Solicit reînființarea centrelor de donare sânge, în spitalele orășenești și municipale!

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind actualizarea LEGII nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice  

Subscrisa Asociația ”Our Lifetime”/”Viața noastră”, identificată prin CIF 42043104, cu sediul în Reghin, str. Mihai Viteazu, nr. 208,  reprezentată legal prin președinte Farcaș Mihai-Dan, în calitate de inițiator propunere legislativă, prin prezenta vă expunem motivele ce stau la baza acestei inițiative. Donarea de sânge și componente sanguine de origine umană este singurul remediu de tratament, sau combatere boli, disponibil pentru mulți pacienți din România. Este de multe ori singura șansă la viață a pacienților. Din păcate, în conformitate cu legislația în vigoare, modalitatea prin care acest proces se realizează, este limitativă și după cum vor arăta, niciodată suficientă.

Legea vizată:

Legea nr. 282 din 05.10.2005, privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice  

Motivele emiterii actului normativ

Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere completarea și actualizarea cadrului legal existent pentru oferirea posibilității recoltării de sânge și în afara  I.N.T.S. (Institutul Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau"), a centrelor de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, implicând și alte structuri medicale, aflate în subordinea Ministerului Sănătății, sau Administrațiilor locale (Comune, Orașe, Municipii, sau Consilii Județene). Evident, cu respectarea normelor impuse și sub îndrumarea și coordonarea I.N.T.S., așa cum prevede și legislația în vigoare.

Astăzi, cunoaștem bine faptul că numărul de donatori de sânge, este mult inferior necesităților pacienților și că de multe ori, aceștia sunt în situația amânării unor tratamente, altfel vitale. Cunoaștem faptul că în perioada de pandemie, coletele mobile au fost rar sau deloc aprobate, în vederea păstrării siguranței personalului și a fluxului operațional al centrelor.

Avem 43 centre de transfuzie, din care 8 regionale conform hărții de mai jos: Problema cea mai mare este, după cum spuneam, mobilizarea donatorilor din cauza distanței mari, sau în multe cazuri, dinamicii vieții profesionale și personale a potențialilor donatori, care nu pot sacrifica o zi întreagă pentru a dona sânge. În perioada 2019 – 2022, am organizat alături de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg. Mureș, 9 ediții de donare sânge, prin coletă mobilă, sub numele de ”Sânge din Reghinul MEU”. Am organizat numeroase campanii de mobilizare și cu mare părere de rău am constatat cum randamentul acestor acțiuni este cu atât mai mic, cu cât distanța este mai mare. Un exemplu concret este chiar Municipiul Reghin, care are spital orășenesc, care a avut cândva centrul de recoltare sânge și care deservește un pat de pacienți de 120 000 de persoane, incluzând văile și afluxul de pacienți din zonă. La fiecare acțiune am făcut consultări cu donatorii, dar și cu cei interesați și era complicat să sincronizăm coleta mobilă cu orarul fiecăruia, cu acea 1 zi pe lună! Din discuțiile cu organizații non-profit și grupuri de donatori voluntari din județul Mureș, Cluj, Bihor, Timiș, Brașov, am constatat că această problemă se regăsește și în alte regiuni ale țării.

Consider oportună exploatarea la maxim a resurselor umane și tehnice din cadrul Centrelor Regionale de Trasnfuzie Sanguină, făcând uz în același timp de posibilitatea organizării de centre de recoltare permanente în spitalele orășenești, municipale, sau județene chiar, care își exprimă interesul. Bineînțeles sub coordonarea I.N.T.S. și cu respectarea normelor impuse. În acest fel, centrele de recoltare, pot activa asemeni coletelor mobile, doar că vor avea personal propriu, aparatură proprie, program dedicat și sunt sigur că vor crește numărul de donatori.

Nu poți pune preț pe viața unui om, nici atât să nu faci tot ce poți pentru a-i da șansa la viață, fapt pentru care această actualizare, chiar cu un anume impact pe bugetele spitalelor, orașelor, I.N.T.S. sau a bugetului de stat, va fi în beneficiul sănătății românilor. Am văzut mobilizare mare din partea comunităților, companiilor dar și asociațiilor non-profit, în susținerea de cauze ce necesită sânge sau plasmă sau trombocite. Prin această măsură, vor avea oportunitatea de organizare a astfel de acțiuni, mult mai multe entități și comunitățile vor fi mult mai receptive.  

Prin prezentul proiect se propune actualizarea unor articole din legea 282 din 05.10.2005, prin care se va permite înființarea de centre de donare sânge la nivelul spitalelor orășenești și municipale, în coordonare cu centrele regionale, astfel ca donatorii să poată beneficia de acces într-o locație fizică mai aproape, pe un program fix săptămânal.  

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, corectitudinea și realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ și documentele justificative anexate, aparțin Asociației OUR LIFETIME/Viața Noastră și vor fi predate în atenția comisiilor de specialitate din cadrul Guvernului.  

Față de cele prezentate, solicităm a fi elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind privind actualizarea LEGII nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, pe care să-l supuneți Guvernului spre adoptare.


Farcaș Mihai-Dan, președinte Asociația OUR LIFETIME    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Farcaș Mihai-Dan, președinte Asociația OUR LIFETIME va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...