Spuneti DA voluntariatului, educatiei nonformale si tineretului

In atentia

Ministerului Afacerilor Europene,

Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

si a factorilor de decizie

 

Voluntariatul, invatarea in context nonformal si activitatile de tineret reprezinta resurse importante pentru societate!

http://www.autism-community.com/wp-content/uploads/2010/07/ParentParticipation-Main.jpg

Potentialul pe care il au voluntariatul, invatarea in contexte nonformale si activitatile de tineret ca resurse pentru societate este in acest moment limitat de o serie de bariere si constrangeri financiare precum si de lipsa unei infrastructuri adecvate. Resursele financiare avute la dispozitia actorilor, pentru astfel de activitati, sunt extrem de limitate si limitative, atat din punct de vedere al fondurilor europene, cat si al finantarilor din bugetul national.

 

Pentru ca acest potential sa fie atins si pentru a contribui la atingerea tintelor asumate de Romania la nivel national si European, consideram ca este nevoie atat de finantare dedicata acestora cat si de integrarea lor in strategiile de actiune mai largi ale Romaniei.

 

Aceste resurse pot fi ignorate de catre politicile nationale! Sau... pot fi folosite pentru atingerea indicatorilor asumati de Romania in calitate de Stat Membru, legati de angajabilitate, educatie si promovarea coeziunii sociale in cadrul Strategiei Europa 2020 iar in acelasi timp pot sprijini si implementarea prevederilor din Legea Educatiei Nationale, Legea Tinerilor si Legea Voluntariatului.

 

http://1.bp.blogspot.com/-yCjSNvLrJwc/T9KJ2rcNpII/AAAAAAAAAZM/TLGVd8gDdt8/s1600/volunteer-hands2.jpgSustinem crearea unui mecanism de finantare simplificat, in conformitate cu dispozitiile de gestiune financiara a Fondului Social European, care sa raspunda mai bine nevoilor la nivel de comunitate prin initiative locale, regionale si nationale care sa nu inlocuiasca, ci sa completeze proiectele mari, strategice. Astfel se va asigura o mai buna acoperire atat a nevoilor comunitatii, a actorilor implicati in voluntariat, invatare nonformala si activitati de tineret cat si a beneficiarilor acestora precum si a mecanismelor de suport pentru acestia.

 

In acest sens pledam pentru sustinerea voluntariatului, invatarii in context nonformal si activitatilor de tineret precum si a documentului de fundamentare* de includere a acestora in prioritatile de finantare ale Fondului Social European in Romania pentru viitoarea perioada de programare (2014 -2020)!

 

* Documentul este disponibil atât în variantă PDF cât şi wiki la http://www.tinapse.ro/home/pentru-cei-care-cred-in-voluntariat-educatie-nonformala-si-tineret/document-de-pozitie