Scrisoare deschisă către ministrul educației naționale, pentru susținerea integrității și a calității în universitățile românești

Domnule Ministru,

 

În contextul recentelor evoluții din sfera publică, în mod specific cu privire la educația națională, membrii comunității academice semnatari ai acestei scrisori se declară îngrijorați de atitudinea guvernului României față de învățământul superior. Semnale ale acestei îngrijorări au fost deja transmise în spațiul public de către colegul nostru, profesorul Mircea Dumitru, rector al Universității din București, și de către alți distinși intelectuali.

Ne-a consternat pe toți faptul că, în calitatea de nou ministru al educației și de rector al unei universități de stat, ați minimalizat nepermis frauda academică prin declarații publice încă de la învestirea în funcție. Așteptăm ca orice urmă de îndoială cu privire la poziția dumneavoastră față de etica academică să fie risipită prin acțiuni ferme și neechivoce, prin măsuri structurale de amploare și susținute cu consecvență, care să rezulte din consultarea instituțiilor de elită și a personalităților neaservite politic, cu performanțe academice certe și conduită morală ireproșabilă. Astfel de strategii nu pot fi înlocuite de vreun ordin ce impune cursuri de etică și integritate academică în universități fără ca acestea să fi fost consultate în prealabil, ordin semnat, de altfel, în grabă a doua zi după declarația dumneavoastră stupefiantă cu privire la folosirea ghilimelelor și trimiterilor la surse în lucrările de specialitate.  

Vă atragem atenția că orice inițiativă ori decizie ministerială care abordează doar formal ori pompieristic, de sus în jos, calitatea actului educațional nu face decât să diminueze resursele de integritate și autonomia din universități și are consecințe negative directe asupra studentelor și studenților noștri. Debusolarea lor și scăderea prestigiului diplomei universitare sunt cauzate, printre altele, de lipsa unei viziuni unitare privind educația și a unui context concurențial predictibil, de stimulare a meritului și excelenței atât în cercetare cât și în actul didactic. Dar ce le putem spune noi acestor tineri când însuși ministrul educației face afirmații care ignoră gravitatea plagiatului și importanța corectitudinii în munca de cercetare, iar apoi azvârle în spațiul public o măsură impulsivă, nedezbătută cu nimeni?

Așteptăm „toleranță zero” din partea ministrului și față de ponderea aproape insignifiantă acordată criteriilor calitative în evaluarea universităților și a membrilor comunității academice, criterii pe baza cărora ar trebui să fie încurajată performanța științifică și didactică. Ne îngrijorează profund că MEN a găsit cu cale să propună la 29 decembrie 2017 o nouă Metodologie de clasificare a universităților aflată în opoziție declarată față de clasificările evaluative pe care le-au propus atât Legea 1/2011, cât și reprezentanții studenților din ANOSR. MEN va trebui să se dedice cu seriozitate unui efort de a regândi maniera de evaluare a calității în cercetare și predare și de a o stimula prin finanțări diferențiate în funcție de  performanță. Pentru aceasta, trebuie evitată finanțarea egalitaristă, care  permite unor surogate universitare să funcționeze ca fabrici de diplome. Pe de altă parte, atragem atenția asupra prejudiciilor provocate de desconsiderarea specificului științelor socio-umane, prin aplicarea unor criterii procustiene de evaluare, care fetișizează articolele ISI și calculele scientometrice și care sunt irelevante în cea mai mare parte pentru culturile academice umaniste. Nu în ultimul rând, evaluarea performanțelor instituționale în diverse domenii și discipline s-ar cuveni să ia în considerare și pozițiile universităților în cele mai importante clasamente internaționale.

Așteptăm totodată o atitudine tranșantă din partea ministrului educației naționale față de manevrele populiste prin care guvernele politice s-au prefăcut doar că returnează sumele oprite de guvernările anterioare ori au majorat artificial salariile. Politicienii s-au împăunat cu această falsă generozitate, dar au „uitat” să asigure universităților și surplusul de finanțare pentru susținerea acestor măsuri, obligându-le să suporte astfel de costuri suplimentare din solduri și din resurse ce ar fi trebuit alocate cercetării, investițiilor și dezvoltării instituționale. Vă atragem atenția că, deși salariile sunt, într-adevăr, revoltătoare pentru cei mai mulți dintre angajații universităților, ele nu reprezintă singurul impediment în dezvoltarea învățământului superior. Știți foarte bine că nu se atribuie universităților fonduri suficiente pentru internaționalizare, pentru dotarea cu laboratoare și tehnologii de cercetare și de predare contemporane, pentru dezvoltarea ori reabilitarea căminelor și a spațiilor de învățământ absolut necesare, pentru achiziția ori abonarea la publicațiile științifice din domeniu și pentru atâtea altele.

