Solicitare de alocare de resurse financiare pentru IPLT M. Kogălniceanu

Dlui Ion Ceban, Primar general al mun.Chișinău,

Dlui Andrei Păvăloi, Șef adjunct al DGETS,

de la părinții elevilor IPLT „M. Kogălniceanu”

 

S o l i c i t a r e

          Prin intermediul prezentei solicitări, părinții elevilor IPLT „M. Kogălniceanu”, se adresează către factorii de decizie din cadrul Primăriei mun.Chișinău și a Direcției Generale Educație Tineret și Sport, privitor la alocarea resurselor financiare în valoare de 1 milion lei, necesare pentru reconstrucția și reparația a 16 blocuri sanitare din instituția de învățământ menționată, care este frecventată de copiii noștri.

Menționăm, că în IPLT „M. Kogălniceanu” învață circa 1200 elevi din clasele I-XII, numărul acestora fiind în creștere continuă în ultimii ani. La moment instituția dispune de 16 blocuri sanitare (câte 4 pe etaj – 2 pentru fete și 2 pentru băieți), dar acestea nu mai corespund necesităților unui număr sporit de elevi.

Cu atât mai mult, sistematic apar defecțiuni și blocaje la rețeaua de canalizare, care a fost planificată pentru un număr mult mai mic de utilizatori, respectiv este necesară și redimensionarea rețelei de canalizare.

Pentru a soluționa problemele menționate, dar și a îmbunătăți condițiile sanitare pentru elevi, este necesitatea stringentă de a crește numărul de blocuri sanitare în instituția de învățământ. Acest lucru este posibil prin reconstrucția blocurilor sanitare existente. Astfel, cele 4 blocuri sanitare  existente per fiecare etaj, urmează a fi reconstruite în 6 blocuri sanitare. Ca urmare a reconstrucției, numărul de blocuri sanitare ar urma să crească de la 16  la 24.

Dat fiind faptul că resursele de care dispune IPLT „M. Kogălniceanu” nu sunt suficiente pentru soluționarea problemei blocurilor sanitare și în convingerea că autoritățile publice, la fel ca și noi, părinții, sunt interesate în asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a noii generații,

                  solicităm respectuos

de a aloca IPLT „M. Kogălniceanu” suma de 1 milion lei, cu destinația „reconstrucția și reparația blocurilor sanitare”.

Vă mulțumim anticipat în speranța soluționării pozitive a solicitării noastre.  

Cu respect, părinții elevilor IPLT „M. Kogălniceanu” (lista se anexează).


Părinții elevilor IPLT „M. Kogălniceanu”    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Părinții elevilor IPLT „M. Kogălniceanu” să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...