Dreptul la educație pentru preșcolari - Timișoara

Către ISJ Timiș                 

Numele meu este Drăgan Ioana și vă scriu în numele unui grup mai mare de părinți, care au copiii înscriși la diferite instituții de învățământ preșcolar de stat din Timișoara. Am aflat din consultarea cu mai multi părinți că modul de frecventarea al gradiniției de către copii, va fi din 2 în două săptămâni, ceea ce contravine scenariului de la nivelul municipiului Timișoara, care este, conform instiintarii DSP din data 07.09.2020 pe scenariul verde.                

Ghidul grădinițelor spune că acest scenariu permite prezența fizică a tuturor preșcolarilor în clase. “Scenariul 1 – Dacă rata incidenței cumulate este sub 1/1000 locuitori, în funcție de infrastructura și resursele existente la nivelul unității de învățământ, toți copiii preșcolari înscriși în acest an școlar vor avea acces în grădinițe și vor desfășura programul de actvități în formula menționată de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectv învățământ de zi, cu frecvență. În condițiile impuse de pandemia de COVID-19, scenariul va lua în calcul măsuri speciale de protecție igienico-sanitară, în acord cu recomandările autorităților în drept, unele dintre acestea fiind prevăzute deja în Ordinul comun nr.1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Scenariul este în acord cu unul dintre rolurile pe care grădinița le are la nivelul societății, respectv rolul social al acesteia, de pregătre a copiilor pentru integrare socială (socializare) și de sprijin acordat părinților care lucrează și este opțiunea pe care o recomandăm cu precădere”                   Realitatea, în schimb este alta și așa că gradinitele din anexa atașată la acest document au început pe scenariul galben, spun ele,   împărțind copiii în 2 grupuri, numind acest scenariu hibrid, lucru care nu se regaseste in ghid.                

Scenariul galben cum este numit în ghid, care presupune o rată de îmbolnăvire  între 1-3/1000 de locuitori, ceea ce nu este cazul în județul Timiș, conform DSP Timiș.    “Scenariul 2 – situații particulare – Conform recomandărilor Ministerului Sănătății, unitățile de învățământ preșcolar care se află în zone dezavantajate socio-economic sau în zone de focar COVID-19 și a căror infrastructură sau ale căror resurse nu îndeplinesc condițiile necesare pentru siguranța copiilor și a personalului în contextul pandemiei, pot recurge la diferite soluții de derulare a ac􀆟vităților cu preșcolarii înscriși în anul școlar 2020-2021. Respec􀆟vele soluții vor fi avizate de Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureș􀆟, în urma analizelor realizate de Consiliul de administrație, în parteneriat cu părinții și cu reprezentanții autorităților publice locale. Soluțiile vor ține cont de măsurile speciale de protecție igienico-sanitară recomandate de autoritățile în drept și vor avea o durată care poate varia în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel local. În funcție de eforturile depuse pentru remedierea deficiențelor de infrastructură sau de resurse se vor face demersuri pentru a asigura trecerea progresivă spre Scenariul 1.”                  

Dorim să ni se pună la dispoziție documentele  din care reiese cum s-a realizat analiza de nevoi a copiilor și părinților la nivelul municipiului Timișoara și care a fost planul de măsuri suplimentare solicitate ministerului (înființarea de noi grupe, solicitarea către Primarie pentru spații suplimentare, angajarea de personal de îngrijire, solictarea de voluntari sau studenți la științele educației).                

Dorim să știm cum s-a realizat consultarea părințiilor si dacă la nivelul fiecărei grădinițe au existat aceste consultari.                 Solicit, în numele părinților o analiză reala care să cuprindă raspunsul la următoaele întrebări:

1.  Câte grupe de preșcolari au înscriși peste numarul legal de 20 de preșcolari ( art.63 lit. b) din Legea Educației ) si de ce;

2.  Câte săli de grupă sunt în Timișoara nefolosite, în grădinițele de stat

3.  Câte gradinițe sunt pregatite pentru a desfășura acivități afară

4.   Câți  preșcoalari ar putea urma grădinița la program normal, asigurandu-li-se accesul la educație

5.  Câți preșcolari doresc să nu frecventeze grădinița și solicită să continue procesul instructiv – educativ de acasa cu materiale puse la dispoziție de către educatoare (ar fi bine să fim onești și să nu numim acest lucru învățământ on line).

6.  Raspunsul  ministerului la solicitarea ISJ de înfiinațare de noi grupe de preșcolari                

În final, doresc să spun ca aceste masuri sunt menite  doar să dea bine pe hârtie, fără să țină cont că în spatele unor cifre sunt copiii unor familii care nu își permit să renunțe la un loc de muncă, familii monoparentale, familii cu copii care au dreptul la educație.  

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Dragan Ioana să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook