O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !

sustinem_dna_dr2.jpg

 

▶️   CĂTRE INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI  petitii@avp.ro   

▶️   CĂTRE BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului

Sediu: str. Gen. Gheorghe Magheru, nr.21, ap.159, municipiul Oradea, jud. Bihor, Tel./fax: 0259.440.535, tel. provizoriu: 0735.691.960 E-mail: avpbihor@avp.ro

▶️   CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI  cabu@senat.ro

▶️   CĂTRE COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN CAMERA DEPUTAȚILOR cp05@cdep.ro

▶️   CĂTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA (https://www.cmr.ro/) E-mail: office@cmr.ro

▶️   CĂTRE COLEGIUL MEDICILOR DIN JUDEȚUL BIHOR (https://www.cmbihor.ro/) E-mail: office@cmbihor.ro

 

   Subsemnata, PETRUȚ NICOLETA-MONICA, împreună cu semnatarii petiției intitulată „O SUSȚINEM pe doamna doctor FLAVIA GROȘAN !”, pe care am publicat-o la linkul https://www.petitieonline.com/o_sustinem_pe_doamna_doctor_flavia_grosan ,          

   ne exercităm dreptul de petiţionare prevăzut în disp. art.51 din Constituţia României și ne-am unit în scopul APĂRĂRII DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE DOAMNEI DOCTOR FLAVIA GROȘAN, medic pneumolog-bronholog la Cabinetul Medical Privat de Pneumologie „PneumoMed” din municipiul Oradea, județul Bihor.          

   Suținerea - pe care o realizăm în favoarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN – ne-o demonstrăm prin semnarea acestei petiții, cât și prin alte ACȚIUNI COLECTIVE, astfel:

- Prin aderarea la  GRUPUL „Alături de FLAVIA GROȘAN”, ce a fost creat pe rețeaua de socializare Facebook, la acest link: https://www.facebook.com/groups/188449252791104/

- Prin participarea la EVENIMENTUL CREAT pe Facebook, la pagina intitulată „O sustinem pe doamna doctor Flavia Grosan!”, unde se poate CONFIRMA PREZENȚA pentru data de 22.03.2021, ora 14, la sediul Colegiului Medicilor Bihor: https://www.facebook.com/events/280667077041016

            Precizăm că prezenta petiție va fi folosită inclusiv în situația în care cauza doamnei doctor FLAVIA GROȘAN va ajunge la instanțele judecătorești, la Curtea Constituțională sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, subsemnații semnatari ai petiției REZERVÂNDU-NE DREPTUL DE A INTERVENI ÎN FAVOAREA DOAMNEI DOCTOR FLAVIA GROȘAN, prin cereri de intevenție accesorie personale și/sau colective, în temeiul disp. art.63 din Legea nr.134/2010 privind CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ republicat.

1. PREZENTAREA SITUAȚIEI DE FAPT            

În data de 17.03.2021, pe site-ul cotidianului „National”, jurnalista Claudia Marcu a publicat INTERVIUL INTITULAT „Un medic român face minuni. 100% vindecați de C0VID”, în care sunt prezentate explicațiile doamnei doctor pneumolog, Flavia Groşan, cu privire la tratarea bolii C0VID: https://www.national.ro/coronavirus/un-medic-roman-face-minuni-100-vindecati-de-covid-715258.html

             În seara zilei de 17.03.2021, în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” de la televiziunea „Antena 3” a fost difuzat un interviu cu dna. dr. Flavia Groşan, „medicul pneumolog care a vindecat altfel bolnavii C0V!D”, interviul fiind publicat într-un material VIDEO pe site-ul oficial https://www.antena3.ro/, la acest link: https://www.antena3.ro/actualitate/sanatate/interviu-medic-pneumolog-pacienti-covid-vindecati-596241.html

           În aceste interviuri, doamna doctor FLAVIA GROȘAN a explicat cum gândește schemele de tratament, a arătat motivele din cauza cărora nu este de acord cu administrarea unor anumite medicamente în tratamentul bolii C0VID-19 ce este produsă de noul coronav!rus Sars-C0V-2 și, de asemenea, a explicat care sunt motivele pentru care a creat scheme de TRATAMENT IEFTIN (în jurul sumei de 100 de lei) și a făcut tot posibilul ca pacienții dumneaei să nu ajungă în situația de a fi internați în spitale. Tratamentele pe care doamna doctor FLAVIA GROȘAN le-a recomandat sunt fundamentate științific, fiind bazate pe COMBINAȚII DE MEDICAMENTE AVIZATE LEGAL, CE SE GĂSESC ÎN FARMACIILE DIN ROMÂNIA și POT FI CUMPĂRATE, unele la liber, iar altele doar pe bază de rețetă emisă de către medic.

