Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Contactați autorul petiției

Topicul de discuție a fost creat automat pentru petiția Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

musafir

#20526

2014-05-09 09:18

Disponibilizati incepind de luni 12mai2014 ora 9 veniti cu toti la prefectura si consiliu judetean sa vedem ce raspuns ne vor mai da daca nu va fi pozitiv vom intra in greva foamei pina se va rezolva problema salariilor compesatorii sar putea sa se faca si liste cum a procedat Pirvu

Musafir

#20527 Re:

2014-05-09 09:46

#20526: musafir -

Daca vorbiti cu Persu, sau Cilea, Cornoiu nu e departe de ei, este chiar ca ei....[ SUNT ANI DE ZILE DE CAND VORBITI CU PREFECTUL, CONSILIUL JUDETEAN, PRIMARIE... NIMIC NU S-A INTAMPLAT< NIMIC< ZERO!!!!!!!!!!!!!] VA AMAGITI SI VA PACALITI SINGURI. Acesti bastarzi COMUNISTI care se dau europeni, dirijeaza ca niste paraziti mucegaiti si  infectati, dezastrul altora. Va folosesc ca agitatori politici, asta e in capul lor de lingai obositi. Cereti-va drepturile in justitie, administratorului special si judiciar, celor din AGA, judecatorului sindic. Ei trebuie sa puna in aplicare legea insolventei si sa achite banii la ZI. Este treaba lor de unde vin cu bani, la randul lor primesc bani ca sa rezolve problema asta. Legea insolventei spune clar, achitati datoriile si restantele catre toti pe perioada insolventei, altfel se deschide procedura de FALIMENT.


Musafir

#20528 Oltchim Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

2014-05-09 10:11


Musafir

#20529 Piperea: "Constantin Roibu, tras la răspundere pentru insolvenţa Oltchim" BURSA 08.05.2014

2014-05-09 10:21

http://www.bursa.ro/?s=companii_afaceri&articol=236578

Administratorii judiciari ai Oltchim vor înainta instanţei, în următoarele zile, acţiunea de tragere la răspundere a lui Constantin Roibu, fostul director general al combinatului vâlcean, ne-a declarat avocatul Gheorghe Piperea.
Domnul Piperea, care este unul din administratorii judiciari Oltchim, ne-a precizat: "Acţiunea nu îl vizează numai pe Constantin Roibu, ci şi pe membrii Consiliului de Administraţie al Oltchim din perioada 2009-2012. Raportul asupra cauzelor insolvenţei Oltchim indică managementul defectuos ca una dintre principalele motive pentru care combinatul a ajuns în această situaţie precară. Prejudiciul pe care îl vom solicita este de circa 500 milioane de euro, care este diferenţa dintre datoriile totale de aproape 800 milioane de euro ale combinatului şi suma de 300 de milioane de euro - stabilită ca preţ în cadrul licitaţiei de vânzare a activelor viabile".
Domnia sa susţine că administratorii Oltchim au strâns toate probele necesare pentru susţinerea în faţa judecătorului sindic a acţiunii de tragere la răspundere.
* O nouă amânare a licitaţiei pentru vânzarea combinatului
Avocatul Piperea ne-a mai declarat, ieri, că Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), care este principalul creditor al Oltchim, a solicitat o nouă amânare, până pe 6 iunie, a licitaţiei pentru vânzarea Oltchim: "Termenul limită pentru depunerea ofertelor este, în prezent, 16 mai. Săptămâna viitoare, adunarea creditorilor va analiza propunerea AAAS pentru amânarea licitaţiei. AAAS susţine că este nevoie să aşteptăm avizul Consiliului Concurenţei pentru formarea acelui Oltchim 2, o societate de tip SPV care va prelua activele viabile din combinat şi va fi deţinută integral de Oltchim SA. Consiliul Concurenţei trebuie să constate că formarea aces¬tui SPV nu este ajutor de stat".
Dacă va fi aprobată, aceasta ar fi a treia amânare a privatizării Oltchim. Primele două au fost solicitate de investitorii care s-au declarat interesaţi.
Până acum, de preluarea Oltchim s-au arătat interesate companiile chineze Baota Petrochemical Group & Junlun Petroleum, omul de afaceri Ştefan Vuza - prin Chimcomplex Borzeşti şi divizia petrochimică a grupului MOL Ungaria. De asemenea, SIF 3 Transilvania analizează posibilitatea preluării activelor viabile ale combinatului Oltchim, după cum ne-a declarat, recent, Mihai Fercală, preşedintele executiv al societăţii de investiţii financiare.
Ieri, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a declarat, citat de Agerpres, că amânarea privatizării are la bază mai multe motive: "În primul rând, preluarea rafinăriei piteştene Arpechim, care din câte am înţeles de la domnul minis¬tru Niţă, este în stadiu extrem de avansate şi se aşteaptă publicarea în Monitorul Oficial, în momentul finalizării. Al doilea motiv este convertirea unei părţi din creanţele combinatului în acţiuni, astfel încât statul să-şi crească ponderea de la 54% la aproape 70% şi atunci combinatul devine mai atractiv pentru investitori. Eu cred că în acest an vom discuta de o privatizare de succes la Oltchim".
Ieri dimineaţă, foşti salariaţi ai Oltchim au protestat în faţa Prefecturii Vâlcea, cerându-şi drepturile salariale promise în urmă cu un an de conducerea combinatului. Protestatarii au strigat lozinci antiguvernamentale, împotriva preşedintelui Consiliul Judeţean Vâlcea şi împotriva prefectului şi au ameninţat cu intrarea în greva foamei dacă nu li se oferă drepturile băneşti şi toate plăţile compensatorii ce le-au fost promise în momentul concedierii.


