Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

#26101 România se va axa pe 10 sectoare economice până în 2020

2014-09-08 09:32

http://www.curierulnational.ro/

Printre principalele sectoare se numără turismul, industria auto, tehnologia informaţiei, energia, agricultura, textilele şi industria farmaceutică, ca parte a unei strategii de competitivitate al cărei scop este intrarea în rândul ţărilor avansate
România se va concentra până în 2020 pe dezvoltarea a zece sectoare economice, printre care turismul, industria auto, tehnologia informaţiei, energia, agricultura, textilele şi industria farmaceutică, ca parte a unei strategii de competitivitate al cărei scop este intrarea în rândul ţărilor avansate, informează Mediafax. Strategia naţională de competitivitate propune zece sectoare prioritare: turismul şi ecoturismul, textilele şi pielăria, lemnul şi mobila, industriile creative, auto şi componente auto, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătatea şi produsele farmaceutice, energia şi managementul de mediu şi bioeconomia (agricultura, silvicultura, pescuitul şi acvacultura), biofarmaceutica şi biotehnologiile. Prin această strategie Guvernul şi-a propus ca România să ajungă, la orizontul anului 2020, între primele 10 economii la nivel european, iar prin dezvoltarea sectoarelor de activitate menţionate, România să aibă o "contribuţie semnificativă la nivel mondial".

