O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !

Contactați autorul petiției

Raed Arafat NU ESTE ŞEFUL DSU❗ Folosiți excepția procesuaă şi denunțarea actelor ca fiind false, în propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU❗

2022-04-09 04:53:38

Raed Arafat NU ESTE ŞEFUL DSU❗

Folosiți excepția procesuaă şi denunțarea actelor ca fiind false, în propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU❗

📢 În propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU, folosiți ceea ce am publicat în POSTAREA din 08.04.2022, pe care o găsiți pe Facebook la acest link:
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2532571856876571

📢 EU AM PORNIT AVALANŞA ŞI NU MAI POATE FI OPRITĂ, dar este necesar ca FIECARE ROMÂN SĂ ACȚIONEZE ÎN FUNCȚIE DE PROPRIILE SALE POSIBILITĂȚI❗
📢 Români, implicați-vă şi nu mai aşteptați ca doar alții să vă rezolve problemele❗

📢 În propriile procese pe care le aveți cu DSU şi cu CNSU, folosiți ceea ce am publicat în POSTAREA din 08.04.2022, pe care o găsiți pe Facebook la acest link:
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2532571856876571/

● NOTELE DE ŞEDINȚĂ prin care am invocat EXCEPȚIA LIPSEI CALITĂȚII DE REPREZENTANT PENTRU DSU A LUI RAED ARAFAT, din cauză că nu este şeful DSU;
● ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021 la Curtea de Apel Alba Iulia.

📌 Pe baza explicațiilor pe care le-am scris în excepția lipsei calității de reprezentant pentru DSU a dr. Raed Arafat, AM SOLICITAT ca DSU să precizeze CARE SECRETAR DE STAT DIN M.A.I. a fost numit ŞEF AL DSU şi SĂ MENȚIONEZE CARE ESTE DECIZIA PRIM-MINISTRULUI emisă pentru numirea în această funcție, fiindcă eu am găsit în Monitoarele Oficiale DOAR decizia de numire a dr. Raed Arafat în funcția de secretar de stat în M.A.I.: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2523779654422458&id=388922984574813