Musafir

#20530 Auditorul independent al OLTCHIM are mari rezerve în privinţa viitorului societăţii

2014-05-09 10:28

http://ziaruldevalcea.ro/2014/05/04/auditorul-independent-al-oltchim-are-mari-rezerve-in-privinta-viitorului-societatii/

Luna trecută, societatea de audit PKF Finconta a publicat raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pe 2013. „După cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acesta nu a putut efectua proceduri alternative pentru a obţine asigurare în legătură cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Drept urmare, noi nu am putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, ca urmare a unor eventuale ajustări ale soldurilor de deschidere aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Aşa cum este prezentat în raportul de audit emis pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, auditorul nu a putut participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2012 având în vedere numirea acestuia ulterior datei de 31 decembrie 2012. Acesta nu a putut să se asigure asupra existenţei stocurilor cantitative la data menţionată mai sus prin aplicarea altor proceduri de audit. Drept urmare, nu ne putem exprima asupra impactului pe care aceste stocuri l-au generat în situaţia consolidată a rezultatului global aferentă anului 2013 precum şi asupra situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013. SC Oltchim SA a intrat în insolvenţă la data de 30 ianuarie 2013, dar situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La data de 31 decembrie 2013, Grupul a înregistrat capitaluri proprii negative în sumă de 2,29 miliarde de lei, o pierdere contabilă aferentă exerciţiului în sumă de 947,6 milioane de lei, iar datoria curentă netă este de 3,48 miliarde de lei. La data aprobării situaţiilor financiare consolidate, SC Oltchim SA nu avea un plan de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de către adunarea creditorilor, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Situaţia indică existenţa unei incertitudini semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a-şi continua activitatea şi prin urmare va fi inaptă să realizeze activele şi sa execute obligaţiile sale în cursul desfăşurării normale a activităţii sale. Situaţiile financiare consolidate şi notele explicative ale acestora nu prezintă acest fapt. Datorită riscului ca SC Oltchim SA să nu îşi mai continue activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor raportate de către SC Oltchim SA este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi în acest caz valoarea activelor ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. Nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2013 şi a performanţei financiare consolidate a SC Oltchim SA la aceeaşi dată. Nu am putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru o opinie de audit. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară”, se arată, printre altele, în raportul de audit realizat de PKF Finconta. Potrivit raportului anual consolidat pe 2013 al SC Oltchim SA, aprobat de acţionari în data de 29 aprilie 2014, la sfârşitul anului trecut, societatea a decis să efectueze evaluarea imobilizărilor corporale, evaluare ce a fost efectuată de un evaluator independent, respectiv firma Winterhill SRL România, autorizat ANEVAR. La data de 31 decembrie 2013, valoarea amortizării cumulate anulate a fost de 343 milioane de lei. În urma reevaluării activelor SC Oltchim SA au rezultat: majorări de valori la mijloace fixe de 207,8 milioane de lei, din care s-au înregistrat în rezerva de evaluare suma de 204,36 milioane de lei, iar suma de 3,48 milioane de lei a acoperit deprecierile înregistrate la reevaluările precedente, în 2013 înregistrându-se venituri; diminuări de valoare în suma de 291,2 milioane de lei, care au fost înregistrate în totalitate pe contul de cheltuieli. La investiţii în curs s-a înregistrat o diminuare a valorii cu suma de 340 milioane de lei, întreaga sumă afectând contul de cheltuieli al SC Oltchim SA. La terenuri s-au înregistrat majorări din reevaluări în sumă de 2.300 lei, care au majorat surplusul din reevaluare, şi diminuări de 20.000 lei, ce s-au înregistrat pe costuri. În acelaşi timp, s-au achiziţionat terenuri, în urma executării silite a unui client în comuna Arbore, în suprafaţă totală de 19.100 mp în valoare de 71.000 lei. La finalul anului 2013, SC Oltchim SA nu a mai avut în derulare contracte de leasing, contractele cu Porsche Leasing România şi ING Lease Romania IFN finalizându-se până în luna octombrie 2013. În cursul anului trecut, SC Oltchim SA nu a mai înregistrat dobânzi plătite pentru împrumuturi bancare contractate pentru investiţiile la instalaţiile de PVC. Mijloacele fixe având valoarea netă în sumă de peste 1 miliard de lei (la 31 decembrie 2012 erau de 1,2 miliarde de lei) au fost gajate ca şi garanţii colaterale împrumuturilor contractate de SC Oltchim SA.

Musafir

#20531 Privatizarea Oltchim, amânată încă o dată

2014-05-09 10:37

http://www.indiscret.ro/articol-privatizarea-oltchim-amanata-inca-o-data

Termenul de 16 mai se prelungeşte pentu 6 iunie din lipsă de ofertanţi, iar de la Ministerul Economiei vin informaţiicăU.E. ar fi acceptat conversia în acţiuni a datoriilor Oltchim.
de Marielena Popa

Cea de-a doua procedură de licitaţie pentru Combinatul Oltchim Râmnicu Vâlcea, care urma să aiba loc pe 16 mai, se amână pentru data de 6 iunie, potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, Ion Cîlea. Preşedintele CJ Vâlcea a declarat că a primit această informaţie de la ministrul economiei, Constantin Niţă, care i-a mai comunicat că Uniunea Europeană ar fi acceptat conversia în acţiuni a datoriilor Oltchim faţă de stat.“S-ar reduce presiunea datoriilor, lucrurile s-ar putea schimba”

“Pe 16 mai era stabilită a doua procedură de licitaţie a Combinatului Oltchim. Însă companiile nu se grăbesc să cumpere caietul de sarcini, se pare. Ministrul economiei, Constantin Niţă, mi-a comunicat că licitaţia s-ar amâna pentru 6 iunie. Noi credem că firma dinChinaşi cea a SIF Transilvania sunt hotărâte să ia Oltchimul. Foarte important, ministrul economiei mi-a mai spus că s-ar fi primit aprobare de la Uniunea Europeană pentru conversia datoriilor Oltchim în acţiuni. Atunci s-ar reduce presiunea datoriilor şi lucrurile s-ar putea schimba”, susţine Ion Cîlea. Datoria pe care Oltchim o are la Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) este de peste 250 de milioane de euro.Al treilea termen de privatizare de la începutul anului

