Anularea posibilității de taxare a prosumatorilor

După cum apare și în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, Nr. 1165/6.XII.2022, "ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative", ordonanță ce a introdus noțiunea de taxare a prosumatorilor ce produc și consumă curent electric provenit din surse regenerabile, după cum se regăsește și în Art. 21, punctul (3): "Autoritățile administrației publice centrale și ANRE pot aplica taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale
prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor".

Această "posibilitate" de taxare abuzivă a prosumatorilor pe lângă pletora de impozite și accize nu își are locul, mai ales pentru cei ce și-au finanțat singuri sistemul fotovoltaic sau eolian și nu au beneficiat de fonduri prin programul "Casa Verde".

Cu această petiție dorim înlăturarea posibilității de taxare a prosumatorilor pentru consumul local al energiei electrice.


Cărpinișan Răzvan    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cărpinișan Răzvan să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...