⚠️ Explicații despre ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021, prin care UN JUDECĂTOR de la Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că RAED ARAFAT NU ESTE ŞEFUL D.S.U., fiindcă NU A FĂCUT DOVADA CĂ AR FI FOST NUMIT, ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE, PRIN DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, deci, NU POATE REPREZENTA DSU ÎN PROCES: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2525048797628877/
~~~~~~~~~

📌👇🏻NOTELE DE ŞEDINȚĂ👇🏻📌

ONORATĂ CURTE,

Subsemnatul/a, ..., cu adresa de e-mail ....., la care am declarat că îmi aleg DOMICILIUL PROCESUAL, în calitate de RECLAMANT în dosarul nr....... al Curții de Apel ....., depun

NOTE DE ȘEDINȚĂ
pentru termenul de judecată din data de ..., ora ... și ARĂT URMĂTOARELE:

INVOC EXCEPȚIA LIPSEI CALITĂȚII DE REPREZENTANT A SECRETARULUI DE STAT RAED ARAFAT PENTRU DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, din cauză că NU ARE CALITATEA DE ȘEF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Depun o EXCEPȚIE cu privire la lipsa calității de reprezentant al DSU a secretarului de stat Raed Arafat, care a semnat Întâmpinarea pe care a depus-o DSU și arăt că, fiind O EXCEPȚIE PROCEDURALĂ, inseamnă că Excepția lipsei calității de reprezentatnt trebuie soluționată conform procedurii reglementate în disp. art.82 Cod. Procedură Civilă rap. la disp. art.1295 Cod civil.

ART. 82 Cod. Pocedură Civilă
„Lipsa dovezii calităţii de reprezentant
(1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.
(2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac.”

Reprezentarea - ART. 1.295 COD CIVIL:
„Temeiul reprezentării
PUTEREA DE A REPREZENTA POATE REZULTA FIE DIN LEGE, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz.”

Rog instanța să constate că este necesar să solicite lămuriri de la DSU, de la prim-ministrul Guvernului României și de la ministrul Afacerilor Interne cu privire la situația secretarului de stat Raed Arafat, pe baza următoarelor MOTIVE:
🔘 Secretarul de stat din Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), dr. Raed Arafat, CARE EXERCITĂ ATRIBUȚIILE ȘEFULUI Departamentului pentru Situații de Urgență, NU A FOST NUMIT LEGAL ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE de șef al acestui Departament din cadrul M.A.I., adică NU A FOST NUMIT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE cuprinse în OUG nr.1/2014.
🔘 Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a fost înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului României (OUG) nr.1 din 29.01.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155216" http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/155216), după accidentul aviatic din Munții Apuseni, când dr. Raed Arafat era secretar de stat la Ministerul Sănătătii (conform Deciziei prim-ministrului Ponta nr.547 din 22.12.2012: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144116" http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/144116);
🔘 Prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.19/2014, dr. Raed Arafat era eliberat din funcția de secretar de stat de la Ministerul Sănătății (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154898" http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154898);
🔘 Prin Decizia. prim-ministrului Ponta nr.20/2014, dr. Raed Arafat era numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) (https://legeaz.net/monitorul-oficial-73-2014/decizia-primului-ministru-20-2014" https://legeaz.net/monitorul-oficial-73-2014/decizia-primului-ministru-20-2014);
🔘 În ORDINUL Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) nr.38 din 20.03.2014 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156576" http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156576), a fost reglementată coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind precizate ATRIBUȚIILE SECRETARILOR DE STAT din cadrul M.A.I., inclusiv ceea ce coordonează secretarul de stat, șef al DSU, dar NU EXISTA VREO NUMIRE LEGALĂ, a secretarului de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), Raed Arafat, ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin DECIZIE A PRIM-MINISTRULUI;
🔘 Apoi, prin Decizia prim-ministrului Ponta nr.129/24.03.2014, Raed Arafat, secretar de stat la Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), a fost numit în funcția de președinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tgmjxge/decizia-nr-129-2014-pentru-numirea-domnului-raed-arafat-secretar-de-stat-la-ministerul-afacerilor-interne-in-functia-de-presedinte-al-comisiei-interministeriale-pentru-suport-tehnic;
🔘 NU am găsit Decizia prim-ministrului Ponta de numire a dr. Raed Arafat ca șef al DSU („Departamentul este condus de un secretar de stat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, numit prin decizie a prim-ministrului.”) și NICI ALTĂ DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, care să îl fi numit pe dr. Arafat ca ȘEF AL DSU.

În consecință, având în vedere că DSU are calitatea de reprezentant al CNSU, iar Întâmpinarea DSU a fost semnată de către secretarul de stat dr. Raed Arafat, invocând calitatea de șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), vă rog să constatați că această excepție este fondată, iar DSU trebuie să facă dovada dacă un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne a fost numit în funcția de șef al DSU.

În situația în care nu există decizia vreunui prim-ministru, ce este singura dovadă cu privire la calitatea de șef al DSU pe care o poate avea un secretar de stat al M.A.I., adică numai dacă este numit prin procedura legală prevăzută în art.1 alin.(2) din OUG 1/2014, vă rog să constatați că secretarul de stat dr. Raed Araft NU POATE ACȚIONA IN CALITATE DE REPREZENTANT AL DSU și, in consecință, vă rog să dispuneți anularea Întâmpinării DSU, conform disp. art.82 alin.(1) ultima teză Cod procedură civilă.