Termenul de 6 iunie înseamnă cea de-a treia tentativă de vânzare a combinatului, de la începutul anului 2014. La termenul din 28 martie, nicio companie nu depusese ofertele angajante, deşi îşi exprimaseră interesul de a cumpăra Oltchim, la pachet cu Rafinăria Arpechim Piteşti, un SPV creat de Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Transilvania, SIF Transilvania Project Management Company, precum şi consorţiul format din companiile chineze BAOTA Petroche şi JUNLUN Petroleum Co. Ltd. Aceste două companii solicitaseră încă 30 de zile pentru depunerea ofertelor angajante. Prin urmare, pe 1 aprilie a.c., în timpul unei vizite la Combinatul din Râmnicu Vâlcea, ministrul economiei anunţa prelungirea cu 45 de zile, până pe 16 mai, a acestui termen. Preşedintele CJ Vâlcea nu a putut oferi alte amănunte legate de toate motivele pentru care, nici pe 16 mai, nu s-a putut organiza licitaţia. Oltchim funcţionează, în prezent, potrivit conducerii sale, la 23% din capacitate, cu aproximativ 1.200 de salariaţi, care nu şi-au primit salariile de trei luni. Valoarea activelor combinatului, care au fost transferate la o nouă societate şi care au fost scoase la privatizare, este de 305,2 milioane de euro Combinatul din Râmnicu Vâlcea se află în insolvenţă de la începutul anului 2013.

Musafir

#20532 Datorii de 777 milioane de euro si capitaluri negative de 511 milioane de euro

2014-05-09 10:39

http://www.impactreal.ro/2014050416754/Datorii-de-777-milioane-de-euro-si-capitaluri-negative-de-511-milioane-de-euro.html

An dezastruos pentru Oltchim


Indicatori financiari dezastruoşi realizaţi de societatea Oltchim în anul 2013. Combinatul a avut o cifră de afaceri de 497,9 milioane de lei, venituri totale de 623,1 milioane de lei, raportate la cheltuieli totale mult mai mari, de 1,57 miliarde de lei. A rezultat astfel o pierdere de 946,8 milioane de lei. Acţionarii SC Oltchim SA, cu votul a 74,94% din acţiunile cu drept de vot, au aprobat marţi raportul administratorului special al societăţii pentru exerciţiul financiar 2013, întocmit conform anexei nr. 32 a regulamentului CNVM nr. 1/2006, aprobând şi situaţiile financiare individuale ale societăţii, încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), aşa cum este prevăzut în OMFP nr. 1286/2012, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2013. La 29 aprilie 2014 a avut loc astfel Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, convocată de administratorii judiciari, şedinţă la care au fost prezenţi şi reprezentaţi legal acţionari care deţin 251 de milioane de acţiuni, reprezentând 73,13% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, 19 aprilie 2014. Acţionarii au aprobat situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA încheiate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza raportului administratorului special al societăţii şi a raportului auditorului financiar, aferente anului 2013. Acţionarii SC Oltchim SA au mai decis data de 19 mai 2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din data de 29 aprilie 2014.

Concluzia auditorului: situaţie incertă la Oltchim


Societatea de audit PKF Finconta a publicat recent raportul auditorului independent cu privire la situaţiile financiare consolidate ale SC Oltchim SA pentru anul 2013. „Aşa cum este prezentat în raportul de audit întocmit pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acesta nu a putut efectua proceduri alternative pentru a obţine asigurare în legătură cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Drept urmare, noi nu am putut stabili dacă sunt necesare modificări asupra performanţei financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013, ca urmare a unor eventuale ajustări ale soldurilor de deschidere aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2012. Aşa cum este prezentat în raportul de audit emis pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, auditorul nu a putut participa la observarea inventarierii fizice a stocurilor la 31 decembrie 2012, având în vedere numirea acestuia ulterior datei de 31 decembrie 2012. Acesta nu a putut să se asigure asupra existenţei stocurilor cantitative la data menţionată mai sus, prin aplicarea altor proceduri de audit. Drept urmare, nu ne putem exprima asupra impactului pe care aceste stocuri l-au generat în situaţia consolidată a rezultatului global aferentă anului 2013, precum şi asupra situaţiei consolidate a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013. SC Oltchim SA a intrat în insolvenţă la data de 30 ianuarie 2013, dar situaţiile financiare consolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii. La 31 decembrie 2013, Grupul a înregistrat capitaluri proprii negative de 2,29 miliarde de lei (511 milioane de euro), o pierdere contabilă aferentă exerciţiului de 947,6 milioane de lei, iar datoria curentă netă este de 3,48 miliarde de lei (777 milioane de euro). La data aprobării situaţiilor financiare consolidate, SC Oltchim SA nu avea un plan de reorganizare care să indice măsuri de redresare, aprobat de adunarea creditorilor, conform prevederilor Legii 85/2006, privind procedura insolvenţei. Situaţia indică existenţa unei incertitudini semnificative care ar putea pune la îndoială capacitatea SC Oltchim SA de a-şi continua activitatea şi, prin urmare, va fi inaptă să îşi execute obligaţiile în cursul desfăşurării normale a activităţii. Situaţiile financiare consolidate şi notele explicative ale acestora nu prezintă acest fapt. Datorită riscului ca SC Oltchim SA să nu îşi mai continue activitatea, există indicii că valoarea netă a activelor raportate de SC Oltchim SA este mai mare decât valoarea recuperabilă estimată şi, în acest caz, valoarea activelor ar trebui redusă la valoarea recuperabilă respectivă. Nu am fost în măsură să estimăm impactul unor eventuale ajustări asupra poziţiei financiare consolidate la 31 decembrie 2013 şi a performanţei financiare consolidate a SC Oltchim SA la aceeaşi dată. Nu am putut obţine probe de audit suficiente şi adecvate pentru a oferi o bază pentru o opinie de audit. În acest sens, nu exprimăm nici o opinie cu privire la situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară.”, se arată, printre altele, în raportul de audit realizat de PKF Finconta.

