Congresul Avocatilor sa fie transmis live

Către
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania 

In atenția: 


- Președintelui UNBR

- Consiliului UNBR 

- Comisiei Permanente a UNBR 

 

Subsemnatii, avocați membri ai Barourilor care formează Uniunea Națională a Barourilor din România, 

având în vedere faptul că a fost Convocat Congresul Avocaților 2023 pentru zilele de 9 si 10 iunie 2023, precum și faptul că în cadrul Congresului Avocaților se iau decizii care afectează toți avocații din Romania, 

pentru transparența activității Congresului Avocaților și pentru o bună organizare a acestuia, 

prin prezenta vă solicităm transmiterea  live a lucrărilor Congresului Avocaților  și, totodată, înregistrarea și postarea inregistrarii pe site-ul UNBR


Menționăm că nu există niciun temei în Legea nr. 51/1995 care să interzică transmiterea live a Congresului. 

Transmiterea live a Congresului Avocaților este cu atât mai importantă pentru avocați cu cât pe ordinea de zi se află și prezentarea pentru dezbatere a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, a raportului anual al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2023, a execuției bugetare pe anul 2022 și a proiectului de buget al C.A.A. pentru anul 2023, a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R, a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A., raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină, a diverse hotărâri și rezoluții. 

Toate acestea prezintă importanță pentru toți avocații din România, ca urmare a faptului că activitatea tuturor organelor care își prezintă rapoartele de activitate interesează toți avocații și, mai mult, atât patrimoniul UNBR, cât și al CAA se constituie din contribuțiile percepute de la toți avocații din România, chiar dacă ele sunt încasate prin intermediul Barourilor sau al Flilialelor CAA (deoarece și patrimoniile acestora se constituie prin contribuțiile obligatorii pe care trebuie să le plătească toți avocații, sub sancțiunea suspendării din profesie). 

Mai mult, transmiterea live a Congresului este importantă pentru toți avocații și pentru următoarele motive: 
- pe de o parte, fiecare avocat din cadrul unui Barou poate să observe în mod direct modul în care își exercită mandatul reprezentanții Baroului din care face parte (fie ei de drept sau delegați) în cadrul Congresului avocaților și ce luări de cuvânt au; 
- pe de altă parte, se evită astfel comentariile nefondate ulterioare Congresului, când avocații află trunchiat de la participanți ceea ce s-a dezbătut în Congres, cine a luat cuvântul și ce poziție a avut cu privire la un punct al ordinii de zi. 

În condițiile în care, potrivit art. 63 alin (2) din Legea nr. 51/1995, hotărârile congresului sunt definitive și obligatorii pentru toate organele profesiei și, implicit, pentru toți avocații, lipsa de transparență în care s-au desfășurat lucrările Congresului Avocaților de mulți ani, a permis practic luarea unor hotărâri care au afectat negativ toți membrii profesiei, fără o asumare de răspundere din partea vreunui reprezentant al vreunui Barou, deoarece avocații nu cunosc modalitatea prin care reprezentanții barourilor mandatați de către avocații membri ai barourilor și-au exercitat mandatul în Congresul Avocaților. 

Cu toate că, potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51/1995, avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului, din păcate de prea mult timp, chiar în interiorul profesiei se constată o lipsă de transparență a activității organelor profesiei care nu fac cinste deloc acestora. 


În speranța că Congresul Avocaților - organ suprem de conducere al profesiei de avocat - va începe să funcționeze cu respectarea membrilor profesiei și într-un mod transparent, 

Cu stimă, 

Avocații semnatari ai prezentei

 

 

 

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Elena Radu va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...