Următorii 7 ani vor fi critici pentru dezvoltarea economică

Modul prin care Executivul îşi propune să includă România în grupul ţărilor avansate este reprezentat de restructurarea sectoarelor economice în "direcţia unor poziţii competitive superioare", formarea masei critice de IMM-uri competitive prin crearea unui mediu atractiv, transparent şi inovativ, şi integrarea companiilor mari într-un proiect coerent de dezvoltare a economiei. "Următorii şapte ani vor fi critici pentru dezvoltarea economică a României, iar priorităţile strategice ale ţării, stabilite în prezentul document, sunt menite să creeze condiţiile propice ca România să poată concura eficace cu restul ţărilor din Europa", se arată în proiectul de strategie. Strategia de competitivitate propune ca orice lege va trebui să ţină cont de impactul asupra IMM-urilor, precum şi introducerea unei perioade de şase luni între emiterea unei noi legi care afectează mediul de afaceri şi intrarea în vigoare a acesteia.
De asemenea, Executivul vrea reducerea numărului de plăţi ale taxelor de la 39 în acest an la 13 în 2020, îmbunătăţirea poziţiei României în cadrul Indexului de Percepţie a Corupţiei de la 69 la 40, reducerea economiei subterane de la 30% din PIB în acest an la cel mult 15% din PIB (media UE) până în 2020. Alte măsuri propuse sunt creşterea ponderii în PIB a industriilor creative de la 7% la 10%, construirea a 500 kilometri de autostrăzi (dintre care 250 kilometri din fonduri europene şi 250 kilometri din fonduri naţionale) şi a 600 kilometri de infrastructură regională, reducerea consumului de energie primară cu 19% în 2020 faţă de 16,6% în 2012.
Guvernul urmăreşte, de asemenea, ca numărul de IMM-uri la 1.000 de locuitori să crească de la 23 anul trecut la 35 în 2020, dublarea cotei de piaţă mondială de exporturi, de la nivelul de circa 0,4% în 2013, precum şi creşterea ponderii produselor de înaltă tehnologie în exporturi la 10% în 2020. Alte obiective sunt realizarea unei rate de ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 ani la nivel regional de 70% până în anul 2020, stoparea pierderii nete de forţă de muncă, diminuarea ponderii populaţiei aflate la risc de sărăcie sau excluziune socială la un nivel cuprins între 25% şi 35% la orizontul 2020.
În sectorul agriculturii, Guvernul vizează reducerea suprafeţei cultivate în regim de subzistenţă, creşterea investiţiilor în activităţi neagricole în mediul rural, şi dublarea productivităţii muncii în agricultură în 2020, de la nivelul actual de 4.328 euro (VAB/UAM - indicator privind productivitatea muncii în agricultură).
În ceea ce priveşte fondurile europene, rata de absorbţie a fondurilor europene a fost de 11,5% la sfârşitul anului 2012. Pentru perioada 2014-2020, România a primit o suplimentare de fonduri europene (suma disponibilă este de 39,3 miliarde euro, din care 21,8 miliarde euro aferentă fondurilor structurale şi de coeziune). Comparativ, fondurile alocate României în exerciţiul bugetar 2007-2013 au fost de 34,6 miliarde euro, respectiv 19,7 miliarde euro. Strategia prezintă o serie de date comparative privind mai mulţi indicatori economici ai României pentru anul 2013 raportat la 2008, precum ponderea Produsului Intern Brut (PIB) al României în PIB-ul UE, care anul trecut a fost la fel ca în anul 2008, respectiv 1,1%. Ponderea în PIB-ul mondial a scăzut de la 0,33% în anul 2008 la 0,28% în anul 2009, până la 0,25% în anii 2012 şi 2013, de unde rezultă că restul ţărilor lumii s-au dezvoltat mult mai rapid decât România. Ponderea exporturilor României în exporturile globale a crescut de la 0,31% în 2008 la 0,33% în anul 2009, a scăzut la 0,32% în 2012 şi apoi a crescut din nou, atingând 0,35% anul trecut. La nivelul Uniunii Europene, exporturile României reprezintă 1% din totalul exporturilor europene în 2013, faţă de 0,8% în 2008. Totodată, investitorii străini ocupă o poziţie vitală în determinarea tendinţelor de specializare în economia României şi, în consecinţă, a modului în care se formează avantajele competitive. Potrivit statisticilor, mai mult de 72% din cifra de afaceri a companiilor mari şi foarte mari din industrie este realizată de filialele companiilor multinaţionale rezidente în România. 
Dintre cei mai mari 100 de exportatori, care asigură peste 52% din totalul exporturilor, 96 sunt companii cu capital străin, iar din totalul celor 34 de subramuri ale industriei, 25 au lideri companii cu capital străin. La nivelul economiei locale, potrivit ierarhiei valorilor Indicelui de Potenţial Competitiv (IPC), pe primul loc se situează judeţul Argeş, cu o valoare a indicelui de 0,78, faţă de o medie pe ţară de 0,31, care reflectă un volum mare al exporturilor totale (al doilea pe ţară), cel mai mare raport dintre exporturi şi populaţia ocupată (10.925 euro/angajat) şi cea mai mare pondere a exporturilor de tehnologie medie-înaltă (20,3% din totalul pe ţară şi 24% din totalul pe judeţ). Pe locul al doilea, cu o valoare a indicelui de 0,68, se situează municipiul Bucureşti, având cele