             După publicarea celor două interviuri în care doamna doctor FLAVIA GROȘAN și-a prezentat opiniile personale cu privire la boala C0VID-19, despre modalitățile de tratare a acestei boli și despre realizările sale personale în calitate de medic pneumolog, în spațiul public a apărut informația că un medic din București, respectiv doctorița Anca Marinescu, medic primar - Medicina de familie  (https://www.reginamaria.ro/medici/dr-marinescu-anca), deranjată fiind de afirmațiile doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, a sesizat COLEGIUL MEDICILOR BIHOR, iar doamna doctor FLAVIA GROȘAN a fost convocată, pentru data de 22.03.2021, ora 14, la Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Colegiului Medicilor Bihor pentru o cercetare disciplinară cu privire la opiniile sale prezentate în cele două interviuri.

          În legătură cu motivele cercetării disciplinare a doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, au fost solicitate părerile președintelui Colegiului Medicilor din România, domnul prof. univ. dr. Daniel CORIU și ale președintelui Colegiul Medicilor Bihor, doamna doctor Carmen PANTIȘ, ce au fost publicate la următoarele adrese de internet:

- Interviu cu președintele COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA: https://www.antena3.ro/actualitate/sanatate/reactie-colegiul-medicilor-romania-flavia-grosan-schema-tratament-596295.html

- Interviu cu președintele COLEGIULUI MEDICILOR BIHOR: https://www.antena3.ro/actualitate/colegiul-medicilor-dr-flavia-grosan-nu-a-vindecat-toti-bolnavii-covid-asa-cum-spune-596276.html

2. CONTEXT LEGISLATIV INTERNAȚIONAL ȘI NAȚIONAL

2.1. Prevederi din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

          Articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO):

          „(1) Orice persoană are DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE. Acest drept cuprinde LIBERTATEA DE OPINIE şi LIBERTATEA DE A PRIMI sau DE A COMUNICA INFORMAŢII SAU IDEI fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

          (2) Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor FORMALITĂŢI, CONDIŢII, RESTRÂNGERI SAU SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGE, care constituie MĂSURI NECESARE, ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”

          Articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - LIBERTATEA DE EXPRIMARE ȘI DE INFORMARE:

          „(1) Orice persoană are DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE. Acest drept cuprinde LIBERTATEA DE OPINIE și LIBERTATEA DE A PRIMI sau DE A TRANSMITE INFORMAȚII SAU IDEI FĂRĂ AMESTECUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE și fără a ține seama de frontiere.

          (2) Libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate.”

          Așadar, articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene corespunde articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO).

2.2. Prevederi din Constituția României

          - Art.29 privind LIBERTATEA CONŞTIINŢEI:     „(1) LIBERTATEA GÂNDIRII ŞI A OPINIILOR, precum şi libertatea credinţelor religioase NU POT FI ÎNGRĂDITE SUB NICI O FORMĂ. NIMENI NU POATE FI CONSTRÂNS SA ADOPTE O OPINIE ori sa adere la o credinţa religioasă, contrare convingerilor sale.     (2) LIBERTATEA CONŞTIINŢEI ESTE GARANTATĂ; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranta şi de respect reciproc. (...)”

            - Art.30 privind LIBERTATEA DE EXPRIMARE:     „(1) LIBERTATEA DE EXPRIMARE A GÂNDURILOR, A OPINIILOR sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, PRIN VIU GRAI, PRIN SCRIS, PRIN IMAGINI, PRIN SUNETE SAU PRIN ALTE MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN PUBLIC, SUNT INVIOLABILE.     (2) CENZURA DE ORICE FEL ESTE INTERZISĂ.     (...)       (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.     (7) Sunt interzise de lege defăimarea tarii şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naţionala, rasială, de clasa sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. (...)”

