Fără stampile de partid pe tricolor

Partidul AUR confisca tricolorul romanesc in interes de partid.
In ultimul an constatam modificarea aspectului drapelului national de catre membrii unui partid care si-a aplicat sigla proprie, rezultand un model diferit fata de cel stabilit in lege. 
Cerem autoritatilor, respectiv Ministerului Administratiei Publice sa ia masurile stabilite de lege in aceasta tentativa de a suprapune valorile unui partid extremist peste valorile nationale. HD-wallpaper-drapelul-romaniei-the-beautiful-romanian-flag-steag-red-steagul-romaniei-drapel-yellow-beautiful-romania-flag-tricolor-blue.jpg

Art. 24. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) arborarea drapelului României de altă formă, cu alte dimensiuni, alte modele şi cu altă intensitate a culorilor decât cele stabilite potrivit legii;

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Dana Hering să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...