Susținem dna Directoare Raluca Geantă la Sc.Gim.Nr1 Malu-Spart

   În conformitate cu Legea nr. 233/23.04.2002 cu privire la petitionare,noi semnatarii prezentei petiții, părinți și cadre didactice ai copiilor  de la Școala Gimnazială Nr 1 Malu-Spart, invocam următoarele:

  Nu dorim înlocuirea Directorului Geantă Raluca Sanda  de la Școala Gimnazială Nr 1Malu-Spart, cu un cadru didactic pus pe considerente politice. 

   Ca și argument în favoarea acestei petiții,  va prezentam sustinerea noastră necondiționată față  de Doamna Director Geantă Raluca Sanda:

     În anii petrecuți alături de noi în activitatea sa didactică,  doamna profesoară Geantă Raluca Sanda  a dat dovadă de maxim profesionalism, de o frumoasă colegialitate, dar mai ales  de o bună îndrumare a elevilor săi,atât cei actuali,  cât și de cei ce au trecut pe la orele acesteia și își aduc aminte cu drag de dumneaiei. 

   În școală a fost asigurat un climat favorabil desfășurării procesului instructiv-educativ.  Echipa managerială a comunicat permanent cu colegii,  copiii și părinții; și s-a concentrat pe obținerea de rezultate nu doar în activitatea curentă dar și în proiectele desfășurate,  fapt demonstrat de diplomele obținute la diverse concursuri,  festivaluri,  cât și rezultatele obținute la Evaluarea Națională. 

     Cursurile au fost desfășurate în cele mai bune condiții, neiregistrandu-se cazuri de îmbolnăvire în cazul copiilor și al personalului. Doamna Director Geantă Raluca Sanda, a respectat legislația în vigoare, fiind asigurate toate procedurile necesare desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ în condiții de pandemie,  fiind prezentă mereu la școală asigurând suportul necesar întregului colectiv,  copiilor și părintilor. 

   În perioada mandatului domniei sale, Unitatea a fost evaluată extern de ARACIP și a fost apreciată activitatea cu calificativul FOARTE BINE.  De asemenea, la inspectiile tematice desfășurate de Inspectoratul Școlar,  Unitatea a fost evaluată  cu calificativul  FOARTE BINE. 

    La nivelul școlii,  Doamna Director Geantă Raluca Sanda, a stabilit relații foarte bune de colaborare cu autoritățile locale, cu comunitatea locală, cu părinții, lucru foarte important în buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. Este imperios necesar ca obiectivele prevăzute în PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ să fie finalizate de către Doamna Director Geantă Raluca Sanda, care din anul 2012 este Managerul Unității și prin urmare cunoaște foarte bine proiectele și oportunitățile de care dispune Scoala Gimnazială nr 1Malu-Spart. 

   Nevoia de stabilitate și continuitate este cu atât mai mare cu cât trebuie realizate obiectivele cuprinse in PLANUL MANAGERIAL ȘI PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ. 

    Prin comportamentul domniei sale, Doamna Director Geantă Raluca Sanda,  a reușit să câștige încrederea colectivului și a părinților să încurajeze munca în echipă, dar și performanțele individuale, astfel încât nu au existat situații conflictuale. 

   Prin semnarea prezentei petiții ne manifestăm dorința de a se ține seama de opinia exprimată în mod ferm și categoric, referitoare la continuitatea în funcția de Director a doamnei profesor Geantă Raluca Sanda și ne opunem categoric oricăror schimbări la nivelul conducerii unității întrucât nu există argumente solide în ceea ce privește înlocuirea Doamnei Director Geantă Raluca Sanda. 

       Nu dorim în scoala noastră un cadru didactic,  impus datorită statutului sau politic. 

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Nicu Nicoleta să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...