Acordarea Stimulentului de Inserție pentru Toate Persoanele cu Handicap din România

"Acordarea Stimulentului de Inserție pentru Toate Persoanele cu Handicap din România"

Către: Guvernul României și Parlamentul României

Scrisoare Deschisă către Guvernul și Parlamentul României

Noi, semnatarii acestei petiții, venim în fața dvs. cu o solicitare importantă și de mare relevanță pentru societatea românească. Considerăm că trebuie să se acorde stimulentul de inserție tuturor persoanelor cu handicap din România, indiferent de locul de rezidență. Această măsură ar avea un impact semnificativ asupra calității vieții acestor persoane și ar contribui la asigurarea egalității și drepturilor omului.

Motivația pentru această solicitare este simplă: drepturile persoanelor cu handicap trebuie să fie garantate în mod egal în întreaga țară. În prezent, există diferențe semnificative între persoanele cu handicap din București și cele din restul țării în ceea ce privește acordarea unui stimulent de inserție. Această inegalitate este contrară principiului de bază al egalității și drepturilor omului.

Stimulentul de inserție pentru persoanele cu handicap din București a fost inițiat sub administrația fostului primar al capitalei, Gabriela Firea. La început, acest stimulent a fost acordat în cuantum de 500 de lei lunar și a fost prezentat ca o măsură menită să sprijine persoanele cu handicap din București. Scopul declarat al acestei inițiative a fost facilitarea integrării acestor persoane pe piața muncii, oferindu-le un sprijin financiar suplimentar pentru a face față cheltuielilor zilnice, inclusiv cele legate de transport, hrană și igienă personală.

Cu toate acestea, pe măsură ce timpul a trecut, s-a constatat că majoritatea beneficiarilor acestui stimulent nu au căutat activ locuri de muncă, ba chiar au renunțat la slujbele pe care le aveau deoarece s-au mulțumit doar cu acești bani. Aceasta a ridicat întrebări cu privire la eficiența și scopul real al programului, în special în ceea ce privește susținerea integrării persoanelor cu handicap pe piața muncii.

În cele din urmă, a devenit evident că acordarea acestui stimulent a avut un caracter politic și electoral, cu scopul de a câștiga susținerea persoanelor cu handicap și a familiilor acestora, care ar putea reprezenta un număr semnificativ de votanți. Acest aspect a ridicat întrebări privind etica politică și utilizarea resurselor publice în scopuri partizane.

Astfel, s-a ajuns la convingerea că acest stimulent ar trebui să fie redirecționat pentru a sprijini într-adevăr nevoile persoanelor cu handicap și să fie acordat în mod echitabil tuturor celor care îndeplinesc criteriile necesare. Aceasta ar asigura că toate persoanele cu handicap din România beneficiază de sprijinul necesar pentru a duce o viață demnă și pentru a se integra pe deplin în societate, independent de locul lor de rezidență.

Prin urmare, cerem cu fermitate Guvernului României și Parlamentului României să ia în considerare acordarea stimulentului de inserție pentru toate persoanele cu handicap din România. Această măsură ar trebui să fie bazată pe nevoi reale, indiferent de locul de rezidență al persoanelor cu handicap, și ar trebui să aibă ca scop sprijinirea lor în viața de zi cu zi.

De asemenea, solicităm o evaluare riguroasă a resurselor disponibile și o planificare atentă a bugetului pentru a asigura sustenabilitatea acestui program.

Este esențial să ne asigurăm că toate persoanele cu handicap din România au acces la sprijinul de care au nevoie pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții și a se integra pe deplin în societate.

Data: 31-10-2023

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Nicu Dragomir va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...