Fluidizarea deplasării muncitorilor transfrontalieri prin granița HU-RO

Titlu:

Fluidizarea deplasării la și de la locul de muncă al cetățenilor români și/sau maghiari care au statutul de muncitori transfrontalieri în zona limitrofă frontierei Româno-Maghiare

Către,

Ministerul Afacerilor Interne

Subsemnaţii, semnatari ai prezentei petiţii, ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României și vă solicităm să luați legătura cu ministerul de resort și cu autoritățile cu competențe în acest domeniu din republica Ungară, pentru soluționarea problemei ușurării deplasării de la domiciliu la locul de muncă al cetățenilor români și/sau maghiari care au statutul de muncitori transfrontalieri în zona limitrofă frontierei Româno-Maghiare.

 

Conform Regulamentului (CEE) nr.1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității - termenul „lucrător frontalier” desemnează orice lucrător salariat sau independent care îşi exercită activitatea profesională pe teritoriul unui stat membru şi îşi are domiciliul pe teritoriul unui alt stat membru unde se întoarce, de regulă, zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână.

 

Apariția pandemiei COVID 19, a cauzat o serie de restricții privind trecerea frontierelor, astfel foarte mulți dintre muncitorii transfrontalieri s-au lovit de greutăți majore în deplasarea la și de la locul de muncă din Ungaria spre România și în sens invers.

Acum, când o parte din restricțiile amintite se anulează sau se reduc, tranzitul cauzat de cetătenii români care vor să se întoarcă la locurile de munca din vestul Europei, sau se întorc acasă din cauza crizei financiare care lovește spațiul comunitar, crește exponențial.

Din acest motiv timpul de așteptare pentru tranzitare zilnică prin granita româno-maghiară a muncitorilor transfrontalieri a crescut de la 10-15 minute la 1-3 ore, astfel riscăm pierderea locurilor de muncă.

În baza REGULAMENTULUI (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - vă rugăm ca, pentru facilitarea trecerii zilnice prin vamă a celor care locuiesc în zona de frontieră, prin colaborare bilaterală cu autorităţile maghiare, să analizați posibilitatea înfiinţării unei benzi de verificare – LOCAL – folosită exclusiv de navetişti, la punctele de frontieră existente (cu intrare sau ieșire pe mai multe benzi) şi dacă este necesară distingerea autovehiculelor acestora cu vinietă emisă de autoritățile locale.

Desemenea solicităm să analizați posibilitatea deschiderii cu program permanent a trecerilor de frontieră Cheresig - Körösnagyharsány respectiv Peles (SM) – Zajta, pentru accesul muncitorilor transfrontalieri si a cetățenilor locali limitrofe graniței. Acest lucru ar substitui tranzitul prin vămile Bors – Ártánd, respectiv Petea – Csengersima în cazul în care, timpul de așteptare-tranzitare este foarte ridicat datorită traficului intens, sau în cazul în care cetățenii care tranzitează necesită control sanitar special.

Pe cale de consecință solicităm să identificați o modalitate de rezolvare a fluidizării deplasărilor noastre la și de la locul de muncă.

Cu stimă,

semnatarii: Grupul de inițiativă Transfrontalieri-Határátkelők


Grupul de inițiativă Transfrontalieri-Határátkelők    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Grupul de inițiativă Transfrontalieri-Határátkelők să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...