● Anexez ÎNCHEIEREA DE ȘEDINȚĂ din data de 28.03.2022, pronunțată în dosarul 5995/2/2021, la Curtea de Apel Alba Iulia.

~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

Screenshot_2022-04-08-04-47-30-21.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Informații despre petiția online intitulată „BOICOTEZ RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, reglementat prin OUG NECONSTITUȚIONALĂ!”:  

2022-03-21 12:04:55

🔴 IMPORTANT ŞI URGENT❗

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2515333168600440&id=388922984574813

🔴 Am publicat petiția online intitulată „BOICOTEZ RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, reglementat prin OUG NECONSTITUȚIONALĂ!”:  

www.petitieonline.com/boicotez_recensamantul_populatiei_si_locuintelor_reglementat_prin_oug_neconstitutionala

✍️ Cine dorește, poate să semneze petiția online, poate să distribuie informațiile despre boicotarea recensământului neconstitutional şi poate să trimită petiții Avocatului Poporului la e-mailul petitii@avp.ro, în scopul sesizării CCR.

📢 Informațiile juridice din petiția online pot fi folosite la instanțele judecătorești, în scopul sesizării Curții Constituționale (CCR).

📢 În petiția online privind B0lC0TAREA RECENSĂMÂNTULUI, ce este reglementat neconstituțional prin OUG 19/2020, am scris câteva explicații cu privire la acest demers.

   ● Am explicat că RECENSĂMÂNTUL populației și locuințelor, programat pentru perioada martie-mai 2022 - conform actelor normative ulterioare adoptării OUG 19/2020 - este doar un PRETEXT pentru COLECTAREA DATELOR PERSONALE ale cetățenilor români şi informațiile vor fi folosite pentru VIITOAREA MONITORIZARE ELECTRONICĂ a fiecărui român, așa cum v-am tot atenționat, începând din luna iulie 2020, când am publicat petiția online intitulată ” OPRIȚI DIVULGAREA DATELOR PERSONALE ALE PACIENȚILOR!”.

   ● Guvernanții şi parlamentarii au refuzat şi REFUZĂ SĂ RESPECTE PREVEDERILE CONSTITUȚIONALE, deci, ROMÂNII TREBUIE SĂ REFUZE SĂ RESPECTE ACTELE NORMATIVE NECONSTITUȚIONALE.

   ● Noile informații, ce au legătură cu această petiție online, le voi publica pe pagina mea de Facebook (https://facebook.com/MonaPetrut/) şi în secțiunea cu „Anunțuri” la petiție, pe care o găsiți la acest link https://www.petitieonline.com/a/359112?u=187139 (cine va semna petiția online, ar fi util să bifeze că dorește să primească notificări pe e-mailul cu care îşi înregistrează semnătura).

⚠ Deocamdată, am publicat doar MOTIVELE DE NECONSTITUȚIONALITATE EXTRINSECĂ A OUG 19/2020, iar pentru a descoperi alte motive de neconstituționalitate extrinsecă și pentru motive de neconstituționalitate intrinsecă, va trebui să studiez amănunțit atât OUG 19/2020, cât și Legea 178/2020 și parcursul legislativ al acestei legi.

⚠ SCOPUL PUBLICĂRII PETIȚIEI ONLINE ESTE ACELA CA INFORMAȚIA SĂ AJUNGĂ LA CÂT MAI MULȚI ROMÂNI, ÎN TIMP UTIL, CHIAR DACĂ MOTIVELE PE CARE LE-AM PUBLICAT ACUM SUNT INCOMPLETE, DAR SUNT SUFICIENTE PENTRU A FI ÎNȚELEASĂ NECESITATEA BOICOTĂRII RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR, CE E ORGANIZAT IN PERIOADA MARTIE-MAI 2022.

📢 Un cetățean poate contesta o OUG numai dacă o încalcă şi dacă e sancționat❗
https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2515488771918213/

👉 INFORMAȚIILE NOI le public pe pagina cu denumirea "MONA PETRUȚ - despre justiție şi injustiție" (https://facebook.com/MonaPetrut/), apoi le menționez în postarea pe care am fixat-o în partea de sus a paginii, la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2512710468862710/

📢 VOM REUŞI SĂ ÎI ÎNVINGEM PE NEMERNICII ĂŞTIA DE POLITICIENI INCOMPETENȚI ŞI IRESPONSABILI, numai dacă ne mobilizăm, ca să acționăm cât mai mulți în aceeaşi direcție şi cu acelaşi scop❗

👉 Pentru lNJEÇTARE, aveau nevoie de CONSIMȚĂMÂNTUL VOSTRU.
👉 Pentru RECENZARE, au nevoie de CONSIMȚĂMÂNTUL VOSTRU.
⚠️ NU vă mai dați CONSIMȚĂMÂNTUL pentru a fi abuzați prin încălcarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti❗

👉 Amintiți-vă că AVEȚI DREPTUL LA TĂCERE, deci, aveți şi dreptul să NU spuneți că REFUZAȚI ceva anume, adică, SĂ-I IGNORAȚI PE ABUZATORI ŞI PE REPREZENTANȚII LOR❗

👉 Deci, nu vă obosiți nici măcar să le spuneți că refuzați recenzarea, iar la exprimarea vreunui refuz în scris, nici să nu vă gândiți❗

➡️ Detalii despre DREPTUL LA TĂCERE găsiți în postarea pe care am publicat-o la acest link: https://facebook.com/MonaPetrut/photos/a.398103933656718/2359792697487822/
~~~~~~~~~
➡️ Detalii despre LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, găsiți în postarea pe care am republicat-o la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2515724108561346/
~~~~~~~~~

📢 FIȚI CURAJOŞI, VIGILENȚI ŞI PERSEVERENȚI❗

~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

 FB_IMG_16478653549941.jpg

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

📢LEGE DE ABILITARE PERICULOASĂ❗ Să ne mobilizăm şi SĂ CONVINGEM AVP SĂ SESIZEZE CCR❗

2021-07-17 03:34:47

❗👇❗👇❗⚠️❗👇❗👇❗
👉SĂ NU ZICEȚI CĂ NU V-AM SPUS, fiindcă altcineva nu o să vă spună şi va fi prea târziu când realitatea vă va lovi❗

👉ESTE NECESAR SĂ NE MOBILIZĂM ŞI SĂ DISTRIBUIM INFORMAȚIA, ca să declanşăm o reacție la nivel național şi să o determinăm pe AVOCATUL POPORULUI SĂ SESIZEZE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ CU PRIVIRE LA LEGEA DE ABILITARE A GUVERNULUI PE PERIOADA ACESTEI VACANȚE PARLAMENTARE, altfel, o să ajungeți să vă convingeți că, DACĂ LEGEA NU ESTE OPRITĂ LA CCR, GUVERNUL VA ÎNCEPE SĂ LEGIFEREZE ORICE PRIN ORDONANȚE şi VA PRODUCE UN DEZASTRU MAI MARE PESTE ROMÂNIA‼️

👉DACĂ VREȚI SĂ SCRIU O PETIȚIE ON-LINE, puteți să îmi spuneți CONCRET, la acest link pe facebook: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2309300962536996/

👉Textul petiției, pe care eu am trimis-o Avocatului Poporului, l-am publicat ieri, CA SĂ VEDEȚI CEEA CE WERNERII AU PUS LA CALE SĂ FACĂ ÎN ACEASTĂ VARĂ, însă constat că PREA PUȚINE PERSOANE AU ÎNȚELES GRAVITATEA SITUAȚIEI: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2308763712590721/

👉CITIȚI LEGEA nr.195/2021, privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe simple până în data de 31 august 2021, ca să vă lămuriți ÎN CE DOMENII POATE SĂ LEGIFEREZE GUVERNUL, FĂRĂ VREUN FILTRU SAU VREUN CONTROL privind reglementările pe care le va adopta: https://lege5.ro/gratuit/ha2dsnzqgq3a/legea-nr-195-2021-privind-abilitarea-guvernului-de-a-emite-ordonante

👉SELECȚII DIN PETIȚIA TRIMISĂ AVOCATULUI POPORULUI:
● Disp. art.115 alin.(1)-(2) din Constituția României NU POT FI CONSIDERATE IZOLATE, CI ESTE NECESAR SĂ FIE COROBORATE CU PREVEDERILE CONSTITUȚIONALE ÎN CARE SUNT STABILITE PRINCIPII CONCRETE CE TREBUIE RESPECTATE LA ADOPTAREA ORICĂREI LEGI.
● Chiar dacă Legea nr.195/2021 NU îi are ca destinatari direcți pe cetățeni, totuși, este o lege ce trebuie să respecte rigorile de claritate, precizie și previzibilitate ale oricărei legi, așa cum Curtea Constituțională a statuat în jurisprudența sa. Ba mai mult, ordonanțele Guvernului adoptate în temeiul legii de abilitare, îi au ca destinatari direcți pe cetățenii care trebuie să înțeleagă, din legea de abilitare a Guvernului, CARE ESTE ABILITAREA CONCRETĂ, adică, CE COMPETENȚE CONCRETE I-A ACORDAT PARLAMENTUL GUVERNULUI PENTRU ADOPTAREA ORDONANȚELOR PE PERIOADA VACANȚEI PARLAMENTARE.
● CONSIDER CĂ, ÎN LEGEA CRITICATĂ, SE REMARCĂ NEINDICAREA UNOR LIMITE CLARE ÎNTRE CARE SĂ SE ÎNCADREZE GUVERNUL ATUNCI CÂND VA ADOPTA ORDONANȚE.
● Prin delegarea unor competențe de legiferare de la legiuitorul ordinar către legiuitorul delegat, s-ar fi impus stabilirea unor limite concrete, atât în ceea ce privește intervenția legiuitorului delegat în cuprinsul actelor normative ce sunt indicate explicit în cuprinsul legii de abilitare, cât și cu privire la limitele de reglementare în actele normative ce se încadrează într-un întreg domeniu de legiferare, fără nici măcar să fie indicate concret actele normative în care Guvernului i se acordă posibilitatea de a interveni.
● Așadar, se constată că nu sunt impuse limite nici măcar cu privire la modalitatea de intervenție, adică, dacă intervenția în actul normativ să se realizeze prin modificare, prin completare, prin abrogare sau nici nu este menționată interdicția abrogării anumitor prevederi din actele normative în care Guvernul poate interveni.
● ÎN OPINIA MEA, O ASTFEL DE LEGE DE ABILITARE NU POATE GENERA DECÂT UN NOU HAOS LEGISLATIV NAȚIONAL, CEEA CE AR IMPUNE CONSTATAREA NECONSTITUȚIONALITĂȚII LEGII ÎN ANSAMBLUL SĂU.
~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

❗👇P.S.👇❗Conform solicitărilor primite, am publicat PETIȚIA ON-LINE intitulată «LEGEA DE ABILITARE a Guvernului 195/2021 e NECONSTITUȚIONALĂ! Vrem SESIZAREA CCR! »: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2309427942524298/

👉 PETIȚIA poate fi SEMNATĂ dând click pe acest link: https://www.petitieonline.com/legea_de_abilitare_a_guvernului_195-2021_e_neconstitutionala_vrem_sesizarea_ccr


#MonaPetruț

FB_IMG_16264693750731.jpg


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RĂSPUNS de la Ministerul Sănătății pentru ANGAJAȚII NEVAKCINIȘTI, pe site-ul AVP/18.05.2021

2021-05-19 06:21:10

Screenshot_2021-05-19-06-18-54-11.png

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Scrierea e adaptată, în mod intenționat, din cauza cenzurii.
#MonaPetruț
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❗Atenție, ANGAJAȚILOR NEVAKCINIŞTI❗

‼️🔺‼ ️Răspunsul Ministerului Sănătății la solicitarea Avocatului Poporului, cu privire la faptul că "NICIUN ANGAJAT NU POATE FI CONDIȚIONAT DE CĂTRE ANGAJATOR SĂ SE VACCINEZE ÎMPOTRIVA C0VlD-19", a fost publicat ieri, 18.05.2021, pe site-ul AVP, la acest link:
https://avp.ro/wp-content/uploads/2021/05/raspuns-MS-obligativitatea-vaccinarii.pdf

‼️🔺‼️ În RĂSPUNSUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII scrie foarte clar că IMPUNEREA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA C0VlD-19 DE CĂTRE ANGAJATOR ESTE ÎN AFARA CADRULUI LEGAL.
~~~~~~~~~
● ️ Nu cunosc detalii despre inițiatorul demersului, s-ar putea să fie chiar AVP, fiindcă este vorba despre o adresă a AVP cu nr.3064 din data de 26.02.2021.
~~~~~~~~~

👇‼️👇 FIECARE NEVAKCINIST trebuie să aibă, ÎN TELEFON şi PE HÂRTIE (eventual, puse în țiplă), DOCUMENTUL DIN ACEASTĂ POSTARE şi cele DOUĂ DOCUMENTE pe care eu le-am primit de la Adj. AVP. ( https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2254663858000707/ )  și SĂ INVOCE PREVEDERILE LEGALE MENȚIONATE în cele două RĂSPUNSURI ALE MINISTERULUU SĂNĂTĂȚII, în funcție de ceea ce i se potrivește propriei situații, valabil pentru toți cetățenii fiind HG nr.1031/2020, art.660 privind acordul pacientului supus metodei de prevenție din Legea nr.95/2006 republicată și actualizată, precum și art.34 din Constituția României privind DREPTUL la ocrotirea sănătății❗
~~~~~~~~~
➡️ Pe Facebook, am publicat informația la acest link: https://www.facebook.com/388922984574813/posts/2259362677530825/

~~~~~~~~~

●🔺● Răspunsurile Adjunctul AVP şi Ministerului Sănătății primite în 18.05.2021 la petiția nr.4871/08.03.2021: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2254663858000707