mai mari valori ale exportului, dar şi cea mai numeroasă populaţie ocupată. Judeţul Timiş ocupă poziţia a treia, cu cele mai mari exporturi de înaltă tehnologie. Bacăul, pe locul al patrulea din punct de vedere al exporturilor de înaltă tehnologie, este pe locul al 34-lea din 42, din cauza ponderii mari a exporturilor de joasă tehnologie în totalul judeţului (aproape 70%) şi a valorii scăzute a exporturilor/populaţie ocupată, de numai 1.099 euro. Doar două judeţe din regiunea Sud-Est, respectiv Constanţa şi Galaţi, depăşesc media pe ţară în ceea ce priveşte valoarea IPC, având ca principale ramuri construcţia de nave şi siderurgia. Situaţia este similară şi pentru majoritatea celorlalte regiuni, fiecare având în general două sau cel mult trei judeţe cu valori peste media pe ţară. "Efectele limitate de antrenare în teritoriu, atât de la judeţ la judeţ, cât şi de la industrie la industrie, pot fi înţelese, pe de o parte, prin dezvoltarea insuficientă a legăturilor între diferite activităţi economice", potrivit documentului citat.
Excedentul comercial al României depinde în proporţii foarte mari de dezvoltarea industriei auto în Argeş, iar Regiunea Bucureşti-Ilfov contribuie mai mult prin cererea de importuri decât prin excedentul de vânzări la extern. Avantajele competitive, măsurate prin participarea la exporturi, sunt concentrate în şapte judeţe, localizate în principal în vestul şi centrul ţării, respectiv Argeş (10%), Timiş (9%), Arad (5%), Constanţa (5%), Bihor (4%), Braşov (4%), Sibiu (4%), care împreună cu Bucureşti (17%) realizează 60% din exporturile României. Judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Tulcea şi Vrancea nu au exporturi de tehnologie înaltă, iar 29 de judeţe din totalul de 42 nu depăşesc pragul de 1% din totalul pe ţară. Pe de altă parte, absenţa participării în reţelele internaţionale de producţie şi comerţ are efect imediat asupra "sănătăţii" economiei locale, se spune în strategie. "Judeţe precum Bistriţa Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş Severin, Călăraşi, Dâmboviţa, Hunedoara, Olt, Sălaj, Tulcea, Vâlcea, confruntă un risc potenţial la nivel social care rezultă din prezenţa unor companii cu un număr mare de salariaţi, dar cu performanţe economice relativ slabe. (...) Aglomerările care joacă rolul cel mai important la nivel naţional, în ce priveşte performanţa exporturilor şi ocuparea forţei de muncă, sunt cele în sectorul siderurgic în judeţul Galaţi, nave în Tulcea, auto în Argeş şi încălţăminte în Bihor", se arată în strategie.
Anumite regiuni, precum Sud-Vest, Sud-Est şi Vest, sunt specializate pe un număr foarte restrâns de sectoare, iar alte zone, ca Sud, Nord-Vest şi Centru, sunt diversificate din acest punct de vedere. Această structă economică sugerează nevoi diferite în plan local de educaţie, calificare şi cercetare, restructurare industrială şi tehnologie.
Potrivit proiectului de strategie, printre punctele forte ale României se numără existenţa unor sectoare cu potenţial competitiv (echipamente electrice şi electronice, auto, confecţii, industria alimentară, mobilă) şi de specializare inteligentă (bioeconomia, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii, energia şi mediul, eco-tehnologiile). De asemenea, România şi-a îmbunătăţit constant poziţia faţă de celelalte state membre ale UE prin creşterea cotei de piaţă mondială pentru exportul produselor din sectoarele industriale şi agricole. Printre punctele slabe ale economiei se numără nivelul redus de alfabetizare informatică a populaţiei şi "un ritm al transformărilor mai lent" decât este necesar pentru ca România să depăşească statutul de ţară mai puţin dezvoltată. Alte vulnerabilităţi sunt rata redusă de absorbţie a fondurilor europene de către administraţiile centrale şi locale, cota de piaţă redusă a sectorului serviciilor, sectorul economic cel mai important, cu 67% din PIB, precum şi dezechilibrul reprezentat de faptul că doar şapte judeţe realizează 60% din exporturile naţionale.
De asemenea, "persistenţa unor structuri de organizare a afacerilor şi strategiilor competiţionale dezvoltate în peste 40 de ani de economie comunistă, structuri care au întârziat procesele de transformare", reprezintă condiţii nefavorabile. Alţi factori de risc la nivel macroeconomic sunt nivelul redus de colectare a taxelor şi evaziunea fiscală ridicată, sustenabilitatea sistemului de pensii, vulnerabilităţi ale sistemului de sănătate, arieratele companiilor de stat. Documentul arată că, în ciuda creşterii economice, România este o ţară cu "probleme sociale deosebite", îndeosebi privind ponderea mare a populaţiei aflate în sărăcie şi risc de excluziune socială. Alte probleme identificate sunt rata abandonului şcolar mult mai ridicată faţă de nivelul european, ponderea redusă a populaţiei cu studii superioare, îmbătrânirea populaţiei/forţei de muncă din cauza migraţiei tinerilor şi a scăderii natalităţii şi nivelul redus de educaţie al populaţiei, care poate conduce la şomaj şi afecta bunăstarea pe termen lung.
 

