Comunitatea contabililor a dat un aviz negativ proiectului Legii privind decontările în numerar:

Comunitatea contabililor a dat un aviz negativ proiectului Legii privind decontările în numerar:

  • art. 4 (moneda) nu are nicio valoare, deoarece moneda națională e reglementată de art. 479 Cod civil și de Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară,
  • art. 3, 5, 7 și 8 (decontări în numerar) sînt preluate din HG 764/1992 abrogat în anul 2021,
  • art. 6 (limitare) introduce noi restricții privind numerarul, acesta fiind  un lobby în favoarea băncilor, dar nu în folosul statului aflat actualmente în declin economic, iar limita de numerar nu e revăzută de 20 ani,
  • art. 9 (sancțiuni) stabilește aceste amenzi exorbitante pentru încălcări absolut minore, ce consemnează un dictat total asupra economiei,
  • art. 11 (comisioane) pun limită ”apetitului” băncilor doar la tranzacțiile între persoane fizice,
  • art. 12 (dispoziții tranzitorii) conține norme stranii – nu se exclude tot textul relevant din Legea nr. 845/1992, și nu e clară abrogarea art. 293 Cod contravențional, deoarece alin. (1) al acestui articol nu are nicio tangență cu restricțiile discutate de numerar.

    Sîntem categoric contra adoptării acestui proiect!
    https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiect-de-lege-privind-efectuarea-decontarilor-in-numerar/10971 

Татьяна Тунгускова    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Татьяна Тунгускова să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...