            - Art.31 privind DREPTUL LA INFORMAŢIE:    „ (1) DREPTUL PERSOANEI DE A AVEA ACCES LA ORICE INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC NU POATE FI ÎNGRĂDIT.     (2) AUTORITĂŢILE PUBLICE, POTRIVIT COMPETENTELOR CE LE REVIN, SUNT OBLIGATE SĂ ASIGURE INFORMAREA CORECTA A CETĂŢENILOR ASUPRA TREBURILOR PUBLICE ŞI ASUPRA PROBLEMELOR DE INTERES PERSONAL.     (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţionala.     (4) MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ, publice şi private, SUNT OBLIGATE SĂ ASIGURE INFORMAREA CORECTĂ A OPINIEI PUBLICE. (...)”

          - Art.53 privind RESTRÂNGEREA EXERCIŢIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTĂŢI:     „(1) EXERCIŢIUL UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTĂŢI poate fi RESTRÂNS NUMAI PRIN LEGE şi NUMAI DACĂ SE IMPUNE, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.     (2) RESTRÂNGEREA POATE FI DISPUSĂ NUMAI DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ. Măsura trebuie SĂ FIE PROPORŢIONALĂ CU SITUAŢIA CARE A DETERMINAT-O, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi FĂRĂ A ADUCE ATINGERE EXISTENŢEI DREPTULUI SAU A LIBERTĂŢII.”

2.3. Prevederi cuprinse în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016

          ARTICOLUL 22 din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/):           „FAPTE ȘI ACTE NEDEONTOLOGICE            Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: (...)           11. k) respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific.”

3. CONCLUZII JURIDICE

- În conformitate cu prevederile cuprinse în disp. art.29 privind LIBERTATEA CONŞTIINŢEI și în disp. art.30 privind LIBERTATEA DE EXPRIMARE din Constituția României, se constată că DOAMNA DOCTOR FLAVIA GROȘAN BENEFICIAZĂ DE DREPTURI CONSTITUȚIONALE PENTRU A-ȘI PUTEA EXPRIMA OPINIILE PERSONALE, CENZURA DE ORICE FEL FIIND INTERZISĂ.    

- Prin disp. art.22 pct.11 lit.k din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/), CONSTATĂM CĂ ESTE RESTRICȚIONATĂ LIBERTATEA DE EXPRIMARE PUBLICĂ A MEDICILOR și, printr-o PREVEDERE CONFUZĂ CE NU RESPECTĂ RIGORILE PRIVIND CLARITATEA ȘI PRECIZIA unui text normativ, se stabilește că, apreciindu-se ca fiind „fapte și acte nedeontologice”, unui medic îi este INTERZIS să recomande public unele tratamente considerate ca fiind „nefundamentate științific” și, de asemenea, îi este INTERZIS să respingă public, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, unele mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală.

- O prevedere dintr-un cod deontologic profesional, NU POATE SĂ RESTRÂNGĂ DREPTURI SAU LIBERTĂŢI CONSTITUȚIONALE și NU POATE SĂ ÎNFRÂNGĂ  PRINCIPIILE prevăzute în Constituția Romîniei, în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, așa cum CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) LE-A RECUNOSCUT PRIN DECIZIILE SALE.

- APARTENENȚA UNEI PERSOANE, LA UN GRUP PROFESIONAL, NU POATE JUSTIFICA ÎNCĂLCAREA ȘI ÎNGRĂDIREA  DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI PRIVIND LIBERTATEA CONŞTIINŢEI, LIBERTATEA DE EXPRIMARE, LIBERTATEA DE OPINIE şi LIBERTATEA DE A COMUNICA INFORMAŢII SAU IDEI.

- Din explicațiile prezentate în interviurile pe care le-a acordat în 16.03.2021 și în 17.03.2021, se constată că doamna doctor FLAVIA GROȘAN a acționat în vederea RESPECTĂRII  DREPTULUI LA INFORMAŢIE A CETĂȚENILOR ROMÂNI, înlesnindu-ne DREPTUL NOSTRU DE A AVEA ACCES LA ORICE INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC, DREPT CE NU POATE FI ÎNGRĂDIT printr-o prevedere dintr-un cod deontologic profesional.

- Ca şi în alte aspecte ale Convenției Europeană a Drepturilor Omului (CEaDO), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat în jurisprudenţa sa că „OPINIILE politice sau DE ALTĂ NATURĂ” sunt protejate de drept prin dreptul la libertatea de ex­primare în temeiul articolului 10 din CEaDO.

