O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !

Contactați autorul petiției

RĂSPUNSUL din 14.04.2021 de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI

2021-04-14 20:43:48

⏺🟣⏺ Astăzi, 14 aprilie 2021, am primit RĂSPUNS de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI, la PETIȚIA intitulată „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !”, pe care am trimis-o în data de 22.03.2021 şi despre care am scris detalii pe facebook la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2207697269364033&id=388922984574813

~~~~~~~~~~~~

 ➡ RĂSPUNSUL din 14.04.2021, primit de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI, l-am publicat pe Facebook la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2229983127135447 

~~~~~~~~~~~~

🟣⏺🟣 COMISIEI PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI i-am solicitat următoarele:

1. Să verifice modul în care Colegiul Medicilor din Județul Bihor va efectua cercetarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, în scopul respectării drepturilor legale și constituționale ale doamnei doctor.

2. Având în vedere prevederile cuprinse în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/) în baza cărora a fost formulată reclamația împotriva doamnei doctor FLAVIA GROȘAN și la care se raportează Colegiul Medicilor Bihor cu privire la cercetarea în vederea căreia doamna doctor a fost convocată la sediul Colegiului Medicilor Bihor, pentru data de 22.03.2021, ora 14, AM SOLICITAT COMISIEI SĂ VERIFICE LEGISLAȚIA INCIDENTĂ și SĂ DEPUNĂ O PROPUNERE LEGISLATIVĂ prin care să se reglementeze ca, în codul de deontologie medicală sau în acte normative infralegale, SĂ NU EXISTE PREVEDERI PRIN CARE SĂ FIE ÎNCĂLCAT DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE A MEDICILOR DIN ROMÂNIA și NICI DREPTUL LA INFORMAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI.

#MonaPetruț 

raspuns_comisie_senat.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RĂSPUNSUL din 09.04.2021 de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Avocatului Poporului

2021-04-09 18:17:36

️🟣🆕️🟣 Astăzi, 9 aprilie 2021, am primit RĂSPUNS de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului, la PETIȚIA intitulată „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !”, pe care am trimis-o în data de 22.03.2021 şi despre care am scris detalii pe Facebook, la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2207697269364033&id=388922984574813
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

➡ RĂSPUNSUL din 09.04.2021, primit de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului, l-am publicat pe Facebook la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2225552077578552&id=388922984574813

《Va comunicam ca petitia dvs. prin care v-ati exprimat sustinerea fata de doamna doctor Flavia Grosan a fost analizata prin prisma prevederilor art.30 din Constitutia Romaniei privind libertatea de exprimare si inregistrata sub nr.168/22.03.2021.
Dumneavoastra solicitati Biroului Teritorial Oradea al institutiei Avocatul Poporului sa se implice in "mod direct si activ" pentru apararea drepturilor legale si constitutionale ale doamnei doctor, avand in vedere interesul la nivel national pe care l-a starnit situatia in care doamna doctor "a fost atrasa printr-o reclamatie formulata impotriva dumneaei".
Fata de continutul petitiei dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile art.59, alin. 2 din Constitutia Romaniei, coroborat cu art.4 si art.17 alin. (4) din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea Institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru clarificarea problemelor invocate, ne-am adresat Colegiului Medicilor Bihor.
In urma demersurilor efectuate, prin adresa nr.428 din 31.03.2021, inregistrata la Biroul Teritorial Oradea al Institutiei Avocatul Poporului sub nr.210/05.04.2021, institutia sesizata ne-acomunicat concluziile intalnirii cu doamna doctor Flavia Grosan in cadrul Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala.
In urma discutiilor s-a concluzionat ca:
- Doamna dr. Flavia Groan a tratat si trateaza cazuri usoare si medii, cele grave de afectare postinfectare cu SARS-COV2 fiind de competenta spitaliceasca;
-Nu s-a hotarat deschiderea anchetei disciplinare.
Avand in vedere raspunsul primit, consideram ca nu se poate retine incalcarea de catre Colegiul Medicilor Bihor a prevederilor art.30 din Constitutia Romaniei privind libertatea de exprimare.
Intrucat nu se impune efectuarea altor demersuri din partea institutiei Avocatul Poporului, vom proceda la inchiderea si arhivarea dosarului dumneavoastra.》

#MonaPetruț

1617988169718.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Avertisment: DESEMNAȚI-VĂ REPREZENTANTUL LEGAL, conform Legii DREPTURILOR PACIENTULUI!

