Eliminarea obligativității de a fi încorporat pentru apărare, prevăzute în Legea nr. 446 din 30 noiembrie 2006.

Nimeni nu trebuie obligat să lupte în razboi, să îi lăsăm doar pe cei care vor să o facă.

Propun:

Abrogarea Art. 4 și completarea Art. 6, lit. b) cu categoria de cetățeni prevăzută la Art. 4, alin 1, din cadrul Legii nr. 446 din 30 noiembrie 2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare.  

Explicație:

Art. 4, alin 1, Cetățenii care, din motive religioase sau de conștiință, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme execută serviciul alternativ,

sunt egali cu cei menționați la

Art. 6 - Nu îndeplinesc serviciul militar și sunt scoși din categoria cetățenilor incorporabili: lit b) personalul hirotonit sau ordinat care aparţine cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, precum şi călugării care au o vechime în mănăstire de cel puţin 2 ani;

deoarece ambele categorii au la baza ascultarea de conștiință, indiferent de funcția sau poziția socială pe care o ocupă.

Așadar textul de lege ar putea fi următorul:

Art. 6 Nu îndeplinesc serviciul militar și sunt scoși din categoria cetățenilor incorporabili: lit b) personalul hirotonit sau ordinat care aparține cultelor religioase recunoscute de lege, personalul consacrat oficial ca deservent al unui asemenea cult, călugării care au o vechime în mănăstire de cel puțin 2 ani și cetățenii care, din motive religioase sau de conștiință, refuză să îndeplinească serviciul militar sub arme.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Daniel Dobre să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...