- La nivel general, CEDO a hotărât, în cauza Handyside/Regatul Unit, că DREPTUL LA LIBER­TATEA DE EXPRIMARE VA PROTEJA nu doar „«INFORMAŢIILE» sau «IDEILE» primite favorabil ori considerate ca fiind inofensive sau indiferente, dar şi pe cele CARE FRAPEAZĂ, ŞO­CHEAZĂ SAU NELINIŞTESC STATUL ORI UN SEGMENT OARECARE DIN POPULAŢIE” (CEDO, Handyside/Regatul Unit (5493/72), 7 decembrie 1976).  

- Chiar dacă mai mulți cetățeni români au făcut SOLICITĂRI REPETATE CĂTRE INSTITUȚIILE ȘI AUTORITĂŢILE PUBLICE ALE STATULUI ROMÂN, potrivit competențelor ce le revin, și chiar dacă ACESTEA SUNT OBLIGATE SĂ ASIGURE INFORMAREA CORECTĂ A CETĂŢENILOR asupra tuturor treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal, AU EXISTAT ȘI ÎNCĂ EXISTĂ RESTRICȚII PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII PRIVIND OCROTIREA SĂNĂTĂȚII ROMÂNILOR, CE NU POT FI JUSTIFICATE LEGAL ȘI CONSTITUȚIONAL.

- Prin urmare, nerespectarea drepturilor cetățenești de către instituțiile și autorităţile publice ale statului român și neinformarea completă și  corectă a cetățenilor români de către acestea, nu pot justifica și nu pot scuza presiunile și abuzurile realizate asupra unui medic care a informat cetățenii cu privire la probleme actuale, de interes personal pentru fiecare dintre cetățenii români, fiind vorba despre sănătatea cetățenilor a căror ocrotire este garantată în temeiul disp. art.34 din Constituția României.

- Subsemnații semnatari ai prezentei petiții NE VOM EXERCITA TOATE DREPTURILE LEGALE ȘI CONSTITUȚIONALE ȘI VOM ACȚIONA PENTRU SUSȚINEREA DOAMNEI DOCTOR FLAVIA GROȘAN, în absolut toate modurile legale, dacă reprezentanții instituțiilor și autorităţilor publice din România înțeleg să acționeze împotriva unui medic, care și-a exprimat opiniile și a informat cetățenii români cu privire la faptul că a descoperit tratamente ieftine și eficiente pe care dumneaei le-a aplicat cu succes pacienților săi, aceste tratamente fiind diferite de schemele de tratament din protocoalele folosite în spitale, reușind însănătoșirea pacienților săi și împiedicând aglomerarea spitalelor cu pacienți a căror stare de sănătate s-ar fi agravat dacă nu ar fi fost tratați corespunzător de către doamna doctor FLAVIA GROȘAN.

4. SOLICITĂRI ADRESATE DESTINATARILOR PREZENTEI PETIȚII

          4.1. În vederea susținerii demersurilor noastre, o informăm pe doamna AVOCAT AL POPORULUI, RENATE WEBER, cu privire la situația doamnei doctor FLAVIA GROȘAN și o rugăm să supravegeze acțiunile pe care le va întreprinde Biroului Teritorial Oradea al Instituției Avocatului Poporului, pe care îl sesizăm în scopul implicării directe și active pentru soluționarea legală și constituțională a cercetării doamnei doctor, FLAVIA GROȘAN, de către Colegiul Medicilor din Județul Bihor (https://www.cmbihor.ro/).           De asemenea, o rugăm pe doamna AVOCAT AL POPORULUI, RENATE WEBER, să analizeze Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 și SĂ PROPUNĂ, COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA, anumite RECOMANDĂRI privind necesitatea modificării prevederilor din acest cod profesional, astfel încât SĂ AIBĂ TEXTE CLARE ȘI PRECISE,  iar prin conținutul lor SĂ RESPECTE DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE CETĂȚENEȘTI FUNDAMENTALE, atât cu privire la LIBERTATEA CONŞTIINŢEI și LIBERTATEA DE EXPRIMARE, cât și în ceea ce privește DREPTUL LA INFORMAŢIE și DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII.

          4.2. Solicităm BIROULUI TERITORIAL ORADEA AL INSTITUȚIEI AVOCATULUI POPORULUI să se implice în mod direct și activ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR LEGALE ȘI CONSTITUȚIONALE ale doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, având în vedere interesul la nivel național pe care l-a stârnit situația în care doamna doctor FLAVIA GROȘAN a fost atrasă printr-o reclamație pe care a formulat-o o colegă a dumneaei, respectiv doamna doctor Anca MARINESCU din București.

