Sprijină femeile victime ale violenței din județul Dolj!

Către:

Consiliul Județean Dolj

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

Primăriile și consiliile locale de la nivelul județului Dolj              

În preajma zilei de 8 martie - Ziua internațională a drepturilor femeilor – dorim să atragem atenția asupra numărului alarmant de cazuri de violență domestică din România și din județul Dolj. În 2015, au fost înregistrate 9.014 cazuri de violență în familie la nivel de țară iar în anul 2014 Inspectoratul Județean de Poliție Dolj înregistrase 432 de victime ale actelor de violenţă intrafamilială.

Trăim într-o societate în care violența asupra femeilor este o realitate tolerată și în fața căreia statul român pare să închidă ochii. Doar 47% dintre românce sunt la curent cu existența unei legi privind violența în familie, iar 74% dintre acestea nu cunosc nici un serviciu de suport de specialitate. Ȋn plus, doar 1% au apelat la servicii sociale în urma unui incident sever de violență.            

Despre România, toate studiile indică prezența unui număr mare de femei victime ale violenței domestice, dar doar foarte puține dintre ele ajung să depună plângere pentru agresiune. Motivele includ lipsa de încredere în autorități, durata mare de emitere a ordinului de protecție, monitorizarea necorespunzătare a agresorului de către instituții, necunoașterea serviciilor de asistență disponibile din partea statului, lipsa adăposturilor și-a serviciilor integrate pentru femeile victime (suport pentru recuperare, consiliere psihologică, asistență juridică), lipsa resurselor financiare personale și publice pentru a trece prin toți pașii necesari unui proces juridic: transport la și de la instituții, certificat medico-legal, reprezentare în instanță și chiar consiliere juridică.            

În județul Dolj:

-         Durata medie de emitere a unui ordin de protecție a fost anul trecut de 44,5 zile.

-         Plata examinării medico-legale de constatare a agresiunilor se face din buzunarul victimei.

-         Nu există niciun centru de primire în regim de urgență sau de recuperare pentru victimele violenței domestice.

-         Nu există suficiente campanii de informare cu privire la puținele servicii disponibile pentru femeile victime în județ.

-         Nu există alți furnizori de servicii private pentru femeile victime ale violenței domestice cu finanțare din resurse proprii sau care să primească ajutor de la stat              

În contextul aprobării de către Parlamenul Românei a legii de ratificare a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și al asumării la nivel de județ a Strategiei Județene în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 solicităm Consiliului Județean Dolj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj precum și primăriilor și consiliilor locale să întreprindă următoarele măsuri:  

1.     Înființarea cel puțin a unui centru de primire în regim de urgență și a cel puțin unui centru de recuperare pentru femeile victime ale violenței în domestice, conform obiectivelor de dezvoltare nr. 9.2 și 9.4 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 a DGASPC Dolj.

2.     Organizarea de campanii de informare, educare și conștientizare a cetățenilor atât din orașe, cât și de la nivelul satelor și comunelor cu privire la gravitatea fenomenului violenței domestice, conform obiectivelor de dezvoltare 9.5 și 9.6 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 a DGASPC Dolj.

3.     Furnizarea de programe de formare, perfecționare și metode de lucru cu femeile victime ale violenței domestice, de către autorități și alți furnizori privați de servicii, pentru asistenții sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială (SPAS) conform obiectivelor de dezvoltare 8.1, 8.2, 8.3 și 16.10 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 a DGASPC Dolj și art. 133 pct. 1 lit. f, art. 135 lit. e și h și art. 136 lit. c din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale.

4.     Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor – conform cu obicetivul de dezvoltare 2.7, 8.3 și 9.3 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 a DGASPC Dolj - prin:

-         Constituirea anuală a unui fond la nivelul Consiliului Județean Dolj și al Consiliului Local Municipal Craiova destinat finanțării activităților de prevenire și combatere a violenței domestice desfășurate de către ONG-uri – altele decât furnziorii acreditați de servicii - și stabilit prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale ce desfășoară astfel de activități pe raza județului Dolj.

-         Subvenționarea serviciilor sociale pentru femeile victime ale violenței domestice (consiliere psihologică, asistență juridică, găzduire) către furnizorii privați conform cu art. 39 lit. b și art. 42 pct. 4, art. 44 pct. 3, art. 135, art. 136 și art. 139 din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale, Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială și Ordinul 1685/2015 al Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016.

5.     Alocarea unui fond din care să fie suportată contravaloarea certificatelor medico-legale pentru atestarea agresiunilor asupra femeilor victime ale violenței în familie prin încheierea de protocoale între primării și Rețeaua Națională de Medicină Legală, sumele urmând să fie decontate ulterior de către INML de la bugetele locale, conform cu obiectivul de dezvoltare 3.2 din Strategia Județeană în domeniul Asistenței Sociale, Protecției Familei și Copilului pe anii 2015-2020 a DGASPC Dolj și cu art. 13, pct. 1, lit. h din Legea 217/2003.

6.     Activarea Structurilor comunitare consultative (SCC) la nivel local pentru implementarea de acțiuni de prevenire și combatere a violenței domestice precum și pentru monitorizarea cazurilor de violență.    

Petiție inițiată de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Organizațiile membre în Rețea sunt:

Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti

Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti

Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti

Asociaţia FRONT,  Bucureşti

Asociaţia ANAIS, Bucuresti

E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti

Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iasi

Fundația Sensiblu, București

Asociația Femeilor împotriva Violenței – Artemis, Cluj-Napoca        

Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.E.G., Sibiu

Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Târgu Mureş

Asociația Pas Alternativ, BrașovAsociația Psihosfera, Brașov

Asociația SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara

Asociația Femeilor Universitare – A.F.U România, București

Asociația Pentru Promovarea Femeilor din România - Timișoara

Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei,Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“, Cluj-Napoca

Asociația Atena Delphi, Cluj Napoca

Asociația Seva, Suceava

Asociația Quantic, București

Asociația Viitorul Tinerilor - Prahova

Asociația All for family, Constanța

Asociația Viitor-Integritate-Succes – VIS, Constanța


Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor    Contactați autorul petiției