Musafir

#26102 BREAKING NEWS: Ministrul Economiei a venit la Oltchim

2014-09-08 11:07

http://www.voceavalcii.ro/

Luni, 8 septembrie a.c., ministrul Economiei, Constantin Niţă, se află, pentru câteva ore, în judeţul Vâlcea, pentru a vizita combinatul chimic Oltchim. Ministrul a dorit să vadă cu ochii lui cum funcţionează noua secţie de oxoalcooli, deschisă săptămâna trecută. Niţă a vizitat secţia în prezenţa preşedintelui CJ, Ion Cîlea, a conducerii Oltchim, dar şi a liderilor sindicali.

În urmă cu două săptămâni de zile, sindicaliştii de la Oltchim au fost la Bucureşti şi s-au întâlnit cu ministrul Niţă, care le-a promis soluţii pentru combinat. După întâlnire, sindicaliştii au spus că principala preocupare a ministrului a fost să îi convingă pe chimişti să îl susţină pe Victor Ponta pentru preşedinţia României, pentru că numai aşa li se vor rezolva problemele la Oltchim.

De asemenea, ministrul Niţă intenţionează să se vadă cu sindicaliştii şi în această zi, aceştia fiind chemaţi la şedinţă pentru ora 14.00. În acest moment, ministrul se află în sală cu sindicaliştii.

De neînţeles sunt măsurile de securitate luate de conducerea Oltchim, care le-a ordonat paznicilor ca nimeni să nu calce în preajma combinatului, jurnaliştii de la VOCEA VÂLCII fiind ţinuţi în afara parcării SC OLTCHIM SA.


Musafir

#26103 Re: BREAKING NEWS: Ministrul Economiei a venit la Oltchim

2014-09-08 12:10

#26102: - BREAKING NEWS: Ministrul Economiei a venit la Oltchim 

 În urmă cu două săptămâni de zile, sindicaliştii de la Oltchim au fost la Bucureşti şi s-au întâlnit cu ministrul Niţă, care le-a promis soluţii pentru combinat. După întâlnire, sindicaliştii au spus că principala preocupare a ministrului a fost să îi convingă pe chimişti să îl susţină pe Victor Ponta pentru preşedinţia României, pentru că numai aşa li se vor rezolva problemele la Oltchim.

De asemenea, ministrul Niţă intenţionează să se vadă cu sindicaliştii şi în această zi, aceştia fiind chemaţi la şedinţă pentru ora 14.00. În acest moment, ministrul se află în sală cu sindicaliştii.

 

 

 

Te apuca rasu-plansu.Despre ce sindicalisti e vorba?vancea si diculoiu?oricum e foarte liniste in randurile sindicale.Cei ce deranjau au fost expulzati.Dar sa nu uitati ce zice omu ala adica sa votati cu Ponta ca numai el ne scapa de belele.


Musafir

#26104 BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:19

A fost si PONTA la Oltchim.  stiri  http://vtv.ro/

 

VIDEO EXCLUSIV: Premierul Victor PONTA, incognito la OLTCHIM (foto)

http://www.voceavalcii.ro/

Vizită surpriză la combinatul Oltchim Rm Vâlcea în după-amiaza zilei de luni, 8 septembrie 2014, premierul Victor Ponta fiind invitat de sindicaliştii chimişti să le dea garanţii privind privatizarea şi ţinerea în viaţă a societăţii.


Premierul a răspuns solicitării liderilor de sindicat şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, şi a venit la Oltchim însoţit de preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

Discuţiile nu au durat mai mult de o jumătate de oră, timp în care premierul Victor Ponta le-a promis chimiştilor că se vor şterge o parte din datoriile istorice ale Oltchim către CET şi alţi furnizori de materii prime. De asemenea, şeful Guvernului a mai spus că se caută soluţii pentru ca cei disponibilizaţi să-şi primească salariile compensatorii. Pe de altă parte, Ponta a precizat că a purtat discuţii la chinezii, la recenta sa vizită în China, privind privatizarea combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Vedeţi în VIDEO de mai jos reacţia premierului după vizita de la Oltchim!

https://www.youtube.com/

 


Musafir

#26105 BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:30

Premierul Victor PONTA, incognito la OLTCHIM (foto)

https://www.youtube.com/watch?v=nhLYh1vnBiU

 

Omul care nu este patat

#26106 pe surse

2014-09-08 13:33

Astazi la orele 14,  S.L.O sa intalnit cu ministru Nita ,Valeriu Zgonea si premierul Victor Ponta.


