Solicităm dlui Klaus Iohanis, Președinte al României, abrogarea Decretului prin care dlui Marian Lupu i-a fost acordată înalta decorație „Steaua României”APELUL

deputaţilor care au votat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova faţă de Rusia imperialăla 27 august 1991Noi, un grup de Deputați ai Poporului din Parlamentul Independenței (1990-1994), votanți și semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova la 27 august 1991, Declarația legitimată prin votul unanim al delegaților plenipotențiari la Marea Adunare Națională, observăm de mai mulţi ani o tendință părtinitoare, inexplicabilă în acordarea Înaltei distincții „Steaua României” unor cetățeni ai Republicii Moldova care, fie au colaborat cu regimul sovietic de ocupaţie, fie au adus prejudicii cauzei naţionale, promovând românofobia la pachet cu moldovenismul primitiv, de sorginte stalinistă.

Devalorizarea distincţiilor statului român în raport cu cetăţenii din Republica Moldova durează de peste trei decenii. Dincolo de câteva nume de mare prestigiu popular din Mişcarea de Eliberare Naţională şi Renaştere Românească, găsim decoraţi demnitari de statcare au susţinut Puciul de la Moscova din august 1991,iar unii cu statutul oficial de Deputat al Poporului în Parlamentul Republicii Moldova, nu au votat Declarația de Independență faţă de Moscova. Lista colaboraţioniştilor, turnătorilor, agenţilor poliţiei politice (KGB) şi cântăreţilor Puterii Sovietice, care a salvat Basarabia de sub jugul „ocupanţilor români”, cuprinde destule nume obscure sau total anonime decorate de statul român, fapt ce a trezit şi trezeşte nedumerirea şi revolta cetăţenilor din Republica Moldova. Cu mare regret, constatăm că zeci şi sute de luptători, care au constituit nucleul Mişcării de Eliberare Naţională şi Renaştere Românească în perioada 1986-1992, şi au riscat cu viaţa proprie şi familia, nu s-au învrednicit nici de o atenţie sau distincţie din partea statului român, fiindcă au considerat umilitor să bată la uşa Ambasadei României sau să alerge la Bucureşti să-şi afişeze contribuţia la procesele de deşteptare naţională şi integrare a R.Moldova în spaţiul românesc.

Și mai jignitor este faptul decorării recente a dlui Marian Lupu care:

a) În raport cu adoptarea Declarației de Independență a calificat această acțiune firească a întregului popor ca act regretabil, care a dus la destrămarea fostei URSS;

b) În calitatea sa de Președinte al Parlamentului avea obligația sacră, constituţională de a asigura intangibilitatea documentelor fundamentale, constitutive ale statului Republica Moldova. Astfel, Marian Lupu a neglijat obligaţiile ce îi reveneau şi nu aorganizat măsurile pentru securizarea arhivei parlamentare şi a favorizat ca în ziua de 7 aprilie 2009, să fie distrusă Declarația de Independenţă prin ardere sau răpire (a fost intentat și dosar penal pe faptă). Tot în această perioadă unii tineri au trecut prin coridorul morții, acțiuni întreprinse de organele de forță cu acordul tacit al lui Marian Lupu.

c) În seara zilei de 7 aprilie 2009 Marian Lupu, preşedintele Parlamentului, a declarat public că arborarea drapelului României pe „batimentul” edificiului Preşedinţiei demonstrează direct că a fost întreprinsă o lovitură de stat. Astfel Marian Lupu a acuzat deschis România într-o pretinsă lovitură de stat la Chişinău.

Pornind de la cele invocate, facem Apel la responsabilitate şi solicităm, Excelența Voastră dlui Klaus Iohanis, Președinte al României, abrogarea Decretului prin care dlui Marian Lupu i-a fost acordat Înalta decorație „Steaua României”.

Cu recunoştinţă faţă de poporul român, care susţine românimea din stânga Prutului,

Arseni Alexandru

Berlinschi Victor

Bodiu Zosim

Bratu Ilie

Brașoveanu Petru

Carandiuc Boris

Costas Ion

Culea Constantin

Ciorbă Gheorghe

Darie Vlad

Druc Mircea

Dolganiuc Valentin

Eremia Ion

Hadârcă Ion

Lefter Tudor

Madan Ion

Misail Nicolae

Macrinici Tudor

Moraru Nicolae

Mereuță Ion

Maimescu Ștefan

Mițcul Ion

Neagu Ion

Năstase Vasile

Novac Ion

Pîrvan Pintilie

Para Vasile

Pascaru Vlad

Palancica Ion

Platon Sava

Renită Alecu

Rusu Mircea

Sajin Vasile

Secrieru Elisei

Todoroi Dumitru

Trestianu Gheorghe

Țăranu Anatol

Țurcanu Andrei

Țurcanu Ion

Usturoi Vitalie

Vasilachi Ignat

Zgardan Vasile


  

 


 


 
 


  
Valentin Dolganiuc    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Valentin Dolganiuc să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...