Valoarea amortizării anulate în 2013 a fost 343 milioane de lei


Potrivit raportului anual consolidat din 2013 al SC Oltchim SA, aprobat de acţionari în data de 29 aprilie 2014, la sfârşitul anului trecut, societatea a decis să efectueze evaluarea imobilizărilor corporale, evaluare care a fost efectuată de un evaluator independent, respectiv firma Winterhill SRL România, autorizat ANEVAR. La data de 31 decembrie 2013, valoarea amortizării cumulate anulate a fost de 343 milioane de lei. În urma reevaluării activelor au rezultat majorări de valori la mijloace fixe de 207,8 milioane de lei, din care s-a înregistrat în rezerva de evaluare suma de 204,36 milioane de lei, iar suma de 3,48 milioane de lei a acoperit deprecierile înregistrate la reevaluările precedente. În 2013 au existat venituri; diminuări de valoare în suma de 291,2 milioane de lei, care au fost înregistrate în totalitate pe contul de cheltuieli. La investiţii în curs s-a înregistrat o diminuare a valorii cu suma de 340 de milioane de lei, întreaga sumă afectând contul de cheltuieli al SC Oltchim SA. La terenuri s-au înregistrat majorări din reevaluări de 2.300 de lei, care au majorat surplusul din reevaluare, şi diminuări de 20.000 de lei, înregistrate pe costuri. În acelaşi timp, au fost achiziţionate terenuri, în urma executării silite a unui client din comuna Arbore, în suprafaţă totală de 19.100 mp, în valoare de 71.000 de lei. La finalul anului 2013, SC Oltchim SA nu a mai avut în derulare contracte de leasing, contractele cu Porsche Leasing România şi ING Lease Romania IFN finalizându-se până în luna octombrie 2013. În cursul anului trecut, SC Oltchim SA nu a mai înregistrat dobânzi plătite pentru împrumuturi bancare contractate pentru investiţiile la instalaţiile de PVC. Mijloacele fixe cu valoarea netă de peste 1 miliard de lei (la 31 decembrie 2012 erau de 1,2 miliarde de lei) au fost gajate ca şi garanţii colaterale împrumuturilor contractate de SC Oltchim SA. Capitalul social la 31 decembrie 2013 reprezintă contribuţia Guvernului, sub formă de active nete la formarea societăţii la 1 august 1990, capitalul social a patru unităţi preluate la 1 august 1996, valoarea terenurilor transferate de Guvern către SC Oltchim SA în anii 1998, 1999 şi 2000 şi două majorări de capital social reprezentând aport în natură (teren) al statului prin AAAS (respectiv Ministerul Economiei) şi aporturi în numerar ale acţionarilor. O dată cu intrarea SC Oltchim SA în procedura insolvenţei, acţiunile au fost suspendate de la tranzacţionare, începând cu data de 30 ianuarie 2013. Toate acţiunile sunt acţiuni ordinare, subscrise şi plătite integral. Toate acţiunile dau drept de vot egal şi valoarea nominală este de 0,10 lei pe acţiune. În anul 2013 nu au fost modificări ale valorii capitalului social. Pierderea pe acţiune este determinată prin divizarea venitului net atribuibil acţionarilor ordinari la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare emise. Nu există acţiuni potenţiale diluate la data de 31 decembrie 2013.

Anul trecut, Oltchim nu a mai plătit ratele bancare


În urmă cu 9 ani, SC Oltchim SA a angajat un credit în sumă de 10,25 milioane de euro de la Rabobank International - Structured Trade & Export Finance, Olanda, în baza unui contract de credit. Graficul de rambursare a creditului includea 10 rate semestriale, egale, prima rată fiind scadentă la 31 martie 2008. La solicitarea SC Oltchim SA, Rabobank a aprobat amânarea termenului de scadenţă de la 31 decembrie 2012 până la 31 martie 2013, în baza notificării din 8 ianuarie 2013. La data de 31 decembrie 2013, SC Oltchim SA înregistrează o creanţă totală de 668.300 de euro, compusă din soldul creditului, în sumă de 653.400 de euro, cu o dobândă acumulată până la 30 ianuarie 2013 în sumă de 14.800 de euro. După data de 30 ianuarie 2013, SC Oltchim SA nu a înregistrat dobânzi calculate de Rabobank, fiind o creanţă chirografară. Creditul este garantat de Agenţia de Asigurare Atradius din Olanda, prin emiterea unei poliţe de asigurare în favoarea creditorilor. Rabobank s-a înscris la masa credală în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu suma de 668.300 de euro, creanţă chirografară. În anul 2006, SC Oltchim SA a angajat un credit de la Banca Transilvania de 8,5 milioane de euro. Rambursarea creditului trebuia să se facă în 7 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani. Prima rată de credit a fost scadentă la 10 octombrie 2008, iar ultima la 10 octombrie 2013. Soldul creditului la 31 decembrie 2013 era de 2,36 milioane de euro. Creditul este garantat cu următoarele garanţii mobiliare sau imobiliare: ipotecă mobiliară sau imobiliară asupra unor active (teren, construcţii şi echipamente), constituite în corpuri de proprietate şi ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare deschise la Banca Transilvania. Banca s-a înscris la masa credală, în tabelul creditorilor SC Oltchim SA, cu suma de 2,46 milioane de euro. Creanţa înscrisă la masa credală este integral garantată. După data de 25 februarie 2013, Banca Transilvania nu a calculat dobânzi. În anul 2010, CEC Bank a acordat un credit pentru finanţarea activităţii de investiţii de la SC Oltchim SA, în sumă de 34,79 milioane de lei, pe termen mediu de cinci 5 ani, cu plata în 60 de rate lunare, în sumă de 571.500 de lei. Conform unui act adiţional din 31 mai 2013, s-a realizat restructurarea creditului de investiţii pe termen mediu, după cum urmează: includerea în soldul creditului a tuturor ratelor restante, dobânzii şi a comisioanelor restante înregistrate la data de 31 mai 2013 (data restructurării creditului); acordarea unei perioade de graţie totală până la 31 decembrie 2013 pentru dobânzile şi ratele datorate; includerea în principal a dobânzii restante în sumă de 252.400 de euro, aferentă facilităţii acordate prin Contractul de facilitate de linie de credit revocabilă din data de 11 mai 2010 şi a dobânzii restante în sumă de 76.600 de lei, aferentă facilităţii acordate prin contractul de facilitate de linie de credit revocabilă din data de 26 noiembrie 2012. Prin restructurare, soldul creditului, în sumă de 34 de milioane de lei, a devenit plătibil în 31 de rate lunare, prima rată scadentă la 31 decembrie 2013 în sumă de 16,85 milioane de lei, următoarele rate lunare fiind de 571.500 de lei. Scadenţa finală este la data de 20 iunie 2016. Conform actului adiţional din data de 30 decembrie 2013, facilitatea de credit include o perioadă de graţie totală a dobânzilor şi ratelor datorate de la 31 decembrie 2013 până la 30 iunie 2014.