~~~~~~~~~
❗⚠️❗ Răspunsul de la Ministerul Sănătății, pe care Adj. AVP mi l-a trimis în 13.05.2021, a fost publicat ieri, 18.05.2021, pe site-ul oficial al AVP, la acest link: https://avp.ro/wp-content/uploads/2021/05/raspuns-MS-acces-studenti-medicina-stagii-practica.pdf

~~~~~~~~~
#MonaPetruț
~~~~~~~~~

 

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

ACTE UTILE pentru STUDENȚI MEDICINIȘTI și pentru NEVAKCINIȘTI/13.05.2021: RĂSPUNSURI de la Instituția Avocatul Poporului și Ministerul Sănătății

2021-05-14 04:30:23

PETITIE-AVP_2021-05-13-22-27.png

~~~~~~~~~

*Scrierea e adaptată, în mod intenționat, din cauza cenzurii.

~~~~~~~~~

Atenție, NEVAKCINIŞTI

Atenție, STUDENȚI LA MEDICINĂ

👉 Până voi primi celelalte răspunsuri de la Avocatul Poporului, în legătură cu diverse categorii profesionale, elevi, studenți, militari etc., pentru a vă apăra împotriva abuzatorilor, FIECARE NEVAKCINIST trebuie să aibă, ÎN TELEFON şi PE HÂRTIE (eventual, puse în țiplă), cele DOUĂ DOCUMENTE din această postare și SĂ INVOCE PREVEDERILE LEGALE MENȚIONATE ÎN RĂSPUNSUL PE CARE EU L-AM PRIMIT DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, în funcție de ceea ce i se potrivește propriei situații, valabil pentru toți cetățenii fiind HG nr.1031/2020, art.660 privind acordul pacientului supus metodei de prevenție din Legea nr.95/2006 republicată și actualizată, precum și art.34 din Constituția României privind DREPTUL la ocrotirea sănătății

‼️🔺‼️ Așadar, AM REUŞIT SĂ OBȚIN UN RĂSPUNS DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, în care scrie foarte clar că, în conformitate cu prevederile legale invocate în cuprinsul răspunsului, CONDIȚIONAREA ACCESULUI STUDENȚILOR LA STAGIUL DE PRACTICĂ DE VAKCINAREA C0VlD-19, ESTE ÎN AFARA CADRULUI LEGAL.

 

‼️🔊‼️ SĂ MĂ ANUNȚAȚI DACĂ VOR IGNORA DOCUMENTELE și dacă veți întâmpina probleme, în continuare!!!

