Semnează pentru protejarea și susținerea alăptării în România!

23 mai 2011 a fost ziua în care s-a depus la Parlament (nr inregistrare 519/23-05-2011) proiectul de lege care transpune Codul Internațional de Marketing al Subtituenților de Lapte Matern (SLM) în legislația națională. Proiectul a fost adoptat de Senatul României la data de 23.11.201 (nr.inreg. L588/2011). În acest moment, proiectul se află la Camera Deputaților,  urmând a fi luată în discuțiede cele două comisii de fond, Comisia pentru Sănătate și Familie și Comisia pentru industrii şi servicii. Cele două comisii au avut termenul de depunere al raportului de fond data de 28.12.2011. Doar după primirea raportului acestor două comisii proiectul de lege, PL-x nr. 734/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern, poate intra în plenul Camerei Deputaților pentru vot spre adoptare. Proiectul legislativ are 46 de initiatori, senatori și deputați, din toate partidele politice reprezentate în parlament ceea ce creaza premisele ca votul final să nu fie inflențat de divergențele politice.

 

Informații despre proiectul legislativ:

 • Scopul general al PL-x nr. 734/2011 este asigurarea unei nutriţii sigure şi adecvate pentru sugari. Pentru a îndeplini acest scop general trebuie să fie asigurate:
  • Protejarea, promovarea şi sprijinul alăptării
  • Folosirea adecvată a SLM, numai atunci când acest lucru este strict necesar
  • Oferirea de informaţii adecvate despre hrănirea copilului
  • Marketingul şi distribuirea adecvate a SLM
 • Legea privind marketingul substituenţilor de lapte matern acoperă o gamă mai largă de produse, dar se referă și la activităţi şi la grupuri ţintă. În prezent în legislaţia naţională (Prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi familiei şi al Ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială)  este acoperită doar etichetarea. Aceleași aspecte mai sunt acoprite și de Directiva 2006/141/CE
 • Produsele acoperite de lege: toate formulele de lapte praf (alimentare sau terapeutice), biberoane, tetine, suzete.
 • Activităţi: toate activităţile de marketing şi de promovare în unităţile sanitare şi direct către public
 • Grupuri ţintă: fabricanţi, distribuitori, cadre medicale, autorităţi sanitare, publicul larg

De ce avem nevoie de PL-x nr. 734/2011:

 • Promovarea subminează alăptarea în câteva moduri: imaginile frecvente, cuvintele, numele şi asocierile cu anumite produse fac ca alimentaţia artificială să pară normală, sigură şi echivalentă cu alăptarea.
 • Dacă un produs este uşor accesibil, i se face publicitate şi este frecvent promovat, atunci el va fi cumpărat şi folosit; dacă o companie distribuie mostre gratuite, acestea vor fi folosite.
 • Dreptul femeii de a lua o decizie informată cu privire la hrănirea copilului:
 • Alăptarea este un drept atât al copilului cât şi al mamei şi, în final, ea este cea care decide cum îşi va hrăni copilul.
 • Dacă femeile vor fi expuse doar promovării comerciale şi vor primi doar informaţii neadecvate despre hrănirea copilului, ele nu vor putea lua decizii informate.

ACŢIUNEA:

De aceea, noi, semnatarii petiției “Semnează pentru protejarea și susținerea alăptării în România!”:

 • Pledăm şi acţionăm pentru informarea corectă a mamelor despre alimentatia copilului;
 • Susţinem nevoia implicării statului pentru a adopta politici publice, adaptate contextului actual al societăţii, care să permită respectarea dreptului fundamental al copilului de a fi alăptat, în conformitate cu recomandările facute de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului și cu obligațiilor internaționale ce revin României ca stat membru al ONU.
 • Solicităm parlamentarilor punerea în discuție cât mai rapid a PL-x nr. 734/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern în vederea adoptării. Acest lucru este impus de realitatea faptului  că în România mortalitatea infantilă ocupă încă primul loc in UE, cu o valoare dubla față de media eurpeană iaralăptarea reduce semnificativ numărul cazurilor de mortalitate infantilă. În România doar 12,6% dintre copii mai sunt alăptați exclusiv la 6 luni.

 

Mai multe informatii despre PL-x nr. 734/2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern poti afla aici.


Asociatia Hands Across Romania & Fanfara PR    Contactați autorul petiției