Dobânda pentru creanţa AAAS a crescut anul trecut cu 12,9 milioane lei


La 21 septembrie 2012, o dată cu licitaţia pentru vânzarea pachetului majoritar deţinut de statul român la SC Oltchim SA, a fost organizată şi o licitaţie şi pentru vânzarea creanţei AAAS, dar nici aceasta nu s-a valorificat. În aceste condiţii, SC Oltchim SA a înregistrat în evidenţa contabilă la 31 decembrie 2012 dobânda calculată de AAAS pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2012, care este în sumă totală de 646,4 milioane de lei, din care 134,7 milioane de lei pe cheltuiala aferentă anului 2012 şi 511,7 milioane de lei pe rezultatul reportat. În anul 2013 s-a înregistrat pe cheltuială dobânda, în sumă de 12,9 milioane de lei, calculată pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. Datoria către AAAS este garantată prin contracte de gaj fără deposedare asupra unor echipamente proprietatea SC Oltchim SA, achiziţionate din creditele garantate de stat. În anul 2009, BCR a acordat o linie de credit în sumă de 73 de milioane de euro, destinată finanţării activităţii curente. În anul 2013, Banca Comercială Română, în calitate de cedent, a cesionat drepturile de creanţă provenite din contractul de credit şi accesoriile acestuia, în favoarea Erste Bank AG Austria, în calitate de cesionar. Linia de credit angajată de SC Oltchim SA la Erste Bank AG era scadentă la 31 ianuarie 2013, însă banca nu a aprobat prelungirea creditului, după data menţionată la scadenţă. BCR este înscrisă în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu creanţa în sumă de 345,9 milioane de lei. SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 3,9 milioane de euro, de la Unicredit Ţiriac Bank, în baza unei convenţii de credit din 8 august 2005 şi a actelor adiţionale ulterioare, destinată finanţării capitalului circulant. Linia de credit era scadentă la data de 28 ianuarie 2013, dar banca nu a aprobat prelungirea termenului de valabilitate după data scadentă. Unicredit Ţiriac Bank este înscrisă în tabelul creditorilor SC Oltchim SA cu o creanţă totală de 3,9 milioane de euro, reprezentând creditul angajat la 30 ianuarie 2013. La Bancpost, SC Oltchim SA avea angajată o linie de credit de 560.600 de euro, în baza Contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru nr. 8/14 februarie 2006, destinat finanţării capitalului circulant. Termenul scadent era 15 noiembrie 2013, iar banca nu a aprobat prelungirea termenului de valabilitate după scadenţă. Bancpost este înscrisă la masa credală cu 568.800 de euro. SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 13,4 milioane de lei de la ING Bank din 2007, destinată finanţării activităţii curente, scadenţă la 21 martie 2013. Nici în acest caz, banca nu a aprobat prelungirea termenului după scadenţă, astfel încât este înscrisă în tabelul creditorilor cu 13,6 milioane de lei. Creanţa înscrisă la masa credală este integral garantată. Din anul 2010, SC Oltchim SA are angajată o linie de credit de 314.100 de euro, de la Garanti Bank International NV, tot pentru activitatea curentă, scadentă la 3 ianuarie 2013, neprelungită după data scadenţei, Garanti Bank fiind înscrisă în tabelul creditorilor cu 315.300 de euro.

