S.O.S. Muzeul din Orăștie

 Către Consiliul de Administrație al MCDR Deva,

 Prin Adresele nr. 2366, 2367, 2369, 2370, 2368, 2371, personalul încadrat în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară Orăștie, respectiv Căstăian Mihai Cristian, Căsălean Adrian Cătălin, Bogdan Maria Iustina, Bogdan Sorina Valeria, Șendroiu Daniela Cristina, Avram Elena Narcisa sunt înștiințați asupra desființării Secției de Etnografie și Artă Populară Orăștie, care ar avea la bază Adresa Consiliului Județean Hunedoara nr. 9812/09.06.2021 înregistrată la MCDR sub nr. 2337/10.06.2021. Aceasta are, în anexă, Adresa nr. 633/ 08.06.2021 a Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara. Analiza acestor acte arată că în conținutul lor se solicită către MCDR transferul  la DGAMPT a unor angajați, precum: supraveghetorii de la Cetatea Costești – Blidaru și Luncani – Piatra Roșie, a unui muncitor calificat de la Casa Memorială Drăgan Munteanu și a unui gestionar – custode de la Casa – Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criș și Complexul de Monumente Țebea.  Din documentele anexate reiese solicitarea de modificare a Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al MCDR, doar în sensul respectiv al transferării celor 4 posturi către DGAMPT.

Hotărârea doamnei Manager Liliana Țolaș, cuprinsă în Adresele către angajații MCDR secția Orăștie, excede, adică depășește nejustificat și nefundamentat solicitarea CJ Hunedoara cu numărul 9812/09.06.2021.

Propunerea de desființare a Secției de Etnografie și Artă Populară din Orăștie și întocmirea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al MCDR nu ține cont de cei 69 de ani de tradiție muzeală la Orăștie. Muzeul din Orăștie și-a desfășurat neîntrerupt activitatea, acumulând valori patrimoniale importante, un număr de peste 13.000 bunuri de patrimoniu, între care peste 100 clasate în categoria Tezaur și Fond. Personalul, calificat în domeniile etnografiei, conservării bunurilor culturale, arheologiei, a valorificat potențialul patrimoniului cultural, artistic și științific sub forma expozițiilor temporare, comunicărilor științifice, studiilor și articolelor de specialitate, făcând din instituția muzeală orăștiană o prezență vie, cu un factor educativ față de populația școlară, comunitățile locale și zonale, prezentând valorile tezaurizate publicului vizitator din țară și străinătate.

Atragem atenția, prin prezenta, faptul că modificările Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al MCDR s-au făcut fără avizul Consiliului Științific și fără aducerea la cunoștință a Șefilor de Servicii implicați: Secția de Etnografie și Artă Populară Orăștie, Secția de Istorie și Artă Deva, Secția de Arheologie Deva.

Într-o profundă lipsă de comunicare, partenerul social, respectiv Sindicatului Personalului Științific și Tehnic Auxiliar al MCDR, nu a fost consultat deși, personalul afectat de dispozițiile administrative, este în majoritatea lui format din membrii de sindicat.

Totodată aceste modificări au loc în condițiile declanșării negocierilor pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă, perioadă în care Conducerea MCDR s-a angajat să nu opereze modificări în dauna personalului angajat.

Nu avem cunoștință până la momentul actual de existența unei note de fundamentare care să justifice desființarea Secției de Etnografie și Artă Populară din Orăștie și mai ales nu reiese care va fi soarta patrimoniului aflat în gestiune.

Întrucât încercările de reorganizare a unei instituții muzeale trebuie să aibă avizele legale, iar activitatea muzeală este supusă unor reglementări prin legi speciale, vă înștiințăm, pe această cale, faptul că vom ataca prin toate mijloacele legale încercarea de desființare a Secției de Etnografie și Artă Populară Orăștie.

N.B. Documentele de convocare, precum și noua Organigramă, Statul de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al MCDR au fost remise cu mai puțin de 24 de ore înaintea Consiliului de Administrație, o dovadă în plus că lucrurile sunt forțate.

 

dr. Mihai Căstăian, liderul Sindicatului Personalului Științific și Tehnic Auxiliar din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva


Mihai Căstăian    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mihai Căstăian să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...