Progresul real al educației românești de azi nu poate fi decât cel al unei culturi academice cu performanțe autentice în domeniul cercetării, cu largă deschidere față de competiția internațională de înaltă calitate, cu onestitate intelectuală și probitate profesională.

Semnatarii acestei scrisori sunt cadre didactice din cele mai importante universități ale țării, cei mai mulți dintre ei cu o experiență îndelungată și cu funcții de conducere în departamentele, facultățile și universitățile lor.

 

Invităm și alți membri ai comunității academice care împărtășesc aceste puncte de vedere să se alăture demersului nostru și să adauge observații pe care le consideră relevante.  

 

 

Semnatari: 

 

Vlad Alexandrescu, Prof. univ., Universitatea din București

Sorin Alexandrescu, Prof. univ., Universitatea din București

Bogdan Alexe, Conf. univ., Universitatea din București

Marius Andruh, Acad. Prof. univ., Universitatea din București

Mircea Anghelescu, Profesor Emerit, Universitatea din București

Nadia Anghelescu, Profesor Emerit, Universitatea din București

Marian Aprodu, Prof. univ. , Universitatea din București

George  Ardeleanu , Conf. univ. , Universitatea din București

Lori Badea, C.S.I , Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române

Imre József Balázs, , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Sanda Berce, Prof. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Istvan Berszan, Conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Lucian Beznea, Prof. univ. , Universitatea din București

Ioana  Bican, Prof. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Cristina  Bogdan, Conf. univ. , Universitatea din București

Ștefan Borbély, Prof. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Corin Braga, Prof.univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Vasile  Brînzănescu, CS I, Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române

Elena Butoescu, Lect. univ., Universitatea Craiova

Mircea  Cărtărescu, Prof. univ., Universitatea din București

Sorin Cazacu, Lect. univ., Universitatea Craiova

Ruxandra Cesereanu, Prof. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Oana  Chelaru-Murăruș, Conf. univ., Universitatea din București

Stan Chirita, Prof. univ. , Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Mianda Tincuța Cioba, Prof. univ., Universitatea din București

Estella Ciobanu, Conf. univ. , Universitatea "Ovidius", Constanta

Alexandra  Ciocârlie, CS II, Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu

Adina Ciugureanu, Prof. univ., Universitatea "Ovidius", Constanta

Ștefan  Colceriu, Dr., Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti din București

Cătălin Constantin, Lect. dr., Universitatea din București

Ruxandra Constantinescu-Stefanel, Prof. univ. , Academia de Studii Economice din București

Andrei  Cornea, Profesor Emerit, Universitatea din București

Alexandra Cornilescu, Prof. univ., Universitatea din București

Lidia Cotea, Prof. univ. , Universitatea din București

Cristina Bogdan, Conf. univ. , Universitatea din București

Anca Crivăț, Prof. univ., Universitatea din București

Könczei Csilla, Conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Alexandra Cunita, Profesor Emerit, Universitatea din București

Codrin Liviu Cuțitaru, Prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Dóra Czegenyi, Lect. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Reghina Dascal, Conf. univ. , Universitatea de Vest, Timișoara

Sorin  Dăscălescu, Prof. univ., Universitatea din București

Daniel  David, Prof. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Horațiu Decuble, Prof. univ., Universitatea din București

Georgiana Dila, Conf. univ. , Universitatea Craiova

Caius Dobrescu, Prof. univ., Universitatea din București

Claudia Doroholski, Conf. univ. , Universitatea de Vest, Timișoara

Cristian Faciu, CSI dr., Institutul de Matematică ,,Simion Stoilow” al Academiei Române

Cristian  Faciu, CS I, Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române

Constantin Fetecau, Prof. univ. , Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi 

Doina Filimon Doroftei, C.S.III, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti din București

Oana  Fotache-Dubălaru, Conf. univ., Universitatea din București

Mircea  Frânculescu, Prof. univ. , Societatea de Științe Filologice

Liviu Franga, Prof. univ., Universitatea din București

Ionuț Geană, Lect. univ., Universitatea din București

Mihaela Gheorghe, Prof. univ., Universitatea Transilvania din Brașov

Dumitrel Ghiba, Asist. univ. , Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Radu Gramatovici, Conf. univ. , Universitatea din București

