Restaurarea Monarhiei

1280px-Kingdom_of_Romania_-_Big_CoA.svg_(3)_.pngPrin aceasta petiție se dorește aflarea a câți dintre noi dorim revenirea la Monarhia Constituțională; prin asta înseamnă ca România să revină la numele de drept: Regatul României și să fie condusă de către Casa Regală,  de aici rezultând schimbarea sistemului politic care ne-a inrobit  Țara și poporul începând din 1948.

• Susțineți Monarhia Constituțională în ansamblul ei, al legăturii strânse pe care aceasta o are în legătură cu identitatea națională, valorile promovate, pricipiile și tradițiile respectate?

"Coroana Regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenţei, suveranitatii și unitatii noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, și a Națiunii, în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie."

   ⚜ Majestatea Sa Regele Mihai I al României ⚜

Monarhie Constituţională în 5 paşi:

1. Un act nul: Parlamentul constată nulitatea abdicării forţate a M.S. Regelui Mihai I din 30 decembrie 1947 şi a proclamării republicii din 30 decembrie 1947, de către o „adunătură parlamentară” de 20-30 de persoane, care a încălcat toate legile şi normele constituţionale în vigoare la acel moment.

2. Revenirea în legalitate: Parlamentul devine Adunare Constituantă, revizuieşte Constituţia din 1923 (în vigoare până la actul din 30 decembrie 1947) şi adoptă varianta revizuită, pe care o supune abrogării populare.

3. Voinţa naţională: Constituţia este validată prin referendum naţional, cu întrebarea: „Sunteţi de acord ca România să revină la monarhia constituţională prin adoptarea variantei revizuite a ultimei constituţii monarhice?”. Nevalidarea referendumului permite Adunării Constituante să propună o nouă constituţie republicană.

4. Suveranul legitim: Parlamentul constată că, în conformitate cu Constituţia, Mihai I este Rege al României.

5. Voinţa regală: Mihai I prezintă Parlamentului noul Statut al Casei Regale a României (care cuprinde noile reguli de succesiune) şi Parlamentul îl aprobă. Margareta de România este astfel acceptată drept Principesă Moştenitoare şi Custode al Coroanei României (exercitând prerogativele Regelui pâna la moartea MSR Mihai I).

 

* [ Lovitura de stat de la 30 decembrie 1947 reprezintă acțiunea ilegală, de forță, petrecută în perioada 30 decembrie 1947 - 3 ianuarie 1948 prin care comuniștii români, sprijiniți de ocupanții militari sovietici, au impus Regelui Mihai prin amenințare semnarea unui act de abdicare, au proclamat Republica Populară Română (prin încălcarea constituției în vigoare la acea dată). ]


NIHIL SINE DEO!    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NIHIL SINE DEO! să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...