Investiţii de mediu obligatorii, de 101 milioane de euro


Anul trecut, SC Oltchim SA, Grupul, prin Oficiul Juridic propriu, acţionase în judecată clienţii rău-platnici pentru nerespectarea condiţiilor contractuale de 134,9 milioane de lei şi 62.775 de dolari, reprezentând contravaloarea produselor livrate şi neachitate, 2 milioane de euro daune şi 8,4 milioane de lei penalităţi de întârziere. Din litigiile cu clienţii externi avea, în plus, de recuperat 1 milion de dolari şi 1,84 milioane de euro, reprezentând contravaloare marfă. În calitate de pârât pentru nerespectarea condiţiilor contractuale, SC Oltchim SA a fost chemat în judecată pentru achitarea sumei de 181.000 de lei. Începând cu 30 ianuarie 2013 a fost deschisă procedura insolvenţei şi, din acel moment, au fost suspendate toate acţiunile în pretenţii împotriva SC Oltchim SA, conform Legii 85/2006. La data de 30 ianuarie 2013 existau dosare având ca obiect pretenţii împotriva societăţii în sumă de 159,1 milioane de lei şi 534.100 de euro, plus penalităţi de 33,86 milioane de lei. Pentru clienţii rău-platnici, SC Oltchim SA a înregistrat ajustări la data bilanţului. La data situaţiilor financiare, SC Oltchim SA era implicată într-un litigiu cu Administraţia Fondului de Mediu, având ca obiect decizia de impunere nr. 2/17 martie 2013, prin care a fost stabilită în sarcina combinatului obligaţia de plată de 59,2 milioane de lei, în temeiul OUG nr. 196/2005, reprezentând sume încasate ca urmare a aplicării penalităţilor de 100 de euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, pentru nerestituirea unui număr de 143.437 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. În 19 octombrie 2011, Curtea de Apel Piteşti a admis cererea în anulare a actului administrativ depusă de societate şi a dispus suspendarea executării actului administrativ până la soluţionarea irevocabilă a fondului cauzei. La data situaţiilor financiare, SC Oltchim SA era implicată în mai multe litigii cu foşti angajaţi, în calitate de pârât, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, pentru care nu se pot estima eventualele obligaţii de plată ale societăţii care ar putea decurge din pronunţarea nefavorabilă a instanţelor. Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar societatea nu a înregistrat nici un fel de obligaţii la 31 decembrie 2013 şi 2012, pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice şi de consultanţă, studii ale locului, designul şi implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurător. SC Oltchim SA înregistrează şi plăteşte fondul de mediu la buget, constituit conform normelor în vigoare. Volumul de investiţii pentru SC Oltchim SA este estimat la 101 milioane de euro, măsurile cuprinse în programul de mediu trebuind finalizate până în 31 decembrie 2014. Principalele investiţii sunt: conversia instalaţiei de electroliză cu mercur în electroliză cu membrane schimbătoare de ioni de aceeaşi capacitate şi introducerea DCS, cu o valoare estimată de 67 de milioane de euro; modernizarea staţiei de epurare biologică, cu o valoare estimată de 16,8 milioane de euro; îmbunătăţirea calităţii apelor rezultate de la Secţia Propenoxid, cu o valoare estimată de 6 milioane de euro; închiderea batalului de deşeuri periculoase, cu o valoare estimată de 5,6 milioane de euro; închiderea depozitului de deşeuri nepericuloase, cu o valoare estimată de 2,8 milioane de euro.

Administratorii judiciari nu vor încasa poliţa de asigurare de la Astra

Potrivit conducerii Astra Asigurări, dosarul de despăgubire înaintat de administratorii judiciari ai SC Oltchim SA nu indică un eveniment asigurat, produs in intervalul asigurat şi care să descrie şi să cuantifice vreunul dintre prejudiciile acoperite de poliţa de asigurare a răspunderii civile emisă de Astra. SC Oltchim SA are încheiată la Astra o poliţă de asigurare de răspundere profesională pentru managerii săi, care prevede că asiguratorul plăteşte în caz de culpă managerială constatată maxim 10 milioane de euro. Reprezentanţii Astra Asigurări spun că cererea s-a întemeiat pe analiza făcută de administratorii judiciari cu privire la cauzele care au condus la starea de insolvenţă a SC Oltchim SA. „Poliţa nu acoperă - potrivit art. 6.7, lit. g., prejudicii - decurgând din/bazate pe/atribuibile sau implicând direct sau indirect performanţele profesionale ale asiguratului sau pierderi financiare provocate prin neatingerea obiectivelor propuse prin planul de afaceri al companiei, contractul de administrare ori management, sau ca urmare a insolvabilităţii companiei. În interesul tuturor părţilor, în calitate de administrator special al Astra, am solicitat în repetate rânduri detalii privind titlul executoriu sau alt document echivalent din care să reiasă răspunderea civilă a conducerii, precum şi întinderea daunei cauzate. Ca răspuns la solicitările noastre, administratorii judiciari ai SC Oltchim SA insistă că raportul întocmit de ei este documentul necesar şi suficient pentru aceasta, contrar prevederilor legale. Din dorinţa de a clarifica situaţia, am analizat din proprie iniţiativă dosarul de insolvenţă a SC Oltchim SA, cu scopul de a determina dacă administratorii judiciari au iniţiat şi, eventual, au finalizat o acţiune de atragere a răspunderii conducerii SC Oltchim SA în conformitate cu prevederile Legii 85/2006, privind insolvenţa. În urma analizei nu am reuşit să identificăm o astfel de acţiune şi, pe cale de consecinţă, vreun drept de creanţă câştigat de SC Oltchim SA împotriva membrilor organelor de conducere acoperiţi de poliţă.”, spun reprezentanţii Astra Asigurări. Poliţa de răspundere civilă a unor membri din organele de conducere a SC Oltchim SA a fost emisă de Astra în iunie 2012, pentru o perioadă de un an, şi prevede o limită de răspundere de 10 milioane de euro, fiind reasigurată în proporţie de 100% de un reasigurator cu rating A, acordat de o agenţie de rating internaţională. Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a companiei Astra. În calitate de administrator special, KPMG, conform deciziei ASF şi în baza prevederilor legale, contribuie la reechilibrarea parametrilor financiari ai societăţii de asigurare Astra, astfel încât toate drepturile asiguraţilor să fie protejate corespunzător.
musafir

#20533 Re: Re:

2014-05-09 10:43

#20527: - Re:

din fondul de garantare conf legi 200/2006 sunt banii dar nu se vrea deocamdata daca ne stringem toti numai au ce sa faca veniti totii

musafir

#20534

2014-05-09 10:45

si o sa mergem sa facem si plingeri peste tot leam dat ragaz destul timp AJUNGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Musafir

#20535 Re: Re: Re:

2014-05-09 10:48

#20533: musafir - Re: Re:

http://www.agerpres.ro/economie/2013/07/31/mariana-campeanu-exista-bani-pentru-disponibilizatii-de-la-oltchim-si-posta-romana-18-35-53

A SPUS CU SUBIECT SI PREDICAT, BANII SUNT CU SEMNATURILE PE TOATE HARTIILE. FEMEIA A SPUS DIN EROARE, DIN PROSTIE... A SPUS. LUATII FRATILOR, BANII EXISTA, SUNT, AU FACUT PUI PANA AZI IN CONTURI, SAU CAMPANIILE ELECTORALE...!

