Társadalmi sokszínűséggel a vallási fundamentalizmus ellen

Társadalmi sokszínűséggel a vallási fundamentalizmus ellen

A romániai Oktatási Minisztérium közzétette „Művelt Románia” programjának egyik fontos elemét, a régen várt oktatási törvénytervezetet.

A tervezetre érkező egyik első reakció a Román Ortodox Egyház által kezdeményezett és 12 másik egyház által támogatott levél (itt olvasható), amelyben többek közt azt javasolják az egyházvezető főpásztorok, hogy a minisztérium törölje az oktatás fő értékrendjét megfogalmazó részből a sokszínűség definícióját, azaz: „A sokszínűség – az eltérő kulturális, etnikai, és identitásbeli nézetek tisztelete és értékelése, érzékenységgel és empátiával, a pozitív individuális és közösségi énkép megerősítése mellett” (Diversitatea – respectarea și valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, identitare, a sensibilității și a empatiei, alături de întărirea și pozitivarea imaginii de sine individuale și colective, – 2. paragrafus b pont), illetve a tanszemélyzet feladatai közül a sokszínűség értékként való tanítását, a diákok befogadó attitűdje és toleranciára való nevelése jegyében (224 paragrafus e. pontja). Emellett töröltetnék a „nemi orientáció” fogalmát (11 paragrafus). 

Kérik mindezt egy állítólagos ideológiamentes oktatás jegyében!

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az egyházak az oktatás sokszínűsége és a toleranciára nevelés ellen emelnek hangot, tagadva és akadályozva az etnikai, meggyőződésbeli, és más identitások fenntartását, elfogadását! Az is elfogadhatatlan, hogy a szexuális kisebbségek elnyomása és elnémítása jegyében lépnek fel. Ezek a törekvések a vallási fundamentalizmus sajátjai, amelyek ellen fel kell szólalnia hívő- és a vallástalan polgárnak egyaránt, egy olyan országban, amelynek alkotmánya garantálja az egyéni lelkiismeret szabadságát, és az állam és az egyház intézményes szétválasztását.

Különösen felháborítónak tekintjük, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak három püspöke egy ilyen kezdeményezés mellé állt, aláírásukkal támogatva a Román Ortodox Egyház levelét. Ez szöges ellentétben áll a vallási türelem és tolerancia évszázados erdélyi hagyományaival, csupán a kirekesztés és intolerancia erősítését szolgálja.

Tisztelettel kérjük Adorjáni Dezső Zoltánt, Kató Bélát és Kovács Istvánt, hogy vonják vissza aláírásukat erről a dokumentumról, amely gyökeresen kisebbségellenes, és egyáltalán nem szolgálja az erdélyi magyar közösségek érdekeit.

Tudatában vagyunk, hogy az erdélyi magyar egyházak nagy kihívások előtt állnak, híveinek száma csökken (nemcsak a recens népszámlálás tanúsága szerint). De a kihívásokra nem kellene a vallási fundamentalizmus eszközeivel, érveivel válaszolni. Az oktatás és a fiatal generációk nevelése sokkal fontosabb, hiszen rajtuk múlik mindannyiunk jövője. Föl kell készíteni gyerekeinket a mai világ realitásaira, és a fiatalok nevelése nem áldozható fel egy bezárkózó és világtól elforduló eszmerendszer érdekében.

A Pluralizmus Erdélyben Csoport nevében:

Eckstein-Kovács Péter, Fosztó László, Gáspárik Attila, Magyari Nándor László


László Fosztó    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez László Fosztó să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...