❗🔺❗ Aşa cum mi-a promis în răspunsul pe care mi l-a trimis în data de 12.03.2021 la petiția pe care i-am trimis-o în 08.03.2021, Adjunctul Avocatului Poporului pentru domeniul drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase și minorităţi naţionale, dl Zsolt Molnar, mi-a trimis, astăzi, 13.05.2021, RĂSPUNSUL Ministerului Sănătății și urmează să îmi trimită răspunsul Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru răspunsurile la petiția „OPRIȚI ABUZURILE ASUPRA PERSOANELOR care NU VOR INJECTAREA cu VAKCINURI sau SERURI EXPERIMENTALE!”, va mai fi nevoie să așteptăm.

❗🔺❗ De asemenea, Adjunctul Avocatului Poporului, dl. Zsolt Molnar, îmi mai PROMITE că, ÎN CEL MAI SCURT TIMP, o să îmi comunice „CE DEMERSURI URMEAZĂ A FI REALIZATE ÎN CONTINUARE".

~~~~~~~~~

➡️ Pe Facebook, am publicat informația la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2254663858000707 

➡️ Pentru o rezoluție mai bună a imaginilor, public cele 2 documente în secțiunile cu ANUNȚURI la PETIȚIA „OPRIȚI ABUZURILE ASUPRA PERSOANELOR care NU VOR INJECTAREA cu VAKCINURI sau SERURI EXPERIMENTALE!” (https://www.petitieonline.com/a/316248?u=187139) şi la PETIȚIA „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !” (https://www.petitieonline.com/a/316088?u=187139).

~~~~~~~~~

●🔺● Răspunsul Adjunctul AVP primit în 12.03.2021 la petiția nr.4871/08.03.2021: https://facebook.com/photo.php?fbid=2201132250020535&id=388922984574813&set=a.398103933656718 

●📃● PETIȚIA trimisă Instituției Avocatul Poporului, ce avea legătură cu discriminarea studenților la Medicină, care au refuzat vakcinarea și care nu sunt primiți să efectueze orele de practică, am publicat-o la acest link https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2197095320424228 , explicându-vă că PUTEȚI SĂ FACEȚI DEMERSURI ASEMĂNĂTOARE cu privire la PERSOANE DISCRIMINATE care sunt în categoriile pentru care au fost și sunt asigurate așa-zisele vakcinuri, persoane care au refuzat și refuză să fie vakcinate, dar asupra cărora se fac presiuni sau cărora li se aplică măsuri discriminatorii din cauza refuzului lor (de exemplu, cadrele didactice, cadrele medicale, funcționarii publici etc.).

~~~~~~~~~

*Scrierea e adaptată, în mod intenționat, din cauza cenzurii.

~~~~~~~~~

PETITIE-M.S_._2021-05-13-22-26_.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RĂSPUNSUL din 14.04.2021 de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI

2021-04-14 20:43:48

⏺🟣⏺ Astăzi, 14 aprilie 2021, am primit RĂSPUNS de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI, la PETIȚIA intitulată „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !”, pe care am trimis-o în data de 22.03.2021 şi despre care am scris detalii pe facebook la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2207697269364033&id=388922984574813

~~~~~~~~~~~~

 ➡ RĂSPUNSUL din 14.04.2021, primit de la COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR DIN SENATUL ROMÂNIEI, l-am publicat pe Facebook la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2229983127135447 

~~~~~~~~~~~~

🟣⏺🟣 COMISIEI PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI i-am solicitat următoarele:

1. Să verifice modul în care Colegiul Medicilor din Județul Bihor va efectua cercetarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, în scopul respectării drepturilor legale și constituționale ale doamnei doctor.

2. Având în vedere prevederile cuprinse în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/) în baza cărora a fost formulată reclamația împotriva doamnei doctor FLAVIA GROȘAN și la care se raportează Colegiul Medicilor Bihor cu privire la cercetarea în vederea căreia doamna doctor a fost convocată la sediul Colegiului Medicilor Bihor, pentru data de 22.03.2021, ora 14, AM SOLICITAT COMISIEI SĂ VERIFICE LEGISLAȚIA INCIDENTĂ și SĂ DEPUNĂ O PROPUNERE LEGISLATIVĂ prin care să se reglementeze ca, în codul de deontologie medicală sau în acte normative infralegale, SĂ NU EXISTE PREVEDERI PRIN CARE SĂ FIE ÎNCĂLCAT DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE A MEDICILOR DIN ROMÂNIA și NICI DREPTUL LA INFORMAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI.