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-05-09 10:53Musafir

#20537 ptr 20535

2014-05-09 10:53

Aricolul este din 2013 ,este expirat ,banii s-au evaporat

Musafir

#20538 Re: ptr 20535

2014-05-09 10:57

#20537: - ptr 20535

Bani evaporati nu EXISTA, actele si semnaturile au scapat, exista chiar si banii. Numai idiotii cred ca nu se stie de asta. Banii daca s-au evaporat, DNA are ce face. Multumim de atentie, dar inca dormi, somn usor.


Musafir

#20539 Re: ptr 20535

2014-05-09 11:02

#20537: - ptr 20535

2013 este declaratia de punere in aplicare a procedurii de achitare catre disponibilizati. Se respecta legea insolventei si toate regulile de lichidare a unui loc de munca, prin achitarea la zi a tuturor restantelor, conform CCM si decizilor luate de comun acord cu partile.

ppp

#20540

2014-05-09 11:03

dupa doi ani de batjocura avu curaj diculoiu sa dea ochi cu oameni din propen!
bai diculoiule mare jagardea de om poti fi!!!
venisi sa ne minti iar? iar ca nu pleaca nimeni? iar cu integrata?
ce faci ma acum in vara cind mai plecam inca 1000....cred ca te ascunzi ca alfel harscccc
nu esti vinovat tu ,vinovati sintem noi ca nu te calcam in bocanci

Musafir

#20541

2014-05-09 11:18

Dute ma deacilea ca tu la Propen ai papica asigurata,s-au te-a invatat Cra Cra Cra sa vb?

Musafir

#20542 Atributiile Judecatorului Sindic

2014-05-09 11:51

http://www.euroavocatura.ro/articole/255/Atributiile_Judecatorului_Sindic

Cadrul legal: a) Legea 85/2006 privind procedura insolventei, b) Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

Judecatorul-sindic are un rol activ in aplicarea procedurii insolventei, detine statutul de judecator al tribunalului si este nominalizat de catre presedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnati ca judecatori sindici. El indeplineste o functie publica, de interes general; organizeaza si conduce intreaga procedura a insolventei sub autoritatea tribunalului.
Judecatorul-sindic actioneaza in calitatea sa de magistrat, iar nu ca reprezentant al debitorului sau al creditorilor. In consecinta, actele sale sunt obligatorii atat pentru debitor, cat si pentru creditori.

Conform art. 11 din Legea 85/2006, principalele atributii ale judecatorului-sindic sunt urmatoarele:
a) pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;
c) desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor, stabilirea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada . In vederea desemnarii provizorii a administratorului judiciar, judecatorul-sindic va tine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni, de cererile in acest sens depuse de creditori si, dupa caz, de debitor, daca cererea introductiva ii apartine;
d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor, confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor;
e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;
f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143-147;
h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;
l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;
m) judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;
n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Judecatorul-sindic pronunta hotarari in indeplinirea atributiilor sale. Hotararile sale sunt definitive si executorii, art. 12 alin. 1 Legea 85/2006. Acestea pot fi atacate separate cu recurs exercitat la Curtea de Apel – instanta competenta . Termenul de recurs este de la 10 zile de la comunicarea hotararii, daca lege nu prevede altfel – art. 8 alin. 2.
Judecatorul-sindic poate fi ajutat de persoane desemnate de acesta, de ex. experti, avocati, etc. Retributiile acestora vor fi platite din patrimoniul debitorului, conform art. 10 din Legea 85/2006.

Musafir

#20543 Re: Re:

2014-05-09 11:53

#20527: - Re:

Ai dreptate , i-am actionat in instanta dar si astia si-au dat mana cu mizeria politica si nu fac nimic altceva decat sa ne amane . Astai Romanica.


Musafir

#20544 Judecatorul-sindic in procedura insolventei

2014-05-09 11:55

http://e-juridic.manager.ro/articole/judecatorul-sindic-in-procedura-insolventei-3104.html

Judecatorul-sindic in procedura insolventei

Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura insolventei, prevazuta de Legea nr. 85 din 2006, judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

La propunerea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecatorul sindic va putea desemna, prin incheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Plata remuneratiei se va face din averea debitorului sau. Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul legii, sunt:
a. pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment atat prin procedura generala, cat si prin procedura simplificata;
b. judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii;
c. desemnarea motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada. In vederea desemnarii administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecatorul va avea in vedere cererea depusa in acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, daca cererea introductiva ii apartine. In situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul sindic din randul practicienilor care au depus oferte in dosarul cauzei;
d. confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea onorariului negociat. Daca nu exista contestatii impotriva hotararii adunarii creditorilor sau a deciziei creditorului care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, confirmarea se va face in camera de consiliu, fara citarea partilor, dupa depunerea procesului-verbal al adunarii creditorilor;
e. inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului;
f. judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
g. judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penala in legatura cu savarsirea infractiunilor prevazute la art. 143 - 147;
h. judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
i. judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j. admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori;
k. solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment;
l. solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului;
m. judecarea actiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;
n. pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.

Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei. Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, in mod exceptional, debitorului, daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori, prin organele acestora.

Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs. Dispozitiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedura civila privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecatorului-sindic judecatorului-sindic care pronunta succesiv hotarari in acelasi dosar, cu exceptia situatiei rejudecarii, dupa casarea hotararii in recurs.

