STOP DISTRUGERII DIRECȚIILOR JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ!

Prin proiectul de Ordonanță recent lansat în mediul public, guvernul actual, sub motivul reducerii cheltuielilor bugetare, propune mutarea Direcțiilor pentru Cultură din subordinea Ministerului Culturii în cea a Consiliilor Județene. Vorbim de instituții subfinanțate, cu personal subdimensionat, prost plătit și încărcat de atribuții dar care au un rol important: aplicarea legislației în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural național, adică circa 100 de acte normative. 

Direcțiile Județene pentru Cultură sunt în prezent SINGURELE servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. Ele îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional.

 Competența direcțiilor județene pestru cultură se exercită asupra:

- 30.148 monumente istorice;

- 24.682 situri arheologice înregistrate în Repertoriul Arheologic Național;

- peste 50.000 situri arheologice din categoria patrimoniu arheologic reperat;

- 32,756 milioane bunuri culturale și naturale, din care 31 milioane bunuri culturale și piese de muzeu;

- 778 muzee - unități de bază și filiale;

- cca. 30.000 monumentele de for public.

Sunt peste 100 de atribuții, pe domeniile: patrimoniu cultural imobil: monumente de for public, patrimoniul tehnic și industrial, patrimoniul arheologic, patrimoniu cultural mobil,  patrimonial imaterial, muzee/ colecții publice și private, proiecte și programe culturale.

Toată această activitate este desfășurată de 244 persoane în toată țara, în medie 4-5 angajați/Direcție. Numărul total de posturi la nivel național prevăzute în organigrame este de 312, din care 68 sunt vacante.

Suma alocată de la bugetul de Stat lunar pentru funcționarea Direcțiilor este mai mică decât suma de care dispune o familie cu venit mediu lunar din România: de ex. suma prevăzută în bugetul DJC Neamț pentru luna iulie a fost de 4909 lei.  MC finanțează integral cheltuielile de personal (salarii) și în proporție de cca. 50 % cheltuielile cu bunuri și servicii, restul cheltuielilor fiind susținut din venituri extrabugetare.

Funcționarea direcțiilor județene pentru cultură ca servicii deconcentrate ale MC prin care acesta își exercită funcțiile/atribuțiile de monitorizare, control, inspecție, avizare, îndrumare metodologică este în concordanță cu prevederile convențiilor europene în domeniul protejării patrimoniului la care România a aderat, structuri similare funcționând și în state precum Grecia, Italia, Franța.

Transferul serviciilor publice deconcentrate din sistemul administrativ al Ministerului Culturii: 

- ar diminua până la eliminare capacitatea de monitorizare a respectării legislației în domeniu – pentru care Ministerul are calitatea de autoritate de reglementare;

- ar duce la pierderea controlului și a posibilității Ministerului de a avea informații referitor la respectarea legislației privind protecția monumentelor în teritoriu;

- ar duce la crearea unui adevarat haos in domeniul protejării unitare a patrimoniului, atât la nivelul beneficiarilor (care nu vor ști cui să se adreseze pentru avizarea documentațiilor)  cât și în ceea ce privește monitorizarea, controlul, inspecția pentru verificarea respectării legislației în vigoare;

- ar duce la HAOS și VID de reglementare (nu mai puțin de 100 de acte normative care necesită a fi modificate, unele fundamentale, monitorizare și control privind protejarea patrimoniului cultural national;

- ar încălca înseși principiile descentralizării stabilite prin legile speciale și anume:

  • serviciile să fie oferite de către o structură cât mai apropiată (teritorial) de beneficiar
  • serviciile să fie oferite de instituția care are capacitatea tehnică, profesională să o ofere
  • prin transferul de competențe nu trebuie afectată capacitatea de reglementare, control, inspecție, monitorizare;

ar pune în dificultate situația Românei ca țară europeană, care și-a asumat respectarea și implementarea unitară a unor convenții internaţionale și procedure europene.

Nu in ultimul rând, protejarea patrimoniului cultural face parte din obiectivele naționale de Securitate așa cum au fost acestea formulate în Strategia Națională de Apărare a Țării ”O Românie puternică în Europa și în lume”.

Prin transferul Direcțiilor Județene pentru Cultură, Consiliile Județene își sporesc influența asupra funcționarilor statului, ceea ce va duce la scăderea drastică a standardelor de avizare și, implicit, creșterea pericolului unor intervenții distructive asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.
Cazul recentei demolări a Casei Morțun din orașul Fălticeni, comandată chiar de primarul orașului și care era în curs de a fi clasată monument istoric, este un exemplu care ar trebui să ne dea de gândit. Asta ar fi soarta monumentelor din România dacă DJC-urile ar trece sub Consiliile Județene.
 
SĂ SPUNEM STOP DISTRUGERII PATRIMONIULUI CULTURAL DIN ROMÂNIA, STOP TRECERII DIRECȚIILOR JUDEȚENE PENTRU CULTURĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR JUDEȚENE!Demolarea_Casa_Mortun_Falticeni.jpg

Rocsana Josanu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Rocsana Josanu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...