2021-03-24 04:58:13

❗️❗❗️ Este bine SĂ PREGĂTIȚI DECLARAȚIA din timp și SĂ NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ AJUNGEȚI LA SPITAL - în legătură cu orice fel de afecțiune - fiindcă va fi prea târziu, în condițiile actuale de acces în spitale!!!

📿💉📿 ÎN DECLARAȚIA pe care o dați ÎN FORMĂ AUTENTICĂ referitor la DESEMNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL PACIENTULUI, este util să menționați toate drepturile pacientului cuprinse în LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, actualizată!!!

📿 Conform disp.art.1 lit.a) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, „prin PACIENT se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care UTILIZEAZĂ SERVICIILE DE SĂNĂTATE”. #MonaPetruț

✅ Pentru completarea DECLARAȚIEI privind DESEMNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL PACIENTULUI, vă prezint câteva SELECȚII din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, actualizată în forma valabilă la data de 23.03.2021 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483):

▶️ ART. 1 - În sensul prezentei legi: a) prin PACIENT se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale; c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical; d) prin INTERVENŢIE MEDICALĂ se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului. f) prin REPREZENTANT LEGAL se înţelege soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum şi orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi pe care pacientul o desemnează în acest scop prin DECLARAŢIE încheiată ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGE CE POT FI EXERCITATE DE REPREZENTANT. g) prin SCREENING se înţelege examinarea iniţială de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populaţie, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie în scopul descoperirii precoce şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient.

▶️ ART. 3 - Pacientul are DREPTUL DE A FI RESPECTAT ca persoana umană, fără nici o discriminare

▶️ ART. 4 - Pacientul are dreptul DE A FI INFORMAT cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

▶️ ART. 6 - PACIENTUL ARE DREPTUL DE A FI INFORMAT ASUPRA stării sale de sănătate, a INTERVENŢIILOR MEDICALE PROPUSE, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, A ALTERNATIVELOR EXISTENTE LA PROCEDURILE PROPUSE, inclusiv ASUPRA NEEFECTUĂRII TRATAMENTULUI ŞI NERESPECTĂRII RECOMANDĂRILOR MEDICALE, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

▶️ ART. 11 - PACIENTUL ARE DREPTUL DE A CERE ŞI DE A OBŢINE O ALTĂ OPINIE MEDICALĂ.

▶️ ART. 12 - PACIENTUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN MOD EXPRES DE ACESTA, conform prevederilor art. 9 şi 10, ARE DREPTUL SĂ PRIMEASCĂ, la externare, UN REZUMAT SCRIS AL INVESTIGAŢIILOR, DIAGNOSTICULUI, TRATAMENTULUI, ÎNGRIJIRILOR ACORDATE pe perioada spitalizării şi, la cerere, O COPIE A ÎNREGISTRĂRILOR INVESTIGAŢIILOR DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ, o singură dată.

▶️ ART. 24 (1) PACIENTUL ARE ACCES LA DATELE MEDICALE PERSONALE. (2) PACIENTUL ARE DREPTUL DE A DESEMNA, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, O PERSOANĂ CARE SĂ AIBĂ ACCES DEPLIN, atât ÎN TIMPUL VIEŢII PACIENTULUI, cât ŞI DUPĂ DECESUL PACIENTULUI, la INFORMAŢIILE CU CARACTER CONFIDENŢIAL DIN FOAIA DE OBSERVAŢIE.

