au funcţionat în Consiliul de Administraţie al CET GOVORA astfel: Ianuarie 2009 – 20.08.2013; 21.08.2013 – 30.11.2014, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
Consilierii Andronie Marius-Eugen şi Mihalache Eugen-Costin au funcţionat în Consiliul de Administraţie în perioada 21.08.2013 – 30.11.2014, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.
În perioada 2011-2014 Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a participat de «nenumărate» ori (peste 15) la şedinţele Consiliului de Administraţie, ocazii cu care s-au făcut şi intervenţii abuzive, presiuni nelegale, bruftuluieli, etc., pentru:
Acordarea de majorări salariale, prime, bonusuri şi orice alte avantaje financiare mai mult sau mai puţin legale – şi aceasta când CET GOVORA înregistra pierderi (2012, 2013, 2014), când avea flux de numerar (cash-flow) cu dezechilibre majore de 8-10 milioane lei/lună. Furnizarea de energie electrică către OLTCHIM fără bani şi apoi de energie termică (abur tehnologic), cu ameninţări că, dacă îndrăznim să solicităm expres de la OLTCHIM banii sau să luăm alte decizii de limitare a furnizării, vom fi reclamaţi la DNA.
De potopul de injurii, admonestări, bruftuluieli, jigniri – adresat în special consilierilor –Iustin Predescu şi Daniela Oteşanu – de către Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea – Preşedinte Cîlea Ion –, eram scăpaţi de multe ori de ceilalţi colegi din CA – Decuseară Jean, etc. – şi de către liderii de sindicat prezenţi la şedinţele CA.
Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea (Ion Cîlea – n.r.) a intervenit brutal, nelegal şi abuziv de nenumărate ori în activitatea Consiliului de Administraţie.

CET GOVORA este în pericol de faliment?

Decizia nr. 58/02.09.2014 a fost adoptată la intervenţia brutală a lui şi cu promisiuni ferme neonorate niciodată.
Indicatorii de performanţă, este posibil să nu fie realizaţi şi din cauza neaplicării Deciziilor CA, printre care Decizia nr. 39/28.05.2014 privind eficientizarea cheltuirii fondurilor publice şi a limitării şi eliminării cheltuielilor de publicitate, reclamă, protocol – şi orice alte cheltuieli indirecte, colaterale, conexe, care nu au legătură directă şi necondiţionată cu activitatea de producţie de energie electrică şi termică (= obiectul de activitate principal).
Se dă o luptă extraordinară pentru anularea Deciziilor nr. 57 şi 58, care probabil vor fi anulate, dar CONTRACTUL de furnizare abur către OLTCHIM rămâne şi trebuie aplicat de către conducerea executivă a CET GOVORA S.A.
Pericolul insolvenţei şi al falimentului este foarte mare, în condiţiile în care, prin acţiuni nelegale, abuzive, nesăbuite se decapitează Consiliul de Administraţie într-o situaţie critică a CET GOVORA, de colaps financiar total.
Atenţie mare – este pericol de faliment al S.C. CET GOVORA S.A. (cca. 3-4 luni)”, se mai arată în documentul semnat de cei patru contestatari în data de 19 decembrie 2014.
Va urma.