Transparenţă şi normalitate la OAMGMAMR. Scăderea cotizaţiei la 10 lei/lună!

1)VRETI SĂ SCADĂ COTIZAŢIA OAMGMAMR LA  10 LEI?

2) VRETI SA CUNOASTETI AVERILE  CONDUCERII OAMGMAMR?

3) VRETI SA VEDETI CÂT CÂŞTIGĂ CEI CE SUNT PLĂTIŢI DIN BANII VOŞTRI ?

4) VRETI SA ŞTIŢI DACĂ AU FOST COLABORATORI AI SECURITĂŢII?

DACA DA... SEMNAŢI PETIŢIA!

Hotărârea OAMGMAMR nr.3 din 06/12/2017  stabileşte ca fiecare asistent medical din România să plătească o cotizaţie lunară către ordin de 1% din valoarea salariului de bază, dar nu mai puţin de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, indifferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau  fracţiune de normă)

Faţă de această hotărâre propun:

- plata unei cotizaţii de 10 lei/lună

- TOTI CEI CARE FAC PARTE DIN STRUCTURILE DE CONDUCERE, DE LA NIVEL CENTRAL ŞI JUDEŢEAN să completeze anual DECLARATII DE AVERE ŞI INTERESE, precum si DECLARATII DE VENIT, (modelul declaratiilor- tip ANI.) aşa cum toate structurile de conducere din administratia locala si centrala , precum si cele ale sindicatelor fac acest lucru. Termen pentru depunere : 15 06 2018. Ca sanctiune pentru nedepunerea declaraţiilor, suspendare automată din funcţiile detinute.

- o declaraţie pe propria răspundere de necolaborare cu securitatea (Tip CNSAS)

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Sorin Torop să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...