Salvați viitorul aeroportului! Semnați petiția pentru a bloca proiectul de hotărâre privind concesionarea imobilului, pentru 40 ani(!!!), aflat în administrarea Aeroportului Internațional Sibiu!

Înstrăinarea acestui imobil dar mai ales schimbarea de destinație, activitățile pentru care se dorește concesionarea neavând de a face cu aviația, amputează șansele reale de dezvoltare viitoare ale Aeroportului Internațional Sibiu 

Nu rămâneți pasivi! 

Președinta Consiliului Județean Sibiu, D-na Daniela CÎMPEAN, a inițiat un proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 27267mp și a hangarului construit pe acest teren, solicitând aprobarea studiului de oportunitate(nefăcut public!!!) și a raportului de expertiză extrajudiciară de evaluare imobiliară. Acest demers vine ca urmare a solicitarii de către dl. Eugen Iordanescu, în numele CCIAS, de concesionare a acestui imobil, în vederea dezvoltării unui centru expozițional și a unui incubator de afaceri.

Acest teren și hangarul existent au fost date în administrarea Consiliului Judetean Sibiu, pentru Regia Autonoma Aeroportul International Sibiu, prin HG1390/2005.  Înstrăinarea acestui imobil dar mai ales schimbarea de destinație, activitațile pentru care se dorește concesionarea neavând de a face cu aviația, amputează sansele reale de dezvoltare viitoare ale Aeroportului Internațional Sibiu.  Studiul de opotunitate, raportul de specialitate precum și proiectul de hotărâre limitează șansele companiilor interesate să inițieze proiecte ce țin de dezvoltarea unui sistem cargo, a unor centre de instruire pentru personalul aviației, a unor activități de mentenanță a avioanelor (avand dezideratul parcării acestora în Aeroportul Internațional SIBIU).

Se menționează explicit, în proiectul de hotărâre inițiat, noua destinație a imobilului dorită de Președinta Consiliului Județean Sibiu, D-na Daniela CÎMPEAN, respectiv centru expozițional! 

Ceea ce conducerea Consiliului Județean Sibiu omite să mai spună este că există ALTERNATIVĂ, respectiv prin Master Planul General de Transport, aprobat prin HG 666/2016, Consiliului Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară a Regiei Autonome Aeroportul International Sibiu, i s-au aprobat ca fiind eligibile finanțări de la Guvernul României de aproape 55.000.000 EUR. Aceste finanțări sunt destinate investițiilor legate de extinderea terminalului de pasageri cu o suprafață de minimum 460m2, reabilitarea PDA(pistă decolare-aterizare) și compatibilizarea cu celelalte suprafețe de mișcare, achiziția de echipamente și utilaje de asistentă a navigației, securitate și siguranță, asigurarea conectivității aeroportului – sistem intermodal.

Suplimentar Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, pe acest imobil supus concesionării,  ar putea dezvolta, susținut, proiecte care să contribuie direct la sporirea confortului clienților, respectiv parcări suplimentare care sunt si generatoare de venit.  

Conducerea Consiliului Județean Sibiu a ales varianta simplă, confortabilă, răspunzând cu ușurință unei cereri de inițiere proiect de hotărare pentru realizarea unui obiectiv ce nu are legatură cu aviația: centru expozițional și incubator de afaceri!

E o chestiune de voință dar mai ales de competență!

Vă invit să semnați aceasta petiție, să nu permitem ca incompetența unora să afecteze viitorul acestui aeroport!  

Ciprian FARAON,mba

Președinte Centrul INFOBiz


Ciprian FARAON    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Ciprian FARAON să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...