Continuarea procesului de studii în ASEM în format ONLINE

Colectivul studenților Academiei de Studii Economice din Moldova(ASEM), nu suntem de acord cu Ordinul nr. 26-A din 04.03.2022 care prevede revenirea la studii cu prezența fizică din data de: 09.03.2022 și solicităm respectuos desfășurarea studiilor în format online(cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare).

Explicăm dezacordul în baza următoarelor ARGUMENTE:

  • Pericolul înalt de îmbolnăvire în urma tranziției de la bioritmul de iarnă la cel de vară, fapt ce prezintă riscul cu o rată mai înaltă de îmbolnăvire cu COVID(cazuri raportate totuși fiind, 617 cazuri la doar 5948 de teste efectuate);
  • O mare parte din studenți care nu sunt stabiliți cu traiul permanent în Chișinău, au fost nevoiți să renunțe la locuințele de scurtă durată și cămine, respectiv de la data emiterii Ordinului, studenții au la dispoziție 5 zile pentru a căuta loc de trai, aceasta fiind practic imposibil , dar chiar dacă ne va reuși , suntem nevoiți să pregătim o sumă de cel puțin 200-250 EURO + serviciile comunale, care în ultimile luni au crescut semnificativ la fel ca și costul produselor alimentare și de uz casnic.ACUM O ÎNTREBARE!!!
    DIN CE RESURSE FINANCIARE NE PUTEM PERMITE TOATE ACESTEA???
    Fiind studenți, ar fi foarte straniu să ne putem asigura toate acestea din resurse financiare proprii. Considerăm că, doar părinții aflați peste hotarele țării își pot permite în aceste vremuri grele să întrețină financiar studenții veniți la studii din afara orașului Chișinău, cu prezența fizică. Sunt o mare parte de studenți ai căror părinți muncesc aici în țară sau  chiar la momentul actual sunt temporar fără serviciu și nu își permit sub nici o formă să întrețină financiar studentul sau chiar 2 studenți care sunt nevoiți să revină la studii cu prezența fizică;

  • Majoritatea prestatorilor de servicii de tip (chirie/gazdă), impun condiția celui care închiriază, să închirieze locuința/spațiul pe un termen de cel puțin 3 sau 4 luni, ceea ce nu este atât de convenabil pentru cel ce închiriază din motiv că apare riscul ca din anumite motive să revenim din nou la formatul studiilor ONLINE. La momentul închirierii spațiului locativ , locatorul impune locatarului să achite integral pentru 2 luni de trai, achiți pentru luna curentă și pentru a doua lună locatorul i-a acești bani din motiv ca asigurare pentru daunele pe care le poți aduce spațiului locativ. Acum PARADOX : în caz că peste o lună , la data de 09.04.2022 din anumite motive revenim la studii cu formatul ONLINE, apar de cele mai deseori dificultăți de a reîntoarce înapoi banii pentru a 2-a lună, iar din motiv că practic o mare parte din locatari nu doresc să încheie contract de locațiune pentru a nu achita impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea Contractului, va fi foarte dificil de reîntors acești bani din motiv că nu dispunem de nici un act ce confirmă transmiterea acestora locatorului.


    RUGĂM RESPECTUOS SĂ FIM AUZIȚI ȘI SĂ CONTAȚI PE PĂREREA STUDENȚILOR!!!

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Student ASEM să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...