UNATC NU TREBUIE SĂ FIE O “EXPERIENȚĂ PSIHICĂ”

B2D63642-6C12-4565-8C95-7387F5BCC63C.jpeg

UNATC NU TREBUIE SĂ FIE O "EXPERIENȚĂ PSIHICĂ"

În urma dezvăluirilor din spațiul public cu privire la comportamentul inadecvat și abuziv al unor cadre didacticerectorul UNATC a lansat o invitație, pe 20.10.2022, cu scopul de a le aduce la cunoștință studenților drepturile și obligațiile ce le revin ca membri ai comunității universitare.

Întâlnirea nu răspunde și nu rezolvă actuala problemă, fiind doar o procedură de informare necesară și obligatorie, conform Art. 11 (g) din Ordinul de Ministru nr. 3666 din 30.03.2012 pe care UNATC e obligată o îndeplinească.

Având în vedere specificitatea mediului nostru universitar, care implică o apropiere între profesor și student, este esențial ca „libertatea academicămenționată în Legea Educației Naționale Art. 304 (3) prin care profesorii „au libertatea de predare (…) în conformitate cu criteriile de calitate academică fie punctual definită în conformitate cu activitatea specifică profesiei noastre și pentru a nu mai produce traume psihice.

Mult mai necesară ar fi o dezbatere echitabilă și nu formală: Dacă studenții își desfășoară activitatea ghidați de un Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, conform legii, atunci de ce nu beneficieze și profesorii de un Cod al drepturilor și obligațiilor profesorului? Astfel etica, corectitudinea morală și profesională vor reprezenta criteriile de apartenență la comunitatea universitară ale tuturor membrilor, ar veni însprijinul misiunii UNATC — de a fi un „pol cultural național de excelențăși „un promotor în domeniul politicilor publice culturale și educaționale”, conform Art 7 (6) și Art 13 (2) din Carta UNATC.

                                    PETIȚIE 

Solicităm elaborarea unui Cod de drepturi și obligații ale personalului didactic de către UNATC care normalizeze astfel relația profesor-student și prevină abuzul și hărțuirea care produc traume psihice.

Pentru a putea face „diferența dintre un act artistic inocent și intenția ascunsă a unui hărțuitor”, rugăm semnați petiția!

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Tudor Licu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...