Artiștii interpreți vor să fie plătiți echitabil pentru exploatările online

1. Viitorul aparține Internetului!

Munca artiștilor interpreți trebuie să fie tratată cu respectul cuvenit și prestațiile de pe internet să fie remunerate echitabil. Din păcate, astăzi drepturile artiștilor interpreți la această remunerație corectă sunt în pericol din cauza modificărilor aduse odată cu adoptarea Directivei UE nr.790/2019 în România.

Atragem atenția că proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, transmisă acum la Presedintele României pentru promulgare, nu va asigura artiștilor remunerația cuvenită, din utilizarile de pe Internet. Drepturile sunt relativizate de prezumtia de cesiune – artistii vor ceda aceste drepturi terților. 

Modificările legislative aduse nu doar că nu îmbunătățesc condiția artiștilor interpreți prin garantarea drepturilor ce li se cuvin în mediul digital (esența și scopul celor două Directive ce trebuiau transpuse), dar pun în pericol inclusiv garantarea drepturilor existente, recunoscute de Tratatele și Convențiile internaționale din domeniu, la care România a aderat.

În acest sens, CREDIDAM a propus și militează în continuare pentru  introducerea unui mecanism simplu și eficient, care să garanteze într-adevăr artiștilor sumele cuvenite din utilizările online: remunerație ce nu poate face obiectul unei renunțări, gestionată obligatoriu prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, prin completarea art.119 existent (ref. drepturile de închiriere sau împrumut)  cu dreptul de punere la dispoziția publicului. Acest mecanism este complementar oricăror alte aranjamente contractuale pe care le poate încheia artistul.

Pe scurt, propunerea noastră vizează:

Extinderea scopului remunerației echitabile garantate de art. 119 din Legea nr. 8/1996 și completarea articolului menționat, astfel:

(1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul său de închiriere sau împrumut și dreptul de punere la dispoziția publicului, în ceea ce privește o fonogramă ori o videograma, unui producător de fonograme sau de înregistrări audiovizuale, acesta păstrează dreptul de a obține o remunerație echitabilă.

(2) Dreptul de a obține o remunerație echitabilă pentru închiriere și punere la dispoziția publicului, nu poate face obiectul unei renunțări din partea autorilor sau artiștilor interpreți ori executanți, în calitate de beneficiari.

(3) Autorii și artiștii interpreți sau executanți vor primi remunerațiile cuvenite fie direct de la producători, conform contractelor încheiate cu aceștia, cu exceția punerii la dispoziția publicului, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectivă, conform contractelor dintre beneficiarii remunerației și producători. Dreptul de punere la dispoziția publicului se va gestiona numai prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

2. Introducerea unor măsuri birocratice absurde care blochează activitatea de colectare·       

  • Exonerarea de la plata remunerației pentru artiști, a utilizatorilor care nu respectă Legea, ceea ce ar însemna nerespectarea de către România a Convenției de la Roma (art.12). 
  • Actualizarea tuturor autorizațiilor neexclusive încheiate cu utilizatorii creează o sarcină administrativă imensă în sarcina organismelor de gestiune colectivă. În pratică, în cazul a mii de autorizații gestionate, o asemenea obligație poate duce la blocarea activității OGC-ului.

Lista completă a observațiilor și propunerilor aduse de CREDIDAM poate fi consultată aici: http://credidam.ro/wp/wp-content/uploads/2022/03/Observatii-CREDIDAM.pdf

Deși CREDIDAM a susținut cu toate ocaziile (fiind reprezentant al Campaniei PayPerformers încă din anul 2020) necesitatea implementării în Legea 8/1996 a unui mecanism simplu, complementar, menit să garanteze primirea sumelor cuvenite artiștilor interpreți pentru exploatările online (drept inalienabil la remunerație echitabilă, gestionat obligatoriu prin organismele de gestiune colectivă, independent de orice aranjamente contractuale stabilite de artist), propunerea noastră a fost ignorată în mod repetat.

Propunerea CREDIDAM este în deplină concordanță cu textul directivei 790/2019 (art.18), cu obiectul campaniei desfășurate și susținute la nivel european prin intermediul AEPO-ARTIS (www.aepo-artis.ro) precum și cu mecanismele deja adoptate și funcționale în Europa (modelul Spaniol).

Vă invităm să semnați petiția noastră, în speranța că astfel vom reuși să aducem aceste modificări în implementarea Directivei UE nr.790/2019 și vom asigura astfel o remunerație echitabilă a artiștilor interpreți pentru exploatările online. Vă mulțumim!   

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez CREDIDAM să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...