Transparenţă şi normalitate la OAMGMAMR. Scăderea cotizaţiei la 10 lei/lună!

1)VRETI SĂ SCADĂ COTIZAŢIA OAMGMAMR LA  10 LEI?

2) VRETI SA CUNOASTETI AVERILE  CONDUCERII OAMGMAMR?

3) VRETI SA VEDETI CÂT CÂŞTIGĂ CEI CE SUNT PLĂTIŢI DIN BANII VOŞTRI ?

4) VRETI SA ŞTIŢI DACĂ AU FOST COLABORATORI AI SECURITĂŢII?

DACA DA... SEMNAŢI PETIŢIA!

Hotărârea OAMGMAMR nr.3 din 06/12/2017  stabileşte ca fiecare asistent medical din România să plătească o cotizaţie lunară către ordin de 1% din valoarea salariului de bază, dar nu mai puţin de 1% din valoarea salariului minim brut pe economie, indifferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau  fracţiune de normă)

Faţă de această hotărâre propun:

- plata unei cotizaţii de 10 lei/lună

- TOTI CEI CARE FAC PARTE DIN STRUCTURILE DE CONDUCERE, DE LA NIVEL CENTRAL ŞI JUDEŢEAN să completeze anual DECLARATII DE AVERE ŞI INTERESE, precum si DECLARATII DE VENIT, (modelul declaratiilor- tip ANI.) aşa cum toate structurile de conducere din administratia locala si centrala , precum si cele ale sindicatelor fac acest lucru. Termen pentru depunere : 15 06 2018. Ca sanctiune pentru nedepunerea declaraţiilor, suspendare automată din funcţiile detinute.

- o declaraţie pe propria răspundere de necolaborare cu securitatea (Tip CNSAS)