“ Spuneți NU desființării clasei de matematica informatica intensiv informatica, din cadrul Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din municipiul Alba Iulia!“

I.Ș.J. Alba, prin planul de școlarizare, a propus ca în anul școlar 2021-2022 să se desființeze o clasă de profil real - specializarea matematica informatica intensiv informatica - din cadrul Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din municipiul Alba Iulia, acesta, in condițiile in care acest colegiu are un procent de promovabilitate la bacalaureat de peste 95% în fiecare an școlar.

Este cel mai bine cotat din oraș, cu rezultate și performanțe deosebite, la toate profilurile și de asemenea există an de an o concurență la admitere, fiind prima opțiune a elevilor buni și foarte buni din zonă, ceea ce denotă calitatea actului educațional desfășurat de colectivul de cadre didactice din colegiu.

In ultimii 14 ani numărul de clase propuse si realizate în cadrul colegiului a fost constant de 7, conform datelor publicate pe site-ul Colegiului. Conform aceleiași surse, situatia numarului de elevi rămași la sfârșitul anului scolar 2019-2020, la specializarea matematica informatica intensiv informatica, se prezinta astfel: cls. a X-a -31 de elevi; cls. a XI-a - 30 de elevi iar cls a XII- 29 de elevi.
Din anul școlar 2021-2022, I.Ș.J. Alba, fără consultarea părinților si fără o analiza obiectivă, raportată la rezultatele obținute în fiecare unitate școlară, a inclus Colegiul National Horea Cloșca si Crișan din Alba Iulia în lista unităților școlare de la care se impune desființarea unei clase.

Astfel, în anul școlar 2021-2022, prin acesta decizie, absolvenților de clasa a VIII-a cu medii mari, care ar dori sa urmeze cursurile colegiului si care nu sunt doar din municipiul Alba Iulia, ci si din și zonele limitrofe, li se reduc șansele să acceadă la o educație conform opțiunilor manifestate și menționate, la liceul și profiul pe care și-l doresc.

Viziunea Colegiului Național Horea Closca si Crisan din Alba Iulia în urma cu 4 ani, era descrisa astfel: “Cu toate schimbările și transformările din domeniul politic, social, economic, educativ pe parcursul celor 98 de ani de existență ai colegiului nostru, o constantă se poate urmări în evoluția lui și anume că de la început s-a impus în peisajul alba-iulian ca un focar de cultură și civilizație.”

Oare, ce s-a schimbat în ultimii 4 ani?

Prin acesta decizie pripită si nefundamentată, nu se încalcă doar principii constituționale ci si principiile si valorile actului educațional, cum ar fi:

principiul echității şi egalității de șanse

principiul calității

principiul transparenței şi răspunderii publice

principiul respectării drepturilor şi libertăților copilului, tinerilor şi adulților

principiul fundamentării deciziilor pe baza dialogului social

principiul participării şi responsabilității părinților

Performanța nu se obține cu lucruri care nu funcționează, ci cu lucruri bune si de calitate!

Susțineți demersul noastru pentru că:

Anul acesta sunt copiii noștri dar anul viitor vor fi copiii dumneavoastră!

Părinții elevilor claselor a VIII-a

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ioani Adrian să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...