Musafir

#26107 Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:35

#26105: - BREAKING NEWS: a venit la Oltchim 

 

Premierul Victor PONTA, incognito la OLTCHIM (foto)

https://www.youtube.com/watch?v=nhLYh1vnBiU


Musafir

#26108 Re: pe surse

2014-09-08 13:37

#26106: Omul care nu este patat - pe surse 

Premierul Victor PONTA, incognito la OLTCHIM (foto)

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhLYh1vnBiU

 

u

#26109 Vizita

2014-09-08 13:37

Stie cineva de vizita ministrului Nita la OLTCHIM

 

 


Musafir

#26110 Re: Vizita

2014-09-08 13:39

#26109: u - Vizita 

 dar nu-l vezi sus prezentat in poza, sunt toti.


Musafir

#26111 Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:41


Musafir

#26112 Re: Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:43


Musafir

#26113 Re: Re: Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:44


Musafir

#26114 Re: Re: Re: Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 13:46


Musafir

#26115

2014-09-08 13:48

DA E CLARA VANCEA TALPASEANU CALEA CAM ASTA NE E SOARTA IN CONTINUARE


Musafir

#26116

2014-09-08 14:07

El spune ca n-a fost incognito, dar a interzis presa centrala si pe cei din presa locala i-a tinut in parcare la distanta, dandu-le drumul la plecare, huuuuuuuuuuuuu, miseilor.

Metoda Nastase, interzis si obstructionat presa si mass-media. Fac intalniri de taina cu usile inchise, ce doresc ei, sau mint ca niste mitocani obositi de nemerniciile lor.


Musafir

#26117 Re: Re: pe surse paaaaa

2014-09-08 14:14

#26108: - Re: pe surse 

 

Premierul Victor PONTA, incognito la OLTCHIM (foto)

La revedere...!!! Victoreee.. ai lasat pe Victoras mincinosul sa plece....

https://www.youtube.com/watch?v=nhLYh1vnBiU

 


Musafir

#26118 Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 14:22

#26104: - BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

Ion Cilea cu Victor Ponta la Oltchim, MINCINOSIIIIIIII...!!!!!!!!!!!

SALARIILE SE PLATESC PENTRU CA SUNT SALARII SI NIMENI NU VA OPRESTE SA ACHITATI, HOTILOR.

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;

    a¹) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

   c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

    d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;

   g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

      i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

si LEGEA INSOLVENTEI 85/2006 si toate legile care specifica plata salariilor (DISPONIBILIZATI SI ANGAJATI)

 

https://www.youtube.com/

 

Ion Cilea cu Victor Ponta la Oltchim

 

VIDEO: Ion Cîlea este convins că premierul Ponta va salva combinatul Oltchim

http://www.voceavalcii.ro/

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, este unul dintre puţinii care a ştiut de vizita premierului Ponta la Oltchim. Asta pentru că el a fost cel care a insistat pe lângă şeful său de partid să vină la combinat şi să vadă cum stau lucrurile la faţa locului. Mai mult, Ion Cîlea a insistat ca Victor Ponta să le dea, personal, asigurări chimiştilor că va face tot ce-i stă în putinţă să salveze combinatul Oltchim. Printre soluţiile date de premierul Ponta se numără, susţine Ion Cîlea, acea de ştergere a datoriilor istorice a Oltchim şi de găsirea unor investitori, cel mai probabil din China.

Preşedintele CJ Vâlcea susţine că premierul României i-a mărturisit că una dintre problemele cu care se confruntă este faptul că OMV nu vrea să vândă Arpechim, însă el va încerca să-l convingă pe directorul OMV, cu care se va întâlni miercuri, 10 septembrie a.c., la Bucureşti.

Vedeţi în video de mai jos întreaga declaraţie a preşedintelui Ion Cîlea!


