SOS sanatatea copiilor nostri: dati-le dreptul de a studia online in pandemie!

Scrisoare deschisa catre Comisia Europeana pe tema sanatatii copiilor obligati sa se prezinte fizic la scoala:         On behalf of all the worried parents in Romania.
Desperate cry for help and emergency intervention.

Romania is going through an unprecedented medical crisis, close to the healthcare system collapse, with a rate of COVID infection reaching almost 17 ‰ in different towns.

In spite of this fact, the government decided to disconnect the functioning of schools from the rate of COVID infection exposing all children in Romania to a major and imminent risk of infection. The Ministry of Education totally abolished any option for any school to go online. They also withdrew the right of parents to opt for physical or online education.

In Romania, the situation is extremely dangerous. Parents are forced to send children physically to schools, in small classrooms, with no possibility of applying any rule of social distancing, with an average of about 30 children per class, without tests made available to schools, without masks or disinfectants provided by the government to children in need, without clear regulations.

There are no more available spots at the ICU anywhere in Romania. The decisions regarding the occupancy of a bed in hospital or at the ICU is already extremely difficult for doctors who have to choose who they save or not. The vaccination rate in Romania is extremely low, around 30%. Unbelievably, hospitals and schools operate without fire safety permits, resulting in the recent death of patients hospitalized in Intensive Care Units, which burnt down in apocalyptic scenes in Bucharest, Piatra Neamt, Constanta, Iasi, Gataia, Craiova, Slatina and Roman. You have probably seen these published by the international media.

Furthermore, many children travel to school by public transport for about 20-30 minutes. With the high rate of infections, at least one COVID19 infected person will travel in that vehicle, most times not respecting the rules of masks or social distancing.

We advocate for the right to health of our children and the right to participate to online education.

The Ministry of Education decided to keep schools open in any situation, no matter the COVID incidence. Due to this decision at the peak of a health crisis, neither the fundamental right to healthcare nor the right to education are respected for students.

In view of the above, it would be highly appreciated if you could take our concerns into consideration and give a helping hand to the parents who are afraid for the health and lives of their children.

Parents for the Health of Children in Romania / Parinti pentru sanatatea copiilor din Romania.                                           Varianta in limba romana: 

În numele tuturor părinților îngrijorați din România.

Strigăt disperat de ajutor și intervenție de urgență.

 

România trece printr-o criză medicală fără precedent, aproape de prăbușirea sistemului de sănătate, cu o rată a infecției COVID care ajunge la aproape 17 ‰ în diferite orașe.

 

În ciuda acestui fapt, guvernul a decis să decupleze funcționarea școlilor de rata infecției cu COVID, expunând toți copiii din România la un risc major și iminent de infectare. Ministerul Educației a desfiintat în totalitate opțiunea ca orice școală să meargă online. De asemenea, au retras dreptul părinților de a opta pentru educație desfasurata cu prezenta fizică sau online.

 

În România, situația este extrem de periculoasă. Părinții sunt obligați să trimită copii fizic la școli, în săli de clasă mici, fără nicio posibilitate de a aplica vreo regulă de distanțare socială, cu o medie de aproximativ 30 de copii pe clasă, fără teste puse la dispoziția școlilor, fără măști sau dezinfectanți furnizați de guvern copiilor care au nevoie, fără reglementări clare.

 

Nu mai sunt locuri disponibile la ICU nicăieri în România. Deciziile privind ocuparea unui pat în spital sau la ICU sunt deja extrem de dificile pentru medicii care trebuie să aleagă pe cine salvează sau nu. Rata de vaccinare în România este extrem de redusă, în jur de 30%. În mod incredibil, spitalele și școlile funcționează fără permise de securitate la incendiu, rezultând moartea recentă a pacienților spitalizați în Unitățile de Terapie Intensivă, care au ars în scene apocaliptice din București, Piatra Neamț, Constanța, Iași, Gataia, Craiova, Slatina și Roman. Probabil că le-ați văzut publicate de mass-media internațională.

 

Mai mult, mulți copii călătoresc la școală cu transportul public timp de aproximativ 20-30 de minute. Odată cu rata mare de infecții, cel puțin o persoană infectată cu COVID19 va călători în acel vehicul, de cele mai multe ori nerespectând regulile măștilor sau distanțării sociale.

 

Pledăm pentru dreptul la sănătate al copiilor noștri și dreptul de a participa la educație online.

 

Ministerul Educației a decis să mențină școlile deschise în orice situație, indiferent de incidența COVID. Datorită acestei decizii, în varful unei crize a sănătății, nici dreptul fundamental la asistență medicală, nici dreptul la educație nu sunt respectate pentru elevi.

 

Având în vedere cele de mai sus, ar fi foarte apreciat dacă ați putea lua în considerare preocupările noastre și a da o mână de ajutor părinților cărora le este frică de sănătatea și viața copiilor lor.

 
 
Parents for the Health of Children in Romania / Parinti pentru sanatatea copiilor din Romania

Andreea Berkhout, Parinti pentru sanatatea copiilor din Romania    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Andreea Berkhout, Parinti pentru sanatatea copiilor din Romania să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...