Solicitare de reabilitare și modernizare a rețelei electrice pe raza satului Rătești, comuna Berca, jud. Buzău

Solicitare de reabilitare și modernizare a rețelei electrice pe raza satului Rătești, comuna Berca, jud. Buzău 

În atenția Domnului Director Electrica Furnizare Buzău 

În copie: Domnul Primar al comunei Berca 

 

Prin prezenta, vă informăm că, pe raza satelor Rătești, Mănăstirea Rătești, Cojanu, Viforâta, Băceni, comuna Berca, jud. Buzău, înregistrăm frecvent avarii legate de furnizarea energiei electrice, pe parcursul unui an calendaristic.

Ultima avarie, din data de 27.01.2023 a durat aproximativ 48 ore. Cu această problemă ne confruntăm de mulți ani și nu numai în momentele cu fenomene meteo. În aceste perioade mai sus menționate, celelalte sate ce nu au fost menționate (ex. Berca, Pleșești, Pleșcoi, etc.) nu sunt afectate de aceste întreruperi de furnizare a energiei. În plus, constatăm o fluctuație de tensiune pe tot parcursul anului, la anumite momente ale zile, indiferent de vreme.

Aceste avarii frecvente afectează locuitorii satelor, activitățile comerciale și turistice.Ținând cont că această zonă este intrarea în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, furnizarea constantă a energiei electrice este primordială pentru dezvoltarea turistică.  

Defecțiunile frecvente au dus la pagube materiale la aparaturile electrice/electronice din dotarea unora dintre locuitorii satului și la pagube economice din cauza întreruperii de activitate.Aceste pagube materiale și economice nu se regăsesc în nicio bază de date, fiecare suportând daunele din bugetul personal.   

În această situație, vă solicităm să găsiți o soluție durabilă care să permită locuitorilor și prestatorilor economici din satele menționate accesul la o alimentare electrică funcțională și constantă. Vă solicităm lucrări de reparații și investiții necesare conform standardelor europene pentru rețeaua electrică în zona noastră.    

Așteptăm un răspuns din parte Dvs. cât de curând posibil.  

Anexam prezentei solicitări lista semnăturilor locuitorilor satelor Rătești, Mănăstirea Rătești, Cojanu, Viforâta, Băceni, comuna Berca, jud. Buzău. 

Cu stimă, 

Juranda Kirschner

Conacul Grigorescu
Strada Bisericii 76, Rătești, com. Berca 

în numele locuitorilor din satele menționate mai sus                                                


Juranda Kirschner    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Juranda Kirschner să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...