#MonaPetruț 

raspuns_comisie_senat.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

RĂSPUNSUL din 09.04.2021 de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Avocatului Poporului

2021-04-09 18:17:36

️🟣🆕️🟣 Astăzi, 9 aprilie 2021, am primit RĂSPUNS de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului, la PETIȚIA intitulată „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !”, pe care am trimis-o în data de 22.03.2021 şi despre care am scris detalii pe Facebook, la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2207697269364033&id=388922984574813
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

➡ RĂSPUNSUL din 09.04.2021, primit de la BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului, l-am publicat pe Facebook la acest link: https://facebook.com/story.php?story_fbid=2225552077578552&id=388922984574813

《Va comunicam ca petitia dvs. prin care v-ati exprimat sustinerea fata de doamna doctor Flavia Grosan a fost analizata prin prisma prevederilor art.30 din Constitutia Romaniei privind libertatea de exprimare si inregistrata sub nr.168/22.03.2021.
Dumneavoastra solicitati Biroului Teritorial Oradea al institutiei Avocatul Poporului sa se implice in "mod direct si activ" pentru apararea drepturilor legale si constitutionale ale doamnei doctor, avand in vedere interesul la nivel national pe care l-a starnit situatia in care doamna doctor "a fost atrasa printr-o reclamatie formulata impotriva dumneaei".
Fata de continutul petitiei dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile art.59, alin. 2 din Constitutia Romaniei, coroborat cu art.4 si art.17 alin. (4) din Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea Institutiei Avocatul Poporului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru clarificarea problemelor invocate, ne-am adresat Colegiului Medicilor Bihor.
In urma demersurilor efectuate, prin adresa nr.428 din 31.03.2021, inregistrata la Biroul Teritorial Oradea al Institutiei Avocatul Poporului sub nr.210/05.04.2021, institutia sesizata ne-acomunicat concluziile intalnirii cu doamna doctor Flavia Grosan in cadrul Comisiei de Etica si Deontologie Profesionala.
In urma discutiilor s-a concluzionat ca:
- Doamna dr. Flavia Groan a tratat si trateaza cazuri usoare si medii, cele grave de afectare postinfectare cu SARS-COV2 fiind de competenta spitaliceasca;
-Nu s-a hotarat deschiderea anchetei disciplinare.
Avand in vedere raspunsul primit, consideram ca nu se poate retine incalcarea de catre Colegiul Medicilor Bihor a prevederilor art.30 din Constitutia Romaniei privind libertatea de exprimare.
Intrucat nu se impune efectuarea altor demersuri din partea institutiei Avocatul Poporului, vom proceda la inchiderea si arhivarea dosarului dumneavoastra.》

#MonaPetruț

1617988169718.png


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Avertisment: DESEMNAȚI-VĂ REPREZENTANTUL LEGAL, conform Legii DREPTURILOR PACIENTULUI!

2021-03-24 04:58:13

❗️❗❗️ Este bine SĂ PREGĂTIȚI DECLARAȚIA din timp și SĂ NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ AJUNGEȚI LA SPITAL - în legătură cu orice fel de afecțiune - fiindcă va fi prea târziu, în condițiile actuale de acces în spitale!!!

📿💉📿 ÎN DECLARAȚIA pe care o dați ÎN FORMĂ AUTENTICĂ referitor la DESEMNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL PACIENTULUI, este util să menționați toate drepturile pacientului cuprinse în LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, actualizată!!!

📿 Conform disp.art.1 lit.a) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, „prin PACIENT se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care UTILIZEAZĂ SERVICIILE DE SĂNĂTATE”. #MonaPetruț

✅ Pentru completarea DECLARAȚIEI privind DESEMNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL PACIENTULUI, vă prezint câteva SELECȚII din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, actualizată în forma valabilă la data de 23.03.2021 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483):

▶️ ART. 1 - În sensul prezentei legi: a) prin PACIENT se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale; c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical; d) prin INTERVENŢIE MEDICALĂ se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului. f) prin REPREZENTANT LEGAL se înţelege soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum şi orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi pe care pacientul o desemnează în acest scop prin DECLARAŢIE încheiată ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGE CE POT FI EXERCITATE DE REPREZENTANT. g) prin SCREENING se înţelege examinarea iniţială de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populaţie, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie în scopul descoperirii precoce şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient.

▶️ ART. 3 - Pacientul are DREPTUL DE A FI RESPECTAT ca persoana umană, fără nici o discriminare

▶️ ART. 4 - Pacientul are dreptul DE A FI INFORMAT cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

▶️ ART. 6 - PACIENTUL ARE DREPTUL DE A FI INFORMAT ASUPRA stării sale de sănătate, a INTERVENŢIILOR MEDICALE PROPUSE, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, A ALTERNATIVELOR EXISTENTE LA PROCEDURILE PROPUSE, inclusiv ASUPRA NEEFECTUĂRII TRATAMENTULUI ŞI NERESPECTĂRII RECOMANDĂRILOR MEDICALE, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

▶️ ART. 11 - PACIENTUL ARE DREPTUL DE A CERE ŞI DE A OBŢINE O ALTĂ OPINIE MEDICALĂ.