▶️ ART. 32 - PACIENTUL POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FAMILIEI, AL PRIETENILOR, DE SUPORT SPIRITUAL, MATERIAL ŞI DE SFATURI PE TOT PARCURSUL ÎNGRIJIRILOR MEDICALE. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

▶️ ART. 33 - PACIENTUL INTERNAT are dreptul şi la SERVICII MEDICALE ACORDATE DE CĂTRE UN MEDIC ACREDITAT DIN AFARA SPITALULUI.

 

✔ P.S./26.03.2021

❗️❗️🔴❗️❗️ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI sunt reglementate în Constituția României: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

 

❗️❗️🟣❗️❗️ Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO): https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

 

❗️❗️🟢❗️❗️ Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:
 
❗️🟢❗️ Ce trebuie să știți despre Carta drepturilor fundamentale a UE:
 
❗🔶❗ Ce trebuie să știți despre DREPTURILE PACIENTULUI din România:
https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2211409265659500
 
❗️❗️🟨❗️❗️ Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului: https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf 
 
❗️🟨❗️ Manual de drept european privind drepturile copilului: https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf
 
  ~~~~~~~~~~~~

♦️ Dacă doriți să distribuiți informația PE FACEBOOK, am publicat-o la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2211409265659500

 ~~~~~~~~~~~~

 DESEMNAȚI-VĂ REPREZENTANTUL LEGAL

și STABILITI DREPTURILE LEGALE PE CARE DORIȚI SĂ LE EXERCITE!!!

În conformitate cu prevederile articolului 1 lit.f) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, asa cum au fost completate prin Legea nr.150/2019, „prin REPREZENTANT LEGAL se întelege sotul/sotia, copiii, părintii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale Pacientului, tutorele, precum si ORICE PERSOANĂ cu vârsta de minimum 18 ani împliniti PE CARE PACIENTUL O DESEMNEAZĂ ÎN ACEST SCOP PRIN DECLARATIE ÎNCHEIATĂ ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, care SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN REGISTRUL NATIONAL NOTARIAL DE EVIDENTĂ A PROCURILOR SI REVOCĂRILOR ACESTORA si care  VA CUPRINDE DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGE CE POT FI EXERCITATE DE REPREZENTANT.

Conform disp. art.24 alin.(2) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, „PACIENTUL ARE DREPTUL DE A DESEMNA, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observatie clinică generală, O PERSOANĂ CARE SĂ AIBĂ ACCES DEPLIN, atât ÎN TIMPUL VIETII PACIENTULUI, cât SI DUPĂ DECESUL PACIENTULUI, la INFORMATIILE CU CARACTER CONFIDENTIAL DIN FOAIA DE OBSERVATIE.”

                                                                                  #MonaPetruț  

reprezentare_pacient.jpg


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Am trimis PETIȚIA, aștept RĂSPUNSURILE...

2021-03-23 07:22:53
❗️♦️❗️ Ieri, 22.03.2021, am trimis PETIȚIA în fișier word, AM SEMNAT-O LEGAL și AM ANEXAT următoarele fișiere pdf: petiția publicată on-line; LISTA CU 9339 DE SEMNĂTURI on-line și comentarii; 3 liste cu 324 de semnături neconfirmate; prima și ultima (1093) pagină cu semnături de la de la cealaltă petiție on-line; 2 articole pe care le menționasem în petiție.
 
♦️ PE FACEBOOK, am publicat informația la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2210063329127427
 
♦️ RĂSPUNSURILE PE CARE O SĂ LE PRIMESC, LE VOI PUBLICA aici în secțiunea cu ANUNȚURI și pe pagina mea de Facebook: https://www.facebook.com/MonaPetrut 

 

 

NICOLETA-MONICA PETRUŢDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

  • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
  • Contactați-vă prietenii
    1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
    2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
    3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...