SALVATI ROMANIA DE MAFIHOTI. AFARA CU MAFIHOTII DIN JUSTITIE.

SALVATI ROMANIA DE MAFIHOTII DIN JUSTITIE.

 

SUSTINETI MODIFICARILE LA LEGEA OAJDEA - AFARA CU MAFIHOTII DIN JUSTITIE.

 

 Sa-l informeze cineva pe Dl. Oajdea ca:

 

1. Trebuie modificata Legea judecatorilor si procurorilor la Art. 99/1:

Alin. (3) Nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori nerespectarea prevederilor legale explicite (care nu ridică probleme de interpretare) ori atestarea imprejurarilor faptice si juridice inexistente in dispozitiile legale sau in actele cauzei ori exercitarea funcţiei cu rea-credinţa sau gravă neglijenta se sancţionează cu excluderea din magistratură şi pierderea tuturor drepturilor salariale după data săvârşirii abaterii. Magistraţii care au fost excluşi din magistratura în baza acestui alineat nu mai au dreptul la pensia specială acordată magistraţilor.

 

2. Trebuie modificat si NCPC la Art. 509:

Alin. (1) Revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi ceruta daca:

 

Pct. (4) un judecator a fost sanctionat disciplinar definitiv cu excluderea din magistratură pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale ori pentru nerespectarea prevederilor legale explicite (care nu ridică probleme de interpretare) ori pentru atestarea unor imprejurari faptice si juridice inexistente in dispozitiile legale sau in actele cauzei ori pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţa sau gravă neglijenta, daca pentru oricare dintre aceste motive in cauza a fost influentata hotararea judecatoreasca pronuntata care este nula de drept.

 

In corob. cu Alin. (2) Pentru motivele de revizuire prevazute la alin. (1) pct. 3, dar numai in ipoteza judecatorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii si hotararile care nu evoca fondul.

 

De modificarea celorlalte legi se ocupa Dl. Oajdea.

 

 

http://infopuls.ro/2016/10/27/camera-deputatilor-a-adoptat-tacit-legea-raspunderii-magistratilor/


George Georgel Georgescu    Contactați autorul petiției