SCRISOARE DESCHISA catre Ministrul Sanatatii pentru modificarea Legii 460/2003 (lege privind exercitarea profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar) STOP ABUZURILOR OBBCSSR!

Biologii, biochimiștii și chimiștii din Sistemul Sanitar

SCRISOARE DESCHISĂ către Ministrul Sănătății și Președinții Comisiilor de Sănătate din Senat și Camera Deputaților: 

Domnului Prof. univ. dr. Alexandru Rafila

Domnului Prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel

Domnului dr. Nelu Tătaru  

Biologii, biochimiștii și chimiștii membri ai Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) reprezintă o componentă importantă a sistemului medical din România, fapt dovedit pe deplin în contextul epidemiologic dificil reprezentat de pandemia COVID-19 în care prin profesionalismul și dedicația lor și-au adus contribuția la diagnosticul de laborator și implicit în gestionarea pandemiei de COVID-19. 

În ultimii ani, evenimentele prezentate în spațiul public cu privire la interpretarea și aplicarea Legii 460/2003, legea de organizare și funcționare a biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar, au demonstrat fără echivoc faptul ca „actuala și vechea” conducere a OBBCSSR a emis Hotărâri de Consiliu Național cu valoare de acte normative secundare, care sunt total în dezacord cu realitățile legislative trecute și actuale și care încălcă Legea Educație Naționale nr. 1/2011, normele ARACIS, adresele emise de Ministerul Sănătății, dar și alte legi, inclusiv propria Lege de funcționare, 460/2003.

Mai mult, în ultimii ani, s-a constatat că prin actuala formă de organizarea a OBBCSSR, puterea este concentrată de aproximativ 20 de ani în mâna unui grup restrâns de persoane care au exercitat diferite forme de hârțuire a membrilor cu opinii diferite de cele ale conducerii OBBCSSR, membri care au fost amenințați cu procese și chemați în fața Comisiilor de Disciplină de nenumărate ori.

Răspunsul oferit de Corpul de Control al Ministrului Sănătății (adresa Nr. CCM 860/15.03.2022) la Petiția „Stop Hartuirii și Terorizării Biologilor, Biochimiștilor și Chimiștilor de Către Conducerea OBBCSSR!” a demonstrat abuzul de putere exercitat de către conducerea OBBCSSR asupra membrilor, cu consecințe grave asupra vieții personale și asupra sănătății psihice și fizice a acestora. De asemenea, în același răspuns, Ministerul Sănătății apreciază ca fiind „neacceptabile si nelegale” anumite acțiuni ale conducerii OBBCSSR și recomandă modificarea și actualizarea Legii 460/2003 ca unică modalitate de stopare a abuzurilor și de aliniere la noua legislație națională și europeană.

În aceste condiții, ținând cont de expunerea succintă de motive, am semnat această SCRISOARE DESCHISĂ pentru a vă solicita respectos să aveți în vedere amendarea de urgență a Legii 460/2003, care să cuprindă, printre altele, următoarele: 

1.     Definirea clară a nivelului de studii universitare a membrilor OBBCSSR în acord cu Legea Educație Naționale.

2.     Numirea unui reprezentant al Ministerului Sănătății în Consiliului National al OBBCSSR, care sa poată exercita un rol activ de supraveghere și control.

3.     Modificarea componenței Consiliului National prin includerea cu drept de vot a cate unui cadru didactic universitar din Facultatile de Biologie si Chimie, facultăți reunite în Consorțiul Universitaria (UAIC).

4.     Introducerea funcțiilor de biolog/biochimist/chimist medical.

5.     Limitarea numărului de mandate pentru președinte și vicepreședinți la un număr de maxim doua mandate incepand de la înființarea organizației.

6.     Publicarea Hotărârilor Consiliului National și ale BexN in Monitorul Oficial, urmata de afișarea obligatorie a acestora pe site-ul organizației profesionale.

7.     Adoptarea și publicarea Codului de Etica și Deontologie precum și a Statutului OBBCSSR în Monitorul Oficial, numai după primirea Avizului Pozitiv din partea Ministerului Sănătății.

8.     Publicarea anuala pe site-ul OBBCSSR a bilanțului și contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli ale anului anterior.

9.     Publicarea Registrului Unic al membrilor OBBCSSR pe site-ul OBBCSSR, conform Art.25(10) din Legea 460/2003. 

10.   Introducerea specialitatilor membrilor OBBCSSR in Registrul National al Competentelor.

Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar merită sa fie respectați și sprijiniți de organizația profesională, nu agresați, hartuiți și intimidați!

Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar fac parte din rândul profesioniștilor ce susțin diagnosticul paraclinic de laborator al pacienților din România. Sistemul public de sănătate are nevoie de resursă umană profesionalizata la nivel înalt, iar legislația conform căreia biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar își desfășoară activitatea trebuie sa fie în concordanță cu acest deziderat.

Domnule prof. univ. dr. Alexandru Rafila Ministru al Sănătății, doamnelor și domnilor parlamentari vă solicităm sa luați în considerare solicitările de mai sus și să introduceți amendamente la Legea 460/2004, acestea reprezentând singura modalitate de rezolvare a problemelor cu care se confruntă de ani de zile aceste profesii!  

Rugam absolventii Facultatilor de Biologie si Chimie, precum si societatea civila sa sustina aceasta Scrisoare Deschisa!


BBC din Sistemul Sanitar    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez BBC din Sistemul Sanitar să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...