▶️ ART. 12 - PACIENTUL SAU PERSOANA DESEMNATĂ ÎN MOD EXPRES DE ACESTA, conform prevederilor art. 9 şi 10, ARE DREPTUL SĂ PRIMEASCĂ, la externare, UN REZUMAT SCRIS AL INVESTIGAŢIILOR, DIAGNOSTICULUI, TRATAMENTULUI, ÎNGRIJIRILOR ACORDATE pe perioada spitalizării şi, la cerere, O COPIE A ÎNREGISTRĂRILOR INVESTIGAŢIILOR DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ, o singură dată.

▶️ ART. 24 (1) PACIENTUL ARE ACCES LA DATELE MEDICALE PERSONALE. (2) PACIENTUL ARE DREPTUL DE A DESEMNA, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, O PERSOANĂ CARE SĂ AIBĂ ACCES DEPLIN, atât ÎN TIMPUL VIEŢII PACIENTULUI, cât ŞI DUPĂ DECESUL PACIENTULUI, la INFORMAŢIILE CU CARACTER CONFIDENŢIAL DIN FOAIA DE OBSERVAŢIE.

▶️ ART. 32 - PACIENTUL POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FAMILIEI, AL PRIETENILOR, DE SUPORT SPIRITUAL, MATERIAL ŞI DE SFATURI PE TOT PARCURSUL ÎNGRIJIRILOR MEDICALE. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

▶️ ART. 33 - PACIENTUL INTERNAT are dreptul şi la SERVICII MEDICALE ACORDATE DE CĂTRE UN MEDIC ACREDITAT DIN AFARA SPITALULUI.

 

✔ P.S./26.03.2021

❗️❗️🔴❗️❗️ DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI sunt reglementate în Constituția României: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

 

❗️❗️🟣❗️❗️ Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO): https://www.echr.coe.int/documents/convention_ron.pdf

 

❗️❗️🟢❗️❗️ Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene:
 
❗️🟢❗️ Ce trebuie să știți despre Carta drepturilor fundamentale a UE:
 
❗🔶❗ Ce trebuie să știți despre DREPTURILE PACIENTULUI din România:
https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2211409265659500
 
❗️❗️🟨❗️❗️ Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului: https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf 
 
❗️🟨❗️ Manual de drept european privind drepturile copilului: https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf
 
  ~~~~~~~~~~~~

♦️ Dacă doriți să distribuiți informația PE FACEBOOK, am publicat-o la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2211409265659500

 ~~~~~~~~~~~~

 DESEMNAȚI-VĂ REPREZENTANTUL LEGAL

și STABILITI DREPTURILE LEGALE PE CARE DORIȚI SĂ LE EXERCITE!!!

În conformitate cu prevederile articolului 1 lit.f) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, asa cum au fost completate prin Legea nr.150/2019, „prin REPREZENTANT LEGAL se întelege sotul/sotia, copiii, părintii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale Pacientului, tutorele, precum si ORICE PERSOANĂ cu vârsta de minimum 18 ani împliniti PE CARE PACIENTUL O DESEMNEAZĂ ÎN ACEST SCOP PRIN DECLARATIE ÎNCHEIATĂ ÎN FORMĂ AUTENTICĂ, care SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN REGISTRUL NATIONAL NOTARIAL DE EVIDENTĂ A PROCURILOR SI REVOCĂRILOR ACESTORA si care  VA CUPRINDE DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGE CE POT FI EXERCITATE DE REPREZENTANT.

Conform disp. art.24 alin.(2) din LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr.46/2003, „PACIENTUL ARE DREPTUL DE A DESEMNA, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observatie clinică generală, O PERSOANĂ CARE SĂ AIBĂ ACCES DEPLIN, atât ÎN TIMPUL VIETII PACIENTULUI, cât SI DUPĂ DECESUL PACIENTULUI, la INFORMATIILE CU CARACTER CONFIDENTIAL DIN FOAIA DE OBSERVATIE.”

                                                                                  #MonaPetruț  

reprezentare_pacient.jpg


NICOLETA-MONICA PETRUŢ

Am trimis PETIȚIA, aștept RĂSPUNSURILE...

2021-03-23 07:22:53
❗️♦️❗️ Ieri, 22.03.2021, am trimis PETIȚIA în fișier word, AM SEMNAT-O LEGAL și AM ANEXAT următoarele fișiere pdf: petiția publicată on-line; LISTA CU 9339 DE SEMNĂTURI on-line și comentarii; 3 liste cu 324 de semnături neconfirmate; prima și ultima (1093) pagină cu semnături de la de la cealaltă petiție on-line; 2 articole pe care le menționasem în petiție.
 
♦️ PE FACEBOOK, am publicat informația la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/2210063329127427
 
♦️ RĂSPUNSURILE PE CARE O SĂ LE PRIMESC, LE VOI PUBLICA aici în secțiunea cu ANUNȚURI și pe pagina mea de Facebook: https://www.facebook.com/MonaPetrut 

 

 

NICOLETA-MONICA PETRUŢDistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

  • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
  • Contactați-vă prietenii
    1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
    2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
    3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...