Anul universitar 2017-2018 trebuie sa inceapa pe 1 octombrie

In ultima sedinta a senatului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti (18.07.2017) s-a aprobat ca anul universitar 2017-2018 sa inceapa pe data de 25 septembrie. Conform articolului 136 din Legea Educatiei Nationale aliniatul 2, calendarul activitatilor educationale trebuie sa fie aprobat cu cel putin 3 luni inainte de inceperea anului universitar, situatia de fata nerespectand aceasta prevedere.

Legea Educatiei Nationale

Art. 136. — (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și include două semestre. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activități didactice urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni.
        (2) Senatul universitar al fiecărei instituții de învățământ superior aprobă anual, cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice de studiu.

Pe langa nerespectarea legii de mai sus, urmatoarele categorii de studenti vor avea de suferit ca urmare a acestei hotarari:

  • Studentii de anul 3 care isi fac practica obligatorie
  • Studentii care participa intr-un program de internship pe perioada vacantei
  • Studentii angrenati in programul ERASMUS

De asemenea, in conditiile in care sesiunea de restante se desfasoara in perioada 28.08.2017 - 10.09.2017 iar concursul de admitere la master in perioada 14.09.2017-15.09.2017 (inmatricularile facandu-se pana pe data de 16.09.2017) procesul de cazare va fi afectat.