Asfaltare, iluminat şi salubrizare - strada Verzişori, sector 4, Bucureşti

Către:

Primăria Municipiului Bucureşti, Administraţia Străzilor

Primăria Sectorului 4, Bucureşti

Administraţia Domeniului Public (A.D.P.) - Sector 4   

PETIŢIE

Asfaltare, iluminat şi salubrizare - strada Verzişori, sector 4, Bucureşti 

   Subsemnații, semnatari ai prezentei Petiții, solicităm reabilitarea, întreţinerea şi amenajarea, în cel mai scurt timp posibil, a străzii Verzişori (sector 4, Bucureşti), în temeiul Ordonanţei nr. 27/2002 (actualizată în 2016), privind reglementarea activităţii de înaintare şi soluţionare a petiţiilor.

   Strada Verzişori se află într-o zonă centrală a capitalei, între Piaţa Unirii şi cartierul Tineretului, fiind mărginită de Bdul. Şincai şi Piaţa Bucur. În porţiunea situată între nr. 29 şi 1, strada este într-o stare avansată de degradare: carosabilul prezintă gropi accentuate şi denivelări, trotuarul este inexistent, o parte din clădirile şi spaţiile care mărginesc strada sunt în paragină şi induc o stare de nesiguranţă, iluminatul este precar sau inexistent. Iarna şi în sezonul ploios drumul devine impracticabil, din cauza noroiului şi a bălţilor.

20190511_142148.jpg

   Menţionăm că strada Verzişori este intens circulată atât pietonal, cât şi cu autovehicule, nu doar de către locatarii care au domiciliul pe această stradă. Precizăm că tot aici se află o serie de firme, asociaţii, organizaţii, care dispun de spaţii şi de săli de antrenamente pentru diverse activităţi extracurriculare (balet, dans, arte marţiale etc.). Numărul copiilor şi al tinerilor care circulă pe strada Verzişori, până seara târziu, în drum spre aceste destinaţii este considerabil. La capătul străzii, dinspre Piaţa Bucur, unde apa bălteşte ori de câte ori plouă, se află, tot într-o stare precară, memorialul pentru tinerii care au murit la Clubul Colectiv.

20190511_143331.jpg

   Solicităm, în consecinţă, următoarele:

   1. Asfaltarea străzii Verzişori şi amenajarea adecvată a trotuarelor;

   2. Realizarea lucrărilor corespunzătoare de canalizare pentru colectarea apei pluviale şi a lucrărilor de salubrizare;

   3. Asigurarea iluminatului public;

   4. Îngrădirea sau reamenajarea terenurilor şi/sau a clădirilor abandonate, astfel încât să nu pericliteze siguranţa trecătorilor.

20190511_1418161.jpg

   Ataşăm prezentei Petiţii lista semnatarilor şi câteva imagini ilustrative. Aşteptăm răspunsul dumneavoastră oficial, precum şi numărul de înregistrare al prezentei Petiţii, la adresa madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

  În conformitate cu Legea nr. 544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm, de asemenea, să ne comunicaţi, în termenul legal, măsurile dispuse pentru soluţionarea Petiţiei.


Axinciuc Madeea    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Axinciuc Madeea să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...