Liviu  Groza, Prof. univ., Universitatea din București

Ana-Cristina Halichias, Prof. univ., Universitatea din București

Cornelia  Ilie, Prof. univ., Stroemstad Akademi Suedia

Emil  Ionescu, Prof. univ., Universitatea din București

Diana Ioniță, Prof. univ., Universitatea din București

Daniela Ionescu, Prof. univ., Universitatea din București

Mihaela Irimia, Prof. univ., Universitatea din București

Berszan Istvan, Conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Dragos Ivana, Conf. univ., Universitatea din București

Vilmos Keszeg, Prof. univ. , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Adrian Lăcătuș, Conf. univ., Universitatea "Transilvania" din Braşov 

Ion Bogdan  Lefter, Prof. univ., Universitatea din București

Cătălin Lefter, Prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Gabriel Lohon, Cercetator III , Inst. C.S. Nicolaescu-Plopsor al Acad. Romane

Mihai Lucacs, , Universitatea din București

Mihai Maci, Lect. univ. , Universitatea din Oradea

Mihaela Mancaș, Profesor Emerit, Universitatea din București

Veronica Manole, Lect. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Luminița Anca Marcu, Asist. univ., Universitatea din București

Liviu  Marin, Prof. univ., Universitatea din București

Roxana Marinescu, Conf. univ. , Academia de Studii Economice din București

Laura Mesina, Conf. univ., Universitatea din București

Mircea Mihăieș, Prof. univ., Universitatea de Vest, Timișoara

Ileana Mihaila, Prof. univ., Universitatea din București

Silviu Mihăilă, Lect. univ., Academia de Studii Economice din București

Erika Mihálycsa, Asist. univ. , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Simona Modreanu, Prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Rareș Moldovan, Conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Cristian Moroianu, Prof. univ., Universitatea din București

Luminița Munteanu, Prof. univ., Universitatea din București

Carmen Mușat, Prof. univ. ,   Universitatea din București

Jean Nedelea, Asist. dr., Universitatea din București

Eugen Negrici, Profesor Emerit, Universitatea din București

Alexandru  Nicolae, Lect. univ., Universitatea din București

Victor Olaru, Lect. univ., Universitatea Craiova

Liviu  Ornea, Prof. univ., Universitatea din București

Liviu  Papadima, Prof. univ., Universitatea din București

Adrian Papahagi, Conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Vanezia Parlea, Lect. univ., Universitatea din București

Ioana  Pârvulescu, Prof. univ., Universitatea din București

Liana Pop, Profesor Emerit, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Marian Popescu, Prof. univ., Universitatea din București

Amelia Precup, Lect. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Marian Preda, Prof. univ., Universitatea din București

Mihaela Prioteasa, Lect. univ., Universitatea Craiova

Dana Radler, Lect. univ., Academia de Studii Economice din București

Daniela Rogobete, Lect. univ., Universitatea Craiova

Ionel Roventa , Conf. univ. , Universitatea din Craiova

Florentina  Sâmihăian, Conf. univ. , Universitatea din București

Cristina Saracut, Lect. univ., Universitatea din Tampere, Findlanda

Aloisia Sorop, Conf. univ. , Universitatea Craiova

Camelia  Stan, Prof. univ., Universitatea din București

Maria  Stanciu Istrate, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”

Bogdan Ștefănescu, Prof. univ., Universitatea din București

Ariadna  Ștefănescu, Prof. univ. , Universitatea din București

Gheorghe Ștefănescu, Prof. univ., Universitatea din București

Alin Ștefănescu, Prof. univ., Universitatea din București

Adriana Elena Stoican, Doctor in Filologie, Independent Scholar

Levente Szabó, Conf. univ. , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Maria Szikszai, Lect. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Sanda  Țigoiu, Prof. univ., Universitatea din București

Victor Țigoiu, Profesor Emerit, Universitatea din București

Dan  Timotin, CS I, Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române

Vladimir Tismăneanu, Prof. univ. , Universitatea Maryland

Adriana Todea, Lect. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Szabó Á. Töhötöm, Director Departament, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Delia  Ungureanu, Asist. dr., Universitatea din București

Mihaela Ursa, Conf. univ. , Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Roxana Utale, Conf. univ. , Universitatea din București

Mircea  Vasilescu, Prof. univ., Universitatea din București

Claudia Vlad, Lect. univ., Universitatea din București

Victor  Vuletescu, Conf. univ. , Universitatea din București

Ursula Wittstock, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Rodica  Zafiu, Prof. univ., Universitatea din București

Constantin Zalinescu, Prof. univ. , Universitatea „Al. I. Cuza” Iași

Mihai Zamfir, Profesor Emerit, Universitatea din București

Rodica  Zane, Prof. univ., Universitatea din București


Bogdan Ștefănescu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Bogdan Ștefănescu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...