Musafir

#26119 Re: Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim

2014-09-08 15:50

#26118: - Re: BREAKING NEWS: a venit la Oltchim 

 NU  MAI MINTITI, SALARIILE TREBUIESC PLATITE SI NIMENI NU VA OPRESTE SA ACHITATI BANII ANGAJATILOR, ESTE CEA MAI GROSOLANA MINCIUNA PE CARE O TRAMBITATI PESTE TOT, RUSINE MISEILOR, RUSINE CILEA, RUSINE TUTUROR, VOI VA LUATI SALARIILE, ATUNCI SI ANGAJATII STATULUI ROMAN LA OLTCHIM TREBUIE TOTI SA-SI PRIMEASCA SALARIILE LA ZI (ANGAJATI SI DISPONIBILIZATI ) , EXCROCILOR,  HOTILOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

Atentie! Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a noii legi raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.
 
si CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA LEGE SI TOATE LEGILE IN SUSTINERE CATRE APLICARE DE ACHITARE:
 

Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind

Codul fiscal

cu normele metodologice de aplicare

 

Text  valabil pentru anul 2014, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare.

 

Ultima actualizare: Ordonanţa  Guvernului nr. 46  din 26 iunie 2014

http://static.anaf.ro/

CAP. 3

Venituri din salarii

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute (deci obtinute nu datorate) de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

ART. 59 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) {la ANAF}.

 

Musafir

#26120 VIDEO Premierul Victor Ponta, vizită de-o oră la combinatul Oltchim

2014-09-08 16:05

http://adevarul.ro/locale/

Prim-ministrul Victor Ponta a fost prezent astăzi, pentru o oră, la combinatul chimic din Râmnicu Vâlcea. Este prima vizită pe care Victor Ponta o face la Oltchim, în calitate de prim-ministru.

Premierul s-a întâlnit cu ministrul Economiei, Constantin Niţă, conducerea societăţii şi liderii sindicali din Oltchim. La finalul vizitei, şeful guvernului a ţinut să precizeze că se caută soluţii pentru salvarea combinatului. “Am fost cu domnul Niţă, căutăm în continuare soluţii pentru ca, în primul rand, oamenii din combinat să-şi ia salariile la zi, să avem un viitor pentru combinat şi să reuşim să mai plătim din lucrurile din trecut”, a declarat Victor Ponta, la ieşirea din pavilionul administrativ. Premierul s-a grăbit să părăsească incinta combinatului, iar foştii angajaţi ai societăţii care vroiau să-l întrebe când îşi vor primi salariile compensatorii nu au fost lăsaţi să se apropie prea mult. “N-am fost lăsat să ajung la premier, vroiam să îl întreb când ne dă salariile. Nu ştiu ce să mai fac, nu mai am cu ce să trăiesc, mă duc să mă spânzur în faţa Prefecturii. Şi eu, şi soţia mea am fost disponibilizaţi anul trecut”, susţine un fost angajat al combinatului din Râmnicu Vâlcea. Conducerea societăţii spune că premierul Victor Ponta a promis că se va implica în găsirea fondurilor necesare pentru ca Oltchim să-şi continue activitatea şi să crească capacitatea de producţie. “Au promis că se implică în problema privind finanţarea Oltchimului. Se va merge pas cu pas, cu 5 sau 6 milioane de euro, astfel încât să mai pornim o linie de producţie şi să avem profit, profit ce se va distribui pentru plata restanţelor salariale şi investiţii. Se vor depune toate eforturile pentru a se face rost de bani, în sensul acesta a fost discuţia. De unde, vor găsi dânşii soluţii. În acest moment, Oltchim funcţionează la 27 % din capacitate şi, prin pornirea secţiei OXO, se va ajunge la o capacitate de 30 %. De mâine va începe producţia şi în această instalaţie”, spune Mihai Tălpăşan, diretor adjunct pe probleme tehnice în cadrul Oltchim. Combinatul din Râmnicu Vâlcea va fi scos la privatizare, din nou, în luna decembrie a acestui an. Printre cei interesaţi să cumpere Oltchim se numără investitori din China, Polonia şi România.

https://www.youtube.com/watch?v=7vd6B9xYfMw

Declaratiile Primului-ministru Victor Ponta de la Oltchim Ramnicu Valcea


Musafir

#26121 Declaratiile Primului-ministru Victor Ponta de la Oltchim Ramnicu Valcea

2014-09-08 16:07


Musafir

#26125 Re: Re: Re: Re: Declaratiile Primului-ministru Victor Ponta de la Oltchim Ramnicu Valcea

2014-09-08 16:13