Anularea HCL Piatra Neamț împotriva deținătorilor de animale - Înființarea unei comisii în Consiliul Local pentru protecția animalelor.

#NouaPiatra mult dorită de primarul Andrei Carabelea ia naştere în modul cel mai rău. Totuşi, dumnealui s-a lăudat că este proprietar și iubitor de animale. Nu este o bătălie îndreptată personal către primar și către cei care îl susțin în Consiliul Local. Aceasta este o bătălie a civilizației.

Suntem în 2021 și orientarea Consiliului Local ar trebui să fie incluzivă și nediscriminatorie.

Ce cerem cu această petiție?

1) Solicităm eliminarea ART 3 (1) -1 (Anexă) din HCL 135 27/05/2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț.

Noul “Regulament privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică din municipiul Piatra Neamț”

HCL 135 27/05/2021 ART3(1)-1: Posesorii de animale de companie au următoarele obligații în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

b) sa nu permită accesul animalelor de companie pe spatiile verzi din parcuri, grădini publice si cele aferente ansamblurilor de locuințe, in spatiile de joaca amenajate pentru copii, in magazine si piețe de desfacere a produselor agroalimantare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai in spatiile special amenajate.

De ce?

Acest cadru legislativ, prin interzicerea accesului pe spaţii verzi și obligația de a folosi spaţii special amenajate CARE NU EXISTĂ NICI ÎN ORAȘ ȘI NICI ÎN ÎMPREJURIMI, din cauza unor greșeli de administrare, generează imposibilitatea asigurării dreptului câinilor de a avea acces la un spaţiu adecvat pentru plimbare, conform legislației cu privire la drepturile animalelor și ne împiedică pe noi, ca deținători de animale de companie, să le asigurăm acest drept la mișcare și plimbare, conform legislației drepturilor animalelor.

Pe de o parte, cadrul legal actual este excesiv și introduce o măsură și o pedeapsă disproporționată, abuzivă și excesivă, plecând de la premiza că deținătorii de animale de companie vor tulbura liniștea și ordinea publică, precum și de la premiza că aceștia nu vor respecta curățenia. Astfel, actuala legislație pedepsește de la început toți stăpânii de animale de companie, precum și toate animalele de companie.

2) Înființarea unei comisii pentru protecția animalelor în cadrul Consiliului Local.

Protecția animalelor nu este indicată în mod explicit în niciuna dintre cele 5 comisii ale Consiliului Local Piatra Neamț, mai mult decât atât, nu sunt implementate proiecte și/sau campanii cu scopul informării populației despre aceasta. Peste „reprezentarea politică”, această comisie ar trebui să aibă membri externi, cum ar fi asociațiile pentru protecția animalelor și să colaboreze activ cu Poliția Animalelor înființată recent la nivel local și național.

Care sunt cerinţele comunităţii noastre?

1) Campanii de informare cu privire la regulile bunei coexistențe.

2) Spații destinate animalelor pt a putea alerga ȋn mod liber.

3) Spații destinate revigorării animalelor în diferite părți ale orașului, cu surse de apă și dozatoare de pungi pentru colectarea fecalelor (posibil chiar la un preț simbolic).

4) Planificarea controlului câinilor fără stăpân şi recensământului populației canine, începând din zonele industriale care au mulți câini scăpați de sub control în incintele lor, prin colaborarea cu Poliția Animalelor și a asociațiilor de profil.

5) Campanii de sterilizare GRATUITE și permanente pentru câini și pisici.

6) Acceptarea şi protejarea ȋn teritoriu a micilor colonii de pisici care sunt deja ȋngrijite de multe persoane fizice ce vor trebui sa fie in posesul unei legitimații eliberată de primărie.

7) Activități educaționale și recreative în școli pentru a transmite copiilor și tinerilor însemnătatea protecției animalelor, eliminarea abandonului și a actelor de cruzime, pentru a crește o generație mai bună decât cea actuală.

8) În cele din urmă, cerem îmbunătăţirea condițiilor de viață ale câinilor din Adăpostul Municipal prin intervenții structurale și respectarea normativelor care încă nu sunt aplicate.

Susține și tu petiția noastră și semnează!

Această petiție este realizată de Asociația YOUth For Neamt în sprijinul proiectului Ham Piatra Neamț.

 
Multumin Cristina & Mihaela

Copia_di_Solicităm_suspendarea_imediată_a_tuturor_activităților_de_capturare_și_eutanasiere_din_Adăpostul_Municipal_Piatra_Neamț!_Semnați_și_distribuiţi!1.png

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Davide Majola să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...