          4.3. Solicităm COMISIEI PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, COMBATEREA CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN SENATUL ROMÂNIEI să verifice modul în care Colegiul Medicilor din Județul Bihor va efectua cercetarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, în scopul respectării drepturilor legale și constituționale ale doamnei doctor.           De asemenea, având în vedere prevederile cuprinse în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/) în baza cărora a fost formulată reclamația împotriva doamnei doctor FLAVIA GROȘAN și la care se raportează Colegiul Medicilor Bihor cu privire la cercetarea în vederea căreia doamna doctor a fost convocată la sediul Colegiului Medicilor Bihor, pentru data de 22.03.2021, ora 14, VĂ SOLICITĂM SĂ VERIFICAȚIA LEGISLAȚIA INCIDENTĂ și SĂ DEPUNEȚI O PROPUNERE LEGISLATIVĂ prin care să se reglementeze ca, în codul de deontologie medicală sau în acte normative infralegale, SĂ NU EXISTE PREVEDERI PRIN CARE SĂ FIE ÎNCĂLCAT DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE A MEDICILOR DIN ROMÂNIA și NICI DREPTUL LA INFORMAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI.

          4.4. Solicităm COMISIEI PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII DIN CAMERA DEPUTAȚILOR să verifice modul în care Colegiul Medicilor din Județul Bihor va efectua cercetarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, în scopul respectării drepturilor legale și constituționale ale doamnei doctor.           De asemenea, având în vedere prevederile cuprinse în Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 (https://www.cmr.ro/cod-deontologic/), în baza cărora a fost formulată reclamația împotriva doamnei doctor FLAVIA GROȘAN și la care se raportează Colegiul Medicilor Bihor cu privire la cercetarea în vederea căreia doamna doctor a fost convocată la sediul Colegiului Medicilor Bihor, pentru data de 22.03.2021, ora 14, VĂ SOLICITĂM SĂ VERIFICAȚIA LEGISLAȚIA INCIDENTĂ și SĂ DEPUNEȚI O PROPUNERE LEGISLATIVĂ prin care să se reglementeze ca, în codul de deontologie medicală sau în acte normative infralegale, SĂ NU EXISTE PREVEDERI PRIN CARE SĂ FIE ÎNCĂLCAT DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE A MEDICILOR DIN ROMÂNIA și NICI DREPTUL LA INFORMAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI.

          4.5. Solicităm COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA să supravegheze și să verifice modul în care Colegiul Medicilor din Județul Bihor va efectua cercetarea doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, în scopul respectării drepturilor legale și constituționale ale doamnei doctor.

          4.6. Solicităm COLEGIULUI MEDICILOR BIHOR ca, în cadrul cercetării doamnei doctor FLAVIA GROȘAN, să respecte drepturile legale și constituționale ale doamnei doctor și să ia în considerare aspectele legale și juridice pe care le-am menționat în prezenta petiție.

          Cu stimă!

 

 ******************************

🔴 IMPORTANT!!! Oricare persoană interesată POATE COPIA TEXTUL ACESTEI PETIȚII, SĂ ÎL PUNĂ ÎNTR-UN FIȘIER WORD SAU PDF, SĂ ÎȘI COMPLETEZE DATELE PERSONALE (nume, prenume, localitate de domiciliu, județ/sector, adresă de e-mail pentru corespondență), apoi SĂ ÎL TRIMITĂ către:

➡️ BIROUL TERITORIAL ORADEA al Instituției Avocatul Poporului, la e-mail avpbihor@avp.ro ;

➡️ COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA la e-mail office@cmr.ro ;

➡️ COLEGIUL MEDICILOR DIN JUDEȚUL BIHOR la e-mail office@cmbihor.ro .

🟣 De asemenea, puteți trimite mesaje private și puteți posta comentarii cu LINKUL ACESTEI PETIȚII, pe pagina de Facebook a COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA, pe care o găsiți la acest link: https://www.facebook.com/ColegiulMedicilorDinRomania

 ******************************

 

#MonaPetruţ

 


NICOLETA-MONICA PETRUŢ    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NICOLETA-MONICA PETRUŢ să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...