Saci pentru colectarea selectivă a deșeurilor în Berceni!

Către: Primăria Comunei Berceni, Bd.1 Mai, nr.233 021.365.1968, registratura@primariaberceni.ro

Atn: Gheorghe Covrigea, primar

Ref: Petiție cetățenească referitoare la deficiențe în prestarea serviciilor de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile de către SC SAL TRANS EXIM SRL

Data: 30.09.2020                                  

Domnule primar,

Vă aducem în atenție următoarea situație:

De două săptămâni societatea SAL TRANS EXIM SRL, desemnată să ridice deșeurile reciclabile își desfășoară activitatea cu deficiențe, respectiv nu lasă saci pentru deșeurile reciclabile. Acest fapt riscă să devină o permanență, unii locuitori plângându-se că nu primesc saci pentru colectarea selectivă de mai mult de două săptămâni.

La interpelările directe ale beneficiarilor, lucrătorii din teren au răspuns că motivul pentru care nu lasă saci este acela că nu au mai primit de la companie.

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cetățenii semnatari vă înaintăm spre soluționare prezenta

PETIȚIE

Fața de situația de fapt expusă mai sus, vă solicităm următoarele:

· Să dispuneți un control privind activitatea societății SC SAL TRANS EXIM SRL privind modul de prestare a serviciilor de colectare selectivă a deșeurilor

· Să cereți SC SAL TRANS EXIM SRL să respecte obligația de distribuire a sacilor de colectare selectivă a deșeurilor către populație, păstrând proporția numerică. La fiecare sac colectat la cetățeni să fie lăsat câte un sac nou, pentru colectări viitoare.

Anexăm lista cu locuitorii semnatari ai petiției. Petiția a fost semnată atât în format fizic, prin depunerea ei și a listelor pentru semnături în incinta magazinului Carrefour, cât și online.

Vă solicitam ca în termenul legal de la depunerea petiției, să ne comunicați modul prin care ați soluționat prezenta petiție. Adresa email la care așteptăm răspunsul dvs este (.....@gmail.com)

Erico Volocaru,

Inițiatorul petiției    


Erico Volocaru    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Erico Volocaru să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook