Accesul cetatenilor straini la servicii bancare nu trebuie limitat

Către,

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031  

În atenția domnului guvernator Mugur Isărescu  

Ref.      Accesul limitat al cettăenilor străini cu ședere legală în România la servicii bancare      

 

Stimate Domnule Guvernator,              

           Organizațiile semnatare ale prezentului memoriu doresc să vă aducă la cunoștință faptul că majoritatea băncilor private din România refuză cooperarea cu cetățenii anumitor state, în special cu cetățeni ai Siriei, Iranului, Cubei, Irakului, Coreei de Nord și Sudanului. În acest sens, ne-au fost semnalate numeroase cazuri ale unor cetățeni din aceste state, posesori ai unui drept de ședere legală în România, cărora li s-a refuzat deschiderea unor conturi curente în lei sau în valută, la filialele băncilor din București și din țară. De asemenea, ne-au fost aduse la cunoștință și cazuri de închidere abuzivă a unor conturi, fără nicio avertizare prealabilă și fără justificare, precum și faptul că băncile refuză eliberarea cardurilor de debit, chiar și după șase luni de la deschiderea conturilor.            

           Menționăm că această situație le îngrădește cetățenilor străini accesul la o serie de servicii și beneficii – precum încasarea salariilor, alocațiilor pentru copii și a altor beneficii sociale, a burselor de studiu etc. - constituind o încălcare a drepturilor de care aceștia beneficiază în calitate de posesori ai unui drept de ședere legală în România, în baza legislației în vigoare. Suntem la curent cu faptul că, în prezent, se aplică o serie de regimuri sancţionatorii ce au în vedere unele măsuri restrictive adoptate atât la nivel ONU, cât şi la nivel UE, însă, potrivit OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările ulterioare, acestea se aplică doar persoanelor şi entităţilor desemnate, adică guvernelor statelor, entităţilor nestatale şi persoanelor care fac obiectul acestor sancţiuni şi numai cu privire la anumite bunuri, fonduri sau resurse economice. De exemplu prevederile Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul tuturor cetățenilor sirieni și, cu siguranță, nu sunt aplicabile în cazul persoanelor la care facem referire mai sus, respectiv persoane care au un drept de ședere în România. Conform prevederilor documentului menţionat, restricţiile pe palierul economic şi financiar nu au o aplicabilitate generală, ci sub incidenţa lor cad numai anumite persoane şi entităţi responsabile de represiunea violentă împotriva populaţiei civile din Siria, nominalizate în anexele ataşate Regulamentului (UE) nr. 36/2012 şi documentele adoptate ulterior în completarea acestuia. Conform informaţiilor publicate pe web-site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în România aceste prevederi şi-au găsit aplicabilitatea doar în cazul cetăţeanului sirian Rami Makhlouf, persoană inclusă în lista din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, în privinţa căruia Ministerul Finanţelor Publice a dispus, prin Ordinul nr. 654/10 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325/14 mai 2012, blocarea fondurilor deţinute.

          Menţionăm faptul că persoanele la care ne referim sunt cetăţeni străini rezidenți în România, posesori ai unor permise de şedere eliberate de autorităţile române. Nici ei și nici familiile acestora nu figurează ca făcând obiectul unor sancţiuni internaţionale, potrivit legislaţiei în vigoare.

          La solicitarea noastră de clarificare a motivelor acestei situații, băncile au invocat necesitatea abordării prudențiale de gestionare a riscurilor de conformitate, care au condus la aplicarea unor măsuri restrictive privind oferirea de servicii/produse noi, efectuarea operațiunilor bancare (incluzând aici și taxele de școlarizare) pentru cetățenii din statele care prezintă deficiențe în domeniul prevenirii spălării banilor, incluzând și statele Siria, Iran, Cuba, Irak, Coreea de Nord și Sudan, în conformitate cu cerințele internaționale ale FATF.

         Considerăm că limitarea accesului tuturor cetățenilor acestor țări cu drept de ședere în România la servicii bancare, pe motiv de naţionalitate, conduce la situația în care aceștia sunt defavorizați în mod nejustificat, atrăgând, prin urmare, incidenţa prevederilor Ordonanţei nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, vă solicităm, stimate domnule guvernator, să luați măsurile necesare pentru a corecta această situație şi garanta cetățenilor străini cu drept de ședere legală în România accesul liber și deplin la serviciile bancare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.            

          Vă mulțumim.            

          Cu deosebită consideraţie,          


Asociatia CONECT    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociatia CONECT să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...