Musafir

#20545

2014-05-09 12:00

judecatorul sindic => comunică sec, tranşant, Legea nr. 85/2006 instituie o obligaţie de a pune la dispoziţia administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 1081 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi e) C. pr. civ

 

http://biblioteca.regielive.ro/referate/drept-comercial/judecatorul-sindic-71085.html

 

Insolventa - Judecatorul sindic
Consideraţii preliminare:
Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi dobândirea, în cursul anului 2004 a unui statut de economie de piaţă funcţională din partea Comisiei Europene (de fapt, o economie de piaţă ,,semifuncţională”) a declanşat un amplu proces de armonizare a legislaţiei în toate domeniile de reglementare, dar mai ales în cel economico-financiar şi juridic. Necesitatea instaurării şi menţinerii unui mediu economic ,,sănătos” a determinat orientarea cadrului normativ spre crearea de instituţii şi instituirea de proceduri menite să excizeze agenţii economici neperformanţi. În materia societăţilor comerciale, procedura prin care comercianţii neperformanţi sunt înlăturaţi estereglşementată de Legea nr. 64/1995.
Potrivit Legii nr. 64/1995 , republicată şi modificată, procedura reorganizării judiciare şi falimentului se aplică tuturor comercianţilor – societăţilor comerciale, persoanelor fizice care acţionează individual sau în asociaţii familiale , organizaţii cooperatiste - aflaţi în stare de insolvenţă, precum şi societăţilor agricole, ca şi oricărei alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice Procedura reorganizării se va aplica în mod corespunzător şi grupurilor de interes economic (G.I.E.) ca forme asociative cu personalitate juridică şi scop patrimonial, potrivit art. 218 din Legea nr. 161/2003, indiferent dacă acestea au sau nu calitatea de comerciant.
Prin insolvenţă cadrul legal defineşte acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.
Insolvenţa comercială nu presupune în mod necesar şi implicit ca activul patrimoniului debitorului să fie mai mic decât pasivul acestuia, condiţia esenţială de existenţă a stării de insolvenţă fiind imposibilitatea debitorului de a-şi plăti datoriile.
Procedura , pur comercială prin natura ei, are de regulă caracter colectiv, concursual, general şi unitar, având drept scop – declarat tot de către legiuitor – acoperirea integrală sau parţială a pasivului, fie prin reorganizarea comerciantului (implicit a activităţii acestuia) sau prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul său până la stingerea pasivului, fie prin declararea falimentului.
Starea de insolvenţă a debitorului trebuie să rezulte exclusiv din imposibilitatea de plată a datoriilor. Nu va putea fi considerată stare de insolvenţă şi, pe cale de consecinţă, nu se vor aplica regulile care guvernează procedura reorganizării judiciare şi falimentului împrejurarea în care debitorul refuză, justificat sau nu, să onoreze debitele rezultate din raporturi contractuale sau obligaţii bugetare.
Procedura reorganizării judiciare şi falimentului este o procedură contencioasă, în care instanţa judecătorească, prin judecătorul sindic, exercită atribuţii de decizie şi control. Alături de instanţa de judecată şi de judecătorul sindic mai participă la aplicarea procedurii administratorului sau lichidatorului, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor şi comitetul asociaţilor sau acţionarilor.
Competenţa materială în aplicarea procedurii prevăzute de Legea nr.64/1995, republicată şi modificată, revine tribunalului ca instanţă de fond şi Curţii de Apel ca instanţă de recurs. Competenţa teritorială revine instanţei de la sediul debitorului.
Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului are drept scop plata pasivului debitorului aflat în imposibilitate de plată (art.2 din Legea nr.64/1995).
Aceasta procedură a reorganizării judiciare şi a falimentului, pentru a fi ocrotite interesele generale ale bunei desfaşurări a activităţii comerciale,se realizează,de că--tre instanţele judecătoreşti şi de alte organe, sub autoitatea organelor judecătoreşti.
Potrivit art.5 din Legea nr.64/1995, organele care aplică procedura sunt:
- instanţele judecătoreşti;
- judecătorul sindic;
- adunarea creditorilor;
- comitetul creditorilor;
- administratorul;
- lichidatorul
Judecătorul-sindic are statutul juridic al unui judecător al tribunalului el îndepli -neşte o funcţie publică, de interes genreal; organizează şi conduce întreaga proce- -dură a reorganizării judiciare şi a falimentului sub autoritatea tribunalului.
Judecătorul-sindic este desemnat de către preşedintele tribunalului dintre ceilalţi judecători sindici desemnaţi.
Toate procedurile prevazute de Legea nr 86 / 2006 privind procedura insolventei, cu exceptia recursului prevazut la art 8 din aceeasi lege, sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul, astfel cum figureaza acesta in registrul comertului, respectiv in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor, si sunt exercitate de un judecator-sindic.
Asadar, deschiderea procedurilor prevazute de Legea nr 86 / 2006 sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul debitorul si nu in competenta tribunalului de la sediul creditorului.
Astfel, daca debitorul figureaza ca are sediul conform inregistrarii in registrul comertului in Pitesti, instanta competenta va fi Tribunalul Pitesti.
Repartizarea cauzelor avand ca obiect procedura prevazuta de prezenta lege judecatorilor desemnati ca judecatori-sindici se realizeaza potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-05-09 13:03


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-05-09 13:06


Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-05-09 13:15


NU VA MAI RABDAM TRADATORILOR,,,,,ACASAA

#20549 INTELEG OPINIA D UMNEAVOASRA,dar eu fota,am fost matrasit,denigrat,etc

2014-05-09 13:23

#20504: paul - Re: Re: Depunerea ofertelor pentru Oltchim, decalată până pe 6 iunie

EU PIPICASSO AM MULTE ATUURI SA I DENIGREZ ACUM,SPER CA MI INTELEGE TI DUREREA SI SUFERINTA PRICINUITA DE TALPASANU SI TIGANU TAMBALAGIU ,NUMIT CERNOBIL

Acest articol a fost șters de către autorul petiției (Arata detaliile)

2014-05-09 13:27