CEREM PROCES PUBLIC

 

În total dezacord cu rezonanţa publică pe care o reprezintă cazul ex-premierului Vlad Filat, şedinţele de judecată se desfăşoară cu uşile închise, departe de ochii cetățenilor, ai presei şi ai societăţii civile. Caracterul public al şedinţelor de judecată este o garanţie procesuală esenţială a dreptului la un proces echitabil. Principiul publicităţii este stipulat de Codul de procedură penală, Constituţia Republicii Moldova, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.           

Prin respectarea publicităţii, se realizează transparenţa actului de justiţie, se asigură încrederea publicului în instanţele judecătoreşti şi se garantează dreptul la un proces echitabil şi corect.          

Având în vedere interesul sporit al societăţii faţă de cazul Vlad Filat, solicităm examinarea publică a cauzei.          

Dacă pledezi pentru un proces liber, transparent şi public, dacă vrei să cunoşti ce se întâmplă cu adevărat în spatele uşilor închise, semnează în susţinerea acestei petiţii!