Scrisoare deschisa adresata judecatorilor Curtii Constitutionale

Doamnelor si Domnilor Judecători ai Curții Constituționale a României

Neadoptarea unei decizii asupra referendumului din 29 iulie în zilele imediat următoare acestuia a condus la importante amenintari, riscuri și deficite privind securitatea și stabilitatea României, astfel:

• O luptă politică oarbă și fără scrupule pentru falsificarea datelor electorale legate de referendum;
• Intervenția procuraturii și punerea sub acuzare a unor înalți demnitari ai statului român;
• Pierderi uriașe de credibilitate pe piețele financiare, de investiții și economice, europene și mondiale, de unde trebuie să împrumutăm numai anul acesta 16 miliarde de euro;
• Intervenția repetată a oficialilor europeni, în fața neputinței statului român de a rezolva singur problemele proprii;
• Insecuritate, neliniște și nesiguranță în rândul cetățenilor români;
• Blocarea principalelor instituții ale statului român;
• Importante pierderi în domeniul economic.

Pentru ca aceste consecințe nefaste să înceteze, vă solicităm, Doamnelor și Domnilor Judecători ai Curții Constituționale a României, să decideți la prima întâlnire a plenului Curții o soluție în privința referendumului, pentru ca riscurile enunțate precum și multe altele să înceteze.

Înțelegem, recunoaștem și apreciem importanța instituției dumneavoastră într-un stat de drept autentic, în măsura în care și dumneavoastră înțelegeți necesitatea unei decizii rapide asupra referendumului, în baza documentației înaintate Curții de către Biroul Electoral Central în data de 1 august 2012.

 

Ladies and Gentlemen Judges of the Constitutional Court of Romania

Failure to take a decision on the July 29 referendum on the next day it led to significant threats, risks and deficits on security and stability of Romania, as follows:

• a blind and unscrupulous political struggle for falsifying data related to the referendum election;
• Intervention of prosecutors and prosecution of senior officials of the Romanian state;
• huge loss of credibility in financial investment and economic markets, both European and worldwide, where from we borrow only 16 billion Euros this year;
• repeated intervention of European officials in the Romanian state's inability to solve their own problems;
• insecurity, anxiety and uncertainty among Romanian citizens;
• blocking the main institutions of the Romanian state;
• significant economic losses.

In order of these adverse consequences to stop, we you ask, Ladies and Gentlemen Judges of the Constitutional Court of Romania, to decide on the first meeting of the plenary Court upon a solution in the referendum, in order for the risks mentioned and many others to stop.

WE understand, recognize and appreciate the importance of your institution in a genuine rule of law state, to the same extent that you understand the need for a quick decision on a referendum based on the documentation submitted by the Central Electoral Court on August 1, 2012.


